Centrum GEA wil een blijvende kwaliteit garanderen. Daarom houden we ons aan de volgende criteria voor het bekomen van een certificaat:

  • Er wordt verwacht dat de studenten minstens 5 van de 6 dagen van de opleiding effectief gevolgd hebben (max. 1 volle lesdag gemist hebben; de eventueel gemiste dag kan ingehaald worden in samenspraak met de trainer).
  • Tijdens de certificatiedag demonstreer je dat je de basishoudingen, -vaardigheden en -interventies die je aangeleerd hebt, beheerst en vlot toepast.
  • Tijdens de certificatiedag leg je ook een schriftelijke proef af, waaruit blijkt dat je inzicht hebt in de basishoudingen, de kaders, technieken en interventies van het PAVA-bewustzijnsmodel.