Hiertoe krijg je in een eerste fase technieken aangeboden om de betekenis te begrijpen van de waargenomen energiepatronen. Je leert gedachten, gevoelens en lichaamsfuncties van elkaar onderscheiden en hun inhoud duiden. Je leert waarnemingen ordenen en er de juiste innerlijke formulering voor vinden.
In een tweede fase wordt dan geoefend om die innerlijke formulering te vertalen naar een heldere, verbale communicatie met de persoon die je healt.
Deze reading technieken en vaardigheden worden eerst toegepast op de persoon en later verder uitgebouwd tot het energetisch lezen van meer complexe situaties en relaties. Je leert familieverhoudingen en  relatiepatronen in groepen te interpreteren. Je gaat hun ontstaan en oorzaak in het verleden opsporen. Contract reading komt aan bod om oude, niet ondersteunende afspraken met anderen te vernieuwen of te beëindigen. Daarnaast krijgt het werken met deelpersoonlijkheden een bijzondere aandacht. Er is aandacht voor het energetisch lezen en healen van zwaar zieken, stervenden en niet-belichaamde wezens, alsook voor het lezen en helen van situaties, woonruimtes en gebouwen.