Deze training richt zich tot iedereen die een of meerdere teams aanstuurt en die met behulp van de PAVA-geluksmeter op een kwaliteitsvolle manier zijn/haar team(s) naar een hoger niveau van tevredenheid en effectiviteit wil tillen.

Deze opleiding is, wat betreft het aantal lesdagen, een compacte, postmasteropleiding waarin alle vaardigheden en attitudes aangeleerd worden die nodig zijn om op een professionele manier anderen te kunnen begeleiden met het PAVA-bewustzijnsmodel en de daarvan afgeleide Geluksmeter. De lesdagen zijn bewust telkens met enkele weken tussenruimte gepland, zodat er na elke les voldoende tijd is om je -tijdens jouw werk- de aangeleerde vaardigheden eigen te maken. Tussendoor oefenen met mede-cursisten oefenen wordt ook aangemoedigd (kan ook met videochat).

Zoals de deelnemers van de vorige lichtingen aangegeven hebben, is deze training niet enkel een professionele opleiding. Ze zorgt ook voor een voelbare verdieping van je persoonlijke bewustwordingsproces.