Wat is De Geluksmeter?

De Geluksmeter is een eenvoudig toestelletje, vergezeld van een handleiding, waarmee iedereen zijn geluksniveau kan meten en verhogen. Met geluk bedoelen we datgene wat iedereen wil, duurzaam geluk, de combinatie van efficiëntie, tevredenheid en zingeving. De voorbije jaren heeft deze recent ontwikkelde tool voor bewustwording al duizenden mensen geholpen om op alle terreinen van hun leven meer levensvreugde en vervulling te creëren: zowel in hun relaties, op het werk als in hun persoonlijke ontwikkeling.

Een van de meest complete en diepgaande tools voor persoonlijke ontwikkeling.

Philippe De Jonge, coach en jongerenbegeleider

Voor wie is De Geluksmeter ?

Voor iedereen die een hoger bewustzijn wil bereiken, die wijzer wil worden of die gewoonweg gelukkiger wil worden. Als je wil weten wat je het best verandert in jouw manier van denken, voelen en handelen om je tevredener en blijer te voelen, dan is De Geluksmeter iets voor jou. Voor iedereen die streeft naar blijvend, duurzaam geluk, innerlijke vreugde en een gevoel van zingeving, is De Geluksmeter een uitstekende GPS.

Deze methode overstijgt de gangbare coaching technieken. Joost Vanhove heeft de talrijke disciplines (o.a. NLP, energiewerk en sjamanisme) waarin hij is opgeleid duidelijk tot een synchroon geheel geïntegreerd in zijn bezieling naar mensen toe.

Jan Everaet, preventieadviseur VDAB

Waarop is De Geluksmeter gebaseerd en hoe is hij ontstaan?

De Geluksmeter is gebaseerd op het PAVA-bewustzijnsmodel, een holistische methode voor persoonlijke groei, die Joost Vanhove tussen 1996 en 2016 ontwikkelde op basis van zijn ervaring als psychotherapeut, life-coach en docent in persoonlijke ontwikkeling. In het PAVA-bewustzijnsmodel heeft Joost Vanhove de meest essentiële factoren die ieders geluk bepalen, duidelijk in kaart gebracht. In De spiegel van Helder Bewustzijn (Paris Books, 2016), het basishandboek voor het PAVA-bewustzijnsmodel, zijn alle aspecten van dit model uiteengezet. Intussen gebruiken steeds meer coaches en leidinggevenden dit handboek om mensen de kortste weg te tonen naar een gelukkiger leven. Verder bouwend op zijn onderzoek rond het PAVA-bewustzijnsmodel ontwikkelde Joost Vanhove tussen 2016 en 2020 De Geluksmeter: een gemakkelijk te bedienen auto-feedback toestelletje, bedoeld voor een breed publiek, waarmee iedereen in elke situatie zijn geluksquotiënt (GQ) kan bepalen en verhogen.

De Geluksmeter is een krachtige leidraad voor het persoonlijk evolutieproces Het geeft een diepe rust en een ongelofelijk heldere kijk op elke situatie

Daniella Van Gelder, therapeute

Hoe werkt De Geluksmeter?

1. De universele anatomie van geluk

Op zijn zoektocht naar die factoren die ons geluk het meest bepalen, heeft Joost Vanhove diverse methodes van persoonlijke groei, therapie, coaching, meditatie en yoga bestudeerd en met elkaar vergeleken. Alhoewel hij werkte met cursisten en cliënten met heel uiteenlopende sociale en levensbeschouwelijke achtergronden, begon zich toch een lijn af te tekenen. In toenemende mate werd het hem duidelijk dat er vier factoren in het spel zijn, die op elk moment van ons leven ons geluk bepalen. Deze vier factoren of vier levenshoudingen bepalen uiteindelijk of iemand zich tevreden voelt, succesvol is en zingeving ervaart met datgene waarmee hij bezig is.

2. De 4 hoofdbestanddelen van geluk

De vier fundamentele levenshoudingen of manieren van zijn, die op elk moment van je leven jouw geluk bepalen zijn: Perceptie, Acceptatie, Visie en Actie.

Hoofdbestanddelen geluk

Perceptie is de mate waarin je situaties zuiver kunt waarnemen, zonder ze te vervormen door je oordelen en interpretaties. Het is ook de mate waarin je een situatie vanuit verschillende gezichtspunten kunt waarnemen.

Acceptatie is de mate waarin je jezelf, je emoties, anderen en de wereld accepteert zoals ze zijn. Iets accepteren betekent helemaal niet ermee akkoord gaan of je passief neerleggen bij een situatie.

Visie betekent je aandacht richten op je waarden, op wat je wil en op wat het beste is voor alle betrokkenen. Iemand die in een bepaalde situatie Visie-gericht is, is dus helemaal niet bezig met moeilijkheden, problemen of met wat hij niet meer wil.

Actie is de vaardigheid om op het juiste moment en met daadkracht de gepaste acties te ondernemen, die het bedoelde effect hebben.

3. Hoe meet je jouw geluk?

Met behulp van de handleiding bij De Geluksmeter leer je in elke situatie jouw score bepalen voor elk van deze 4 PAVA-kwaliteiten. De combinatie van de 4 PAVA-scores bepaalt je totale Geluksquotiënt (GQ) voor die situatie. Door te spelen met De Geluksmeter leer je stap voor stap in elke situatie van je leven de positieve PAVA-cyclus doorlopen: zuivere Perceptie → volledige Acceptatie → heldere Visie → efficiënte Actie.

De handleiding bij de Geluksmeter bevat ook oefeningen om de 4 PAVA-levenshoudingen uit elkaar te houden, om geluksmomenten -die dikwijls ongemerkt voorbijgaan- gemakkelijker te herkennen en om de kracht van die positieve gelukservaringen over te brengen naar andere situaties, waarvan je jouw GQ wil verhogen.

4. Hoe ziet De Geluksmeter er uit en hoe gebruik je hem?

Geluksmeter voorbeeld

Het eigenlijke toestelletje van De Geluksmeter, 10 bij 16 cm, bestaat hoofdzakelijk uit 4 verticale schuifregelaars, zoals op een mengpaneel. Met behulp van de richtlijnen en oefeningen in de handleiding kan je aan de slag. Je kiest een situatie waarvan je jouw Geluksquotiënt (GQ) wil meten of verhogen. Elk van de 4 schuifregelaars plaats je in de positie (tussen 0 en 10) die overeenkomt met de corresponderende score die jij op dit moment aan die PAVA-parameter zou geven. De som van deze 4 PAVA-scores bepaalt jouw totale Geluksquotiënt (GQ) in die situatie. Tijdens deze eerste experimenten ontdek je ook hoe jouw manier van denken, voelen en handelen bepaalt waarom je in sommige situaties gelukkiger bent dan in andere.

Met de oefeningen uit het tweede deel van de handleiding leer je jouw score van de 4 PAVA-parameters, en dus ook van je totale GQ, verhogen in alle mogelijke situaties. Dit doe je onder andere door eerst voor elk van de 4 PAVA-kwaliteiten enkele positieve ervaringen met een hoge score op te roepen. Vervolgens plaats je de kracht van deze ervaringen over naar die situaties, waarvan je jouw GQ wil verhogen.

We hebben allemaal al veel momenten ervaren waarop we hoog scoorden voor Perceptie, Acceptatie, Visie of Actie. We hebben ook al veel momenten meegemaakt waarop we voor de 4 PAVA-kwaliteiten tegelijkertijd hoog scoorden. Met de oefeningen van De Geluksmeter haal je dergelijke geluksmomenten van vroeger uit je onderbewuste naar boven. In het hier en nu zul je die momenten van puur geluk steeds sneller gaan herkennen. En je leert hoe je de kracht van deze geluksmomenten kan overplaatsten naar andere situaties. Op die manier krijg je steeds meer de ervaring van duurzaam geluk, het soort geluk dat een diep gevoel van vervulling geeft.

Er is ook een elektronische versie van De Geluksmeter. In deze app wordt de som van de 4 PAVA-scores automatsich aangeduid met een horzontale ledstrip waarop je jouw Geluksquotiënt kan aflezen. De opgeslagen resultaten van alle situaties waarin je jouw GQ gemeten hebt, tonen de evolutie die je doormaakt in de loop van enkele weken of maanden.

5. Jij bedient zelf de knoppen van jouw geluksregelaar

Het handmatig bedienen van de 4 schuifregelaars op de fysieke ‘4D’ Geluksmeter is van cruciaal belang. Wanneer je bijvoorbeeld jouw graad van Acceptatie in een aantal situaties wil vergelijken, dan schuif je de Acceptatie-schuifregelaar hoger of lager, naargelang je de verschillende situaties meer of minder Accepteert. Door verschillende situaties met elkaar te vergelijken bouw je een relatie op met jouw Geluksmeter. De vier schuifregelaars vertegenwoordigen het ‘dashboard’ van je innerlijke wereld. Al na enkele keren oefenen met de Acceptatie-schuifregelaar voel je het verschil. Wanneer je denkt aan een situatie waartegen je veel weerstand hebt en je brengt de schuifregelaar omlaag, dan voel je letterlijk in je lichaam waar die weerstand zit. Wanneer je daarna een situatie oproept die je duidelijk meer accepteert, schuif je diezelfde groene schuifregelaar omhoog en voel je op welke plaatsen in je lichaam die weerstand oplost. In je onderbewuste sla je die koppeling tussen de stand van de schuifregelaar en de graad van Acceptatie op. Een gelijkaardig proces speelt zich af met de 3 andere schuifregelaars.

Al na enkele uurtjes experimenteren ervaar je dat jij zelf beslist om jouw oordelen los te laten en in plaats daarvan zuiver waar te nemen (Perceptie), om jouw weerstanden los te laten en de situatie meer te omarmen zoals ze nu is (Acceptatie), om je niet meer te focussen op de problemen, maar in plaats daarvan op datgene waar je naartoe wil (Visie) en om uit de passiviteit te komen en het juiste moment te kiezen om te handelen (Actie). Je begint te ontdekken wat je precies verandert in jouw manier van denken en voelen, telkens wanneer je een van de vier schuifregelaars omhoog of omlaag brengt.

Deze auto-feedbackloop, de koppeling van de beweging van je handen met je denken en voelen, wordt opgeslagen in je onderbewuste. Je kan het vergelijken met de manier waarop je als kind het draaien aan je fietsstuur leerde koppelen aan de grootte van de bocht die je fiets daardoor nam.

6. Stress en spanningen loslaten met De Geluksmeter

Telkens wanneer je in een bepaalde situatie een lage score hebt voor een of meerdere van de 4 PAVA-kwaliteiten, sluit je een deel van jouw energiestroom af. Hoe lager de score -en in hoe meer PAVA-factoren dat is- hoe sterker je jouw levenskracht afknijpt. Veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Door vele jaren lang vast te zitten in oordelen over zichzelf en anderen (lage Perceptie), door zich innerlijk tegen van alles en nog wat te verzetten (lage Acceptatie) en door hun aandacht vooral te richten op de problemen (lage Visie) hebben ze het stressniveau steeds meer opgebouwd en hebben ze ‘er leren mee leven.’

Wanneer je experimenteert met De Geluksmeter word je je geleidelijk aan bewust van de plaatsen in je lichaam waar je letterlijk iets dichtgeknepen had. Terwijl je gedachten helderder worden, voel je je energie meer doorstromen in je lichaam,. Telkens lost er iets op van de oude, opgestapelde stress en spanning en krijg je een gevoel van opluchting, van verlichting, dat samengaat met de ervaring van vreugde en innerlijke vrede.

7. De volgorde van de bouwstenen van geluk

Zuivere Waarneming is de basis, waarop de rest steunt. Wanneer je per se blijft vasthouden aan jouw interpretaties en oordelen, ben je niet in staat om de dingen te zien zoals ze werkelijk zijn (zuivere Perceptie). Daardoor zal je ook minder gemakkelijk kunnen Accepteren wat er is. En dat zal ervoor zorgen dat je veel moeilijker een Visie kan creëren en vasthouden. Efficiënte Actie wordt daardoor helemaal moeilijk.

Volgorde bouwstenen geluk

Wil je in een bepaalde situatie gelukkiger worden, efficiënter zijn, meer voldoening en zingeving ervaren, dan helpt het altijd om eerst zo zuiver en objectief mogelijk waar te nemen wat je hoort en ziet (Perceptie), los van jouw interpretaties en oordelen. Als tweede stap ga je jezelf, je emoties, de anderen en de feiten zoveel mogelijk Accepteren zoals ze zijn. Door jouw weerstanden daadwerkelijk onder ogen te zien, beginnen deze vanzelf op te lossen en verhoogt jouw niveau van Acceptatie. Nu kom je er gemakkelijker achter wat je in die situatie wil en wat het beste is voor alle betrokkenen (Visie-gericht zijn). Je kan nu ook gemakkelijker blijven focussen op jouw waarden en doelen. En eenmaal je precies weet wat je in een gegeven situatie wil veranderen of bereiken, wordt het sneller duidelijk wat de efficiëntste stappen zijn (Actie) om resultaat te boeken. Met behulp van de Geluksmeter leer je automatisch de positieve PAVA-cyclus vlot te doorlopen in elke situatie van je leven:

Zuivere Perceptie → volledige Acceptatie → heldere Visie → efficiënte Actie.

8. De 4 geluksfactoren uit elkaar houden

Om je GQ in zoveel mogelijk situaties te kunnen verhogen is het essentieel dat je de 4 PAVA-kwaliteiten heel goed uit elkaar leert houden. Praktisch iedereen heeft onbewust een aantal verwarringen. Bij elk van deze verwarringen worden 2 van de 4 PAVA-factoren door elkaar gehaald.

Bij een eerste groep van verwarringen, de valse vergelijkingen, worden telkens 2 uitersten (de plus- of de minpool) van 2 verschillende PAVA-kwaliteiten verkeerdelijk beschouwd als hetzelfde of als twee factoren die altijd samengaan. Een veel voorkomende valse vergelijking is bijvoorbeeld dat iets accepteren verward wordt met ermee akkoord gaan (dezelfde Visie delen). Zolang je in de ban bent van deze verwarring, zal je jezelf onbewust tegenhouden om die dingen te accepteren die niet kloppen met jouw visie. Je zal je weerstanden -met alle stress die daarmee automatisch gepaard gaat- blijven vasthouden.

acceptie-vasthouden

Een verwarring die evenveel voorkomt, is de overtuiging dat een hoog niveau van Acceptatie hetzelfde zou zijn als een laag niveau van Actie (je passief neerleggen bij de situatie). Ook die verwarring zorgt ervoor dat velen zich innerlijk blijven verzetten. Ze zijn er, ten onrechte, bang voor, dat als ze een situatie helemaal accepteren, ze er niets meer zullen aan veranderen.

Acceptie-actie

Naast deze eerste categorie van verwarringen, de valse vergelijkingen, zijn er ook valse tegenstallingen. Bij deze verwarringen worden telkens 2 uitersten (de plus- of de minpool) van 2 verschillende PAVA-kwaliteiten verkeerdelijk beschouwd als elkaars tegendeel. Wanneer je bijvoorbeeld in de ban bent van de valse tegenstelling, waarvan je het schema hieronder ziet, dan ga je er verkeerdelijk van uit dat een lage Perceptie- score automatisch het tegendeel is van Visie-gericht zijn. Dit is maar een halve waarheid. Het is uiteraard altijd goed om te weten waar je naartoe wil en om je focus daarop te houden (Visie-gericht zijn), maar dat is geen enkele garantie dat je jouw oordelen en vervormde waarnemingen daardoor oplost.

perceptie-visie

Met de oefeningen in de handleiding bij de Geluksmeter leer je enkele van de belangrijkste verwarringen (8 in totaal) herkennen en in jezelf oplossen. Daardoor kan je in alle mogelijke situaties jouw GQ nog preciezer bepalen en gemakkelijker verhogen.

Een ijzersterk model om blijvende positieve veranderingen te bewerkstelligen en om het geluk ten volle te omarmen. Het model achter De Geluksmeter zou beslist tot de eindtermen in het onderwijs moeten behoren

Ann Ivens, Klinisch Laborante, UZ Brussel en gedreven meerwaardezoeker

Joost Vanhove, de ontwikkelaar van De Geluksmeter

Na zijn mastersopleiding in de taal- en letterkunde (1984) heeft Joost Vanhove zich gespecialiseerd in neuro- en psycholinguïstiek (Uppsala) en is hij werkzaam geweest aan de Universiteit van Gent (in de departementen Scandinavistiek en Kennisleer). Samen met zijn vrouw, arts Els Van Hoogenbemt, richtte hij in 1991 Centrum GEA op (erkend door de Vlaamse Overheid) waar ze beiden cursussen geven in bewustwording en persoonlijke ontwikkeling. Joost Vanhove geeft ook individuele begeleiding en partnerbegeleiding. Daarnaast werkt hij als gastdocent in scholen, als mentor voor leidinggevenden en als teamcoach voor organisaties. Hij is ook een van de pioniers die in samenwerking met de VDAB loopbaancoaching geeft. In De Geluksmeter heeft hij 33 jaar ervaring met zeer diverse benaderingen op het vlak van bewustwording en zelfontplooiing gebundeld. Sedert 1993 is hij trainer in NLP en werkt hij met de meest effectieve technieken van emotionele intelligentie, de cognitieve psychologie, mindfulness, verbindende communicatie en cliënt-gerichte therapie. Hij is ook onderlegd in diverse vormen van energiewerk, Reiki, yoga en meditatie. De verschillende aspecten van de transpersoonlijke benadering heeft hij geïntegreerd in zijn werk. Hij heeft er zijn levenswerk van gemaakt om de essentie van al die verschillende methodes samen te brengen in één praktisch methode: het PAVA-bewustzijnsmodel.

De Geluksmeter is zeer toegankelijk door zijn eenvoud en biedt een integrale aanpak die door iedereen op elke situatie kan toegepast worden. Een heel verfrissende aanpak. Een absolute aanrader voor iedereen!

Caroline Coutereel, (team)coach en bedrijfstrainer

Wat is de kracht van De Geluksmeter?

De kracht van De Geluksmeter ligt in het feit dat hij duidelijk maakt welke -meestal onbewuste- levenshoudingen succes en geluk genereren. Je leert deze fundamentele levenshoudingen van elkaar onderscheiden en in elke situatie versterken. Dit maakt De Geluksmeter en het mens-beeld dat erin verwerkt zit tot een heel volledig ontwikkelingsmodel voor pedagogen, hulpverleners, leidinggevenden, scholen, organisaties en bedrijven. Je krijg er duidelijk zicht mee op je sterktes en zwaktes (als mens en als organisatie). Je krijgt daarenboven ook concrete tools waarmee je jouw efficiëntie en levensvreugde voelbaar vergroot. Doordat De Geluksmeter fungeert als een universele wegwijzer naar meer efficiëntie, innerlijk leiderschap, geluk en zingeving geeft hij heel sterke aha-belevingen, dikwijls al vanaf het begin dat je er kennis mee maakt.

De Geluksmeter is enorm waardevol omdat hij de essentie bevat van zowel de hedendaagse methodes van zelfontplooiing als van oude tradities op het vlak van bewustwording. Naast een helder theoretisch kader, is het vooral praktisch zeer bruikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in persoonlijke ontwikkeling.

Martine Verheye, coach en trainer bij VDAB

De voordelen van De Geluksmeter op een rijtje.

  • De Geluksmeter is gemakkelijk te begrijpen en te bedienen. Iedereen kan er direct mee aan de slag.
  • Je kan de principes van De Geluksmeter toepassen op alle mogelijke situaties of gebeurtenissen in je leven: ze zullen hierdoor meer klaarheid krijgen.
  • De Geluksmeter is holistisch en zeer veelzijdig. Hij is ontstaan vanuit de visie dat de mens in al zijn facetten één onlosmakelijk geheel vormt. Onze gedachten, gevoelens, en handelingen, wat we verwachten en de manier waarop we communiceren (met onszelf en anderen) beïnvloeden elkaar voortdurend.
  • Vage begrippen zoals zelfontplooiing, bewustzijn en levenswijsheid worden in deze benadering heel concreet en werkbaar.
  • In De Geluksmeter is ook heel de transpersoonlijke benadering op een organische manier geïntegreerd. De Geluksmeter brengt meer helderheid in vragen (en ook misvattingen) aangaande spiritualiteit, zingeving, eenheidsbewustzijn (non-dualiteit) en het realiseren van je hogere missie.