Het PAVA-bewustzijnsmodel is zeer toegankelijk door haar eenvoud en biedt een integrale aanpak die door iedereen op elke situatie kan toegepast worden, ook binnen bedrijfscontexten. En dit zowel op individuele basis als voor groepsbegeleidingen.

Een absolute aanrader voor iedereen die anderen of organisaties begeleidt.

Een heel verfrissende aanpak!

Caroline Coutereel, trainer luchtvaartpersoneel, coach

Zuivere Perceptie

 • Leren zuiver waarnemen zonder te interpreteren.
 • Jezelf bekijken vanuit meta-positie als krachtig instrument voor zelfontplooiing. • Het ABC van onderscheid, oordeel en veroordeling onder de knie krijgen.
 • Soepel hanteren van de 5 waarnemingsposities: waarnemen, denken én voelen vanuit jezelf, vanuit de ander, vanuit de denkbeeldige, neutrale observator, vanuit het systeem (gezin, familie, bedrijf...) en vanuit het perspectief van het universeel al-bewustzijn. • Consequent niet-oordelend taalgebruik hanteren.
 • Het verschil tussen beschrijvende taal en evaluerende taal onder de knie hebben: In je manier van spreken consequent het onderscheid maken tussen enerzijds datgene wat waargenomen wordt en anderzijds jouw subjectieve evaluatie over wat je waarneemt.

Volledige Acceptatie

 • De kenmerken van acceptatie en de kenmerken van verzet duidelijk herkennen. • Herkennen, toelaten en loslaten van verzet.
 • Beheersing van de techniek van volledige acceptatie.
 • Nagaan hoe je team en je teamleden omgaan met emoties: onderdrukking, permissiviteit, parasietemoties, compenseren.
 • Permissiviteit nagaan van de vier basisemoties (de mate waarin de cliënt de verschillende emoties herkent en toelaat, bij zichzelf en bij anderen): vreugde, angst, verdriet en boosheid. Permissiviteit doen vergroten.
 • Emotionele trauma’s in het team herkennen en helpen integreren met het PAVA-bewustzijnsmodel.
 • Gehechtheden en aversies herkennen en loslaten.

Heldere Visie

 • Bewustwording van je innerlijke dialoog en van je innerlijke beelden. Bewust kunnen kiezen voor ondersteunende self-talk en opbouwende innerlijke beelden. • Piekercirkels herkennen en helpen doorbreken.
 • Je team helpen om doelstellingen en wensen te formuleren en om de realisatie ervan bij te sturen.
 • Jouw team helpen bewust worden van zijn waardenhiërarchie. Niet-eigen of voorbijgestreefde waarden helpen herkennen. Prioriteit van waarden herzien en aanpassen aan behoeftes en visie.
 • Doelen verbinden aan waarden. De brug maken tussen enerzijds de doelen/wensen/verlangens die je wil realiseren en anderzijds de achterliggende waarden/criteria en vice versa.
 • Kunnen werken met de paradox van enerzijds bewust je aandacht richten op je wensen en doelen en anderzijds de vereenzelviging met je doelen loslaten.

Efficiënte Actie

 • Je team helpen om bewust stilte en zelfreflectie in te bouwen, vooraleer over te gaan op actie.
 • De juiste timing afwachten om over te gaan tot actie met maximaal effect. • Daadkracht en timing: de juiste actie, soms tegen alle regels in.
 • Vlot kunnen werken met de oefening ‘het kruispunt van verschillende wegen en keuzes’. De Transpersoonlijke dimensie van het PAVA-bewustzijnsmodel beheersen:
 • De vier koninklijke wegen naar zelfrealisatie: Herkennen en oproepen van eenheidservaringen en de kracht die erin zit toegankelijk maken, zowel op het vlak van Perceptie, Acceptatie, Visie als van Actie.
 • Jezelf en je team kunnen zien vanuit eenheidsbewustzijn. • Kenmerken van eenheidsbewustzijn (ten opzichte van die van afscheidings-bewustzijn) vlot herkennen en er op de gepaste manier op inspelen.
 • De oorzaken van angst, schuld, spijt of schaamte transformeren via de benadering van non-dualiteit.
 • Zelfvergeving en vergeving van anderen vanuit het transpersoonlijk standpunt beheersen.
 • Met behulp van het PAVA-model de 4 grote spirituele verwarringen kunnen detecteren en positief transformeren bij je team(leden).
 • De signalen van intuïtie sneller en duidelijker oppikken met het PAVA-bewustzijnsmodel.

De Transpersoonlijke dimensie van het PAVA-bewustzijnsmodel beheersen

 • De vier koninklijke wegen naar zelfrealisatie: Herkennen en oproepen van eenheidservaringen en de kracht die erin zit toegankelijk maken, zowel op het vlak van Perceptie, Acceptatie, Visie als van Actie.
 • Jezelf en je team kunnen zien vanuit eenheidsbewustzijn. • Kenmerken van eenheidsbewustzijn (ten opzichte van die van afscheidings-bewustzijn) vlot herkennen en er op de gepaste manier op inspelen.
 • De oorzaken van angst, schuld, spijt of schaamte transformeren via de benadering van non-dualiteit.
 • Zelfvergeving en vergeving van anderen vanuit het transpersoonlijk standpunt beheersen.
 • Met behulp van het PAVA-model de 4 grote spirituele verwarringen kunnen detecteren en positief transformeren bij je team(leden).
 • De signalen van intuïtie sneller en duidelijker oppikken met het PAVA-bewustzijnsmodel.

Hier kan je enkele videofilmpjes bekijken die jou op korte tijd een idee geven van de essentie van het Pava-bewustzijnsmodel.