Krijg een efficiënt team en begeleid je medewerkers naar meer werkvreugde en zingeving met de Geluksmeter.

             -6 trainingsdagen plus één certificatiedag, gespreid over 5 maanden-

 

Een onmisbare tool voor elke professional!

Magaly Desmet (team)coach

Het is haast onmogelijk om vandaag de dag als leidinggevende expertise te hebben in alle domeinen die de leidinggevende verondersteld wordt te beheersen. Daardoor verlies je als leidinggevende- net zoals je teamleden - maar al te dikwijls het totaalbeeld uit het oog.

Gelukscoach Joost Vanhove leert je in deze 6 daagse training (6 trainingsdagen en één certificatiedag), hoe je al je teamleden met behulp van de Geluksmeter kan coachen om weer de regie te krijgen over hun eigen geluk. Je leert hen hoe ze in hun team meer positieve flow ervaren en veel meer durven op hun intuïtie te vertrouwen. Je begeleidt hen naar een hoger niveau van effectiviteit, tevredenheid en zingeving.

De tijd tussen de trainingsdagen is belangrijk voor de integratie van het geleerde. In die tussentijd krijg je opdrachten mee om je de vaardigheden, die aan bod komen tijdens de lessen, helemaal eigen te maken.

Met de Geluksmeter leer je jouw teamleden:

  • wat ze precies kunnen veranderen, in hun manier van denken, voelen en handelen, om voluit efficiënt en tevreden te zijn
  • hoe ze hun eigen, unieke sleutel kunnen vinden tot een leven dat de moeite waard is en vol vreugde is
  • hoe jij in elke situatie het GQ (Geluksquotiënt) van je team kan meten
  • met welke levenshouding je het GQ van je team kan verhogen

Joost Vanhove (1959), life-coach, mentor en trainer in zelfontplooiing, heeft na meer dan 20 jaar onderzoek het PAVA-bewustzijnsmodel ontwikkeld waarin de Geluksmeter centraal staat. De Geluksmeter is een soort GPS waarmee je elk team helpt om de kortste weg te vinden naar meer tevredenheid en zingeving. De Geluksmeter is tegelijkertijd eenvoudig, universele toepasbaarheid en diepgaand. Sedert 2015, het moment waarop de Geluksmeter op punt stond, hebben al honderden leidinggevenden de Geluksmeter leren gebruiken als universele wegwijzer naar duurzaam geluk, zowel voor zichzelf, voor hun medewerkers afzonderlijk als voor hun team als groep.

Werk jij vooral met groepen of in één-op-één begeleidingen? 

In de praktijk werken veel cursisten die tot nu toe de 6-daagse opleiding gevolgd hebben zowel met teams als met één-op-één begeleidingen. Uit onze ervaring van de voorbije 3 jaar zijn zowel de cursisten als de trainer (Joost Vanhove) tot dezelfde conculsie gekomen: dat het essentieel is om eerst de principes en processen van het PAVA-bewustzijnsmodel helemaal voor jezelf geïntegreerd te hebben en vlot te kunnen toepassen in één-op-één situaties.
Aangezien het voortraject en de ervaring van trainers en teamcoaches, die het PAVA-model vooral met groepen willen toepassen, zo verschillend is, hebben we dit tot nu toe ondervangen door, waar nodig, voor hen één extra trainingsdag aan te bieden, eventueel aangevuld met een kort individueel traject, waarin alle PAVA-vaardigheden expliciet toegepast worden met een team.
In de loop van de 6-daagse training wordt regelmatig verwezen naar het werken met groepen. Je krijgt tijdens de training opdrachten die je met de groep doet en tussen de trainingsdagen door doe je live-opdrachten, waarbij je de keuze hebt om met een of meerdere teams te werken.