De kracht van duurzaam leidinggeven

vergroot jouw authenticiteit 

Voor alle gedreven meerwaardezoekers, beïnvloeders en leidinggevenden

Met als rode draad in deze ééndagstraning:

 •  De zelftest: in welke mate ben ik een authentieke en integere leidinggevende/beïnvloeder?
 • Richtlijnen bij het gebruik van de selfcoaching-kit

Centrum Gea verzorgt kortlopende open bedrijfstrainingen rond specifieke thema's als leiderschap, communicatie, stress en veranderingsmanagement.

Deze opleidingen vertrekken vanuit de modellen, werkingsprincipes en technieken gedoceerd in de grote Gea opleidingen. 

In deze trainingen krijg je de meest effectieve state-of-the-art methodes op een compacte manier aangeboden. We focussen op één specifiek thema dat grondig wordt uitgewerkt. De theorie wordt onmiddellijk toegepast op bedrijfscases en concrete situaties.

De specifieke bedrijfstrainingen worden ook als interne opleiding op maat van jouw bedrijf georganiseerd. Plaats, data en duur (minimum 1 dag) worden dan in samenspraak bepaald. De kostprijs wordt berekend in functie van het aantal deelnemers en van de benodigde trainers.

In samenspraak met de klant en op basis van onze ervaring stellen we een trainingspakket op maat samen, dat beantwoordt aan de behoeften van het individu, de groep of de organisatie.

Dit korte overzicht geeft je alvast inzage in de mogelijke thema's die aan bod kunnen komen:

Krachtig leiderschap

We werken aan:

 • leiding nemen of leiding geven?
 • de relatie met jezelf als spiegel voor de relatie met het bedrijf/de organisatie
 • het zelfbeeld als indicator voor je effectiviteit als leidinggevende
 • ontspannen jezelf zijn én in je kracht staan als presentator
 • transparant blijven in een omgeving met meerdere agenda's
 • balans behouden tussen eigenheid en verbondenheid
 • zijn jouw doelen, visie en missie aangepast aan vandaag?
 • intuïtief-rationele besluitvorming
 • het effect van je kernovertuigingen op de organisatie

Communicatiemanagement

Krachtig en helder overkomen

Tijdens deze training worden de belangrijkste basisvaardigheden aangeleerd om op een heldere manier te communiceren. Je leert flexibel te communiceren, en je af te stemmen op de golflengte van je gesprekspartner(s).

Er worden ook oefeningen gedaan om je te kunnen inleven in de belevingswereld van de ander, maar met behoud van je psychisch-emotionele grenzen.

Hierbij leer je:

 • 'clean language' te gebruiken: je leert onderscheid te maken tussen beschrijvende en evaluerende taal 
 • 'ik-boodschappen' te geven: je leert eigen ideeën en gevoelens op een duidelijke manier te verwoorden 
 • een gesprek te leiden
 • gerichte vragen te stellen
 • ecologisch te communiceren,met respect voor de waarden van de ander én van jezelf
 • feedback te vragen en te integreren in het gesprek
 • assertief-van-binnenuit te communiceren en gecenterd te blijven.

Assertiviteit van binnenuit

In situaties waar elke vorm van communicatie delicaat of emotioneel beladen is, heeft de spanning die er op zo'n moment heerst, vaak te maken met een voorgeschiedenis van (of het anticiperen op) misverstanden, irritaties, wantrouwen, angst of vijandigheden.

Nochtans is er een manier om ook in delicate situaties veilig en geweldloos te communiceren, zodat de ander zich niet aangevallen voelt en de kans op misverstanden of conflict minimaal wordt.

Je leert om de cyclus oordeel - aanval - verdediging te doorbreken en op zo'n manier te communiceren dat de kans op wederzijds begrip en constructieve dialoog maximaal is.

In je manier van communiceren leer je de volgende kwaliteiten te combineren: duidelijkheid, doelgerichtheid, efficiëntie, geweldloosheid, niet oordelen en zowel de eigen waarden respecteren als die van de ander.

Het uitklarend gesprek

Dit is een gestructureerde gesprekstechniek die zeer effectief is in situaties waarin de communicatie vastzit of afgeremd wordt door oude emoties zoals boosheid, pijn, irritatie en verwijten.

De techniek bestaat uit een manier van spreken die vooral veiligheid biedt aan alle partijen.

Door het uitklarend gesprek worden emotionele ladingen, die de communicatiekanalen verstopt hebben, gereinigd en ontmijnd, waardoor opnieuw authentieke en open communicatie op gang wordt gebracht.

 Uiteraard vormt het daardoor een onmisbaar instrument voor elke vorm van conflicthantering.

Stress management

Eigenwaarde en grenzen

Deze training maakt je meer bewust van je grenzen en wanneer die overschreden worden.

Je leert je grenzen duidelijk en op een constructieve manier aan te geven.

In de loop van deze training leer je ook hoe je in je communicatie openheid en betrokkenheid kan combineren met eigenwaarde en stevig gecenterd zijn in jezelf, zonder je te verliezen in de emoties van de ander.

Tijdens deze training leer je het verschil te herkennen tussen uiterlijk assertief gedrag en assertiviteit van binnenuit, die ondersteund wordt door eigenwaarde en innerlijke kracht.

Om de dynamiek tussen weerbaarheid, grenzen en (zelf)respect beter te begrijpen worden eigenschappen zoals zelfacceptatie, zelfappreciatie, eigenwaarde, arrogantie, egoïsme en zelfingenomenheid, duidelijk gekaderd.

Daarna worden oefeningen gedaan om je zelfwaardering te versterken en om de wisselwerking tussen zelfrespect en respect voor anderen beter te begrijpen en in toepassing te brengen.

Turbo - Fit

Turbo-Fit is een weldoordachte mix van krachtige fysieke oefeningen, geplukt uit oosterse en westerse tradities van ademcoaching en lichaamsbewustzijn.

Je krijgt de oefeningen snel onder de knie en ze zijn makkelijk dagelijks uit te voeren. 7 minuten per dag volstaan! 

Het effect is bijzonder krachtig. Na 1 week oefenen voel je al het verschil: je bent fitter, energieker, meer ontspannen en goed gefocust. Er is geen speciale fysieke conditie vereist.

Je leert eerst enkele eenvoudige oefeningen om fysieke kracht te mobiliseren en in harmonie te brengen. Deze krachtademhalingen (power breaths) bestaan uit een combinatie van ademhalingsbeheersing, bepaalde lichaamsposities, strekkingen en visualisaties.

Via de ademhaling voel je de levensenergie beter stromen. Door bewust de adem gedurende enkele seconden vast te houden, stroomt de levenskracht naar heel het lichaam.

Eenmaal je deze ademoefeningen min of meer beheerst leer je de 48 Chinese ademhalingen, ook gekend als de geheime ademhalingen uit de Tao traditie. Deze vormen een reeks krachtige oefeningen die bewaard gebleven zijn, ondanks de drastische vervolgingen van Taoïsten onder het Mao regime.

Change management:

1. de Sleutel van Creatie

Wat is de Sleutel van Creatie?

De sleutel van creatie werd doorheen de jaren ontwikkeld in Gea als een methode om iedereen te helpen bij het oplossen van moeilijkheden en bij het realiseren van doelen.

Op een speelse en intuïtieve manier geeft de Sleutel van Creatie je inzicht in:

 • wat je in je huidige manier van functioneren als een obstakel ervaart
 • wat je écht wil bereiken of veranderen
 • wat de essentie is van hetgeen je wilt realiseren

Waar kan je de Sleutel van Creatie toe gebruiken?

 Deze inzichten kan je toepassen op vele domeinen: in je leven in het algemeen, op een bepaald project, in de klas, in je organisatie of bedrijf...

Het is ook een boeiende format om er achter te komen wat je als groep of als ploeg wil veranderen en bereiken.

Voor wie?

Deze werkwijze heeft zijn efficiëntie bewezen voor zowel voor kinderen als volwassenen.

Hoe werkt  de Sleutel van Creatie?

Via eenvoudige oefeningen krijg je meer voeling met de samenhang tussen missie, visie, waarden en concrete doelstellingen.

Door deze methode maakt je onderbewuste nieuwe verbindingen tussen je huidige situatie, dat wat je in plaats daarvan wil bereiken en je onderliggende waarden.

Deze 3 elementen exploreer je door ze letterlijk vanuit verschillende standpunten te bekijken: vanuit jezelf, vanuit de andere(n) en vanuit de positie van een neutrale waarnemer. Alle verschillende elementen en invalshoeken krijgen een vaste plaats op de grond. Je stapt op een speelse manier door deze plaatsankers, waardoor je oplossend vermogen verrassend snel gestimuleerd wordt. Je krijgt inspiratie voor concrete en haalbare oplossingen in specifiek omschreven situaties.

 

2. Zelf-Integratie: omgaan met afscheid, verlies of verandering

Het proces van Zelf-Integratie stelt je in staat om om te gaan met onverwachte en /of ingrijpende gebeurtenissen: herstructurering, overplaatsing, plotse herschikking van het team, ontslag, moeilijk afscheid, plots vertrek of overlijden van een collega, ...

Je leert de draad weer op te nemen en je krijgt weer energie en levenslust.

Zelf-Integratie is bovendien een zeer afdoende techniek om gevoelens van spijt, schuld of schaamte, die vaak onderhuids blijven woekeren, te laten oplossen.

Via Zelf-Integratie bouw je opnieuw je zelfvertrouwen en eigenwaarde op. Vaak kregen die een deuk door onverwerkte veranderingen.

Uniek aan Zelf-Integratie is, dat de methode je opnieuw toegang verleent tot alle energie, onder de vorm van enthousiasme, zorg en toewijding, die je geïnvesteerd hebt in je baan, je bedrijf en je relatie met collega's.

getuigenissen van de 4 medewerkers van de administratieve ploeg van Familiezorg Oost-Vlaanderen, na een totaal van 4 dagen intensieve teamcoaching verspreid over twee en een half jaar, met als thema  groepsvorming en verbetering van de communicatie onderling en naar buiten toe. 

De vorming is krachtig. Het accent wordt gelegd op het eerlijk naar onszelf kijken, zodat we, behalve de kwaliteiten, ook de zwaktes en angsten te zien krijgen. Door de methodes niet onmiddellijk toe te passen op de werksituatie heerste er voor mij een ontspannen sfeer. Pas helemaal op het einde van de vorming werd de link gelegd met het werk en hoe je deze techniek evengoed kan toepassen op de werksituatie.

Ik heb geleerd om volledig te accepteren wat de beperkingen zijn van het kader waarin gewerkt wordt. Ik heb ook geleerd om de persoonlijkheidstrekken van de collega' s en de terugkerende beperkingen bij elkaar te accepteren. Tegelijkertijd kan ik nu mezelf en de anderen meer appreciëren en de focus houden op wat we echt willen realiseren in het werk, in plaats van op de problemen. Ik heb geleerd om meer consequent oplossingsgericht te denken en handelen.

Er heerst een grote gastvrijheid en een ongedwongen sfeer in centrum Gea. Iedereen kon zijn eigen verhaal vertellen, zonder dat de andere daarin kon tussenkomen, waardoor iedereen in een veilige omgeving met deze techniek kon kennis maken. Er was ruimte om tijdens de sessie suggesties te doen om af te wijken van het voorgestelde methodische pad. Maar er werd toch naar een einddoel gewerkt. Er is aandacht besteed aan het visualiseren en realiseren van wensen en verlangens zowel op werkvlak als op het thuisfront.

Ik heb vooral geleerd om om te gaan met conflicten, sterker in mijn schoenen te staan en rust te creëren. Er is een open sfeer met ruimte voor dialoog waarbij we handvaten aangeleverd kregen om een aantal zaken anders te bekijken en om beter te kunnen omgaan met allerlei situaties. De vorming komt de samenwerking van ons team ten goede door gezamenlijk te werken aan open communicatie, goede werkafspraken, goede taak- en rolverdeling.