Dit handboek voor persoonlijke ontwikkeling wijst de weg uit het web van verwarring waar veel mensen in vastzitten. De unieke, oplossingsgerichte aanpak van het PAVA-bewustzijnsmodel, waarop dit boek gebaseerd is, creëert stap voor stap helderheid en overzicht binnen alle levensgebieden en werkt systematisch naar een hogere graad van bewustzijn toe.

Ontdek waarom mensen vaak eindeloos met dezelfde problemen blijven worstelen en hoe je zulke hardnekkige patronen doorbreekt. Ervaar het effect van de vele oefeningen, die zo zijn opgebouwd dat een hoger niveau van zelfontplooiing voor iedereen bereikbaar is. Leef een rijk en vreugdevol leven, in waarheid en verbinding, zonder zelfbedrog of frustratie.

Collega’s en cliënten overtuigden Joost Vanhove van de noodzaak om deze baanbrekende benadering op papier te zetten voor elke meerwaardezoeker. In het boek De Spiegel van Helder Bewustzijnwordt het PAVA-bewustzijnsmodeleven duidelijk als doeltreffend uitgelegd. De methode werkt voor iedereen en in alle mogelijke situaties. Met hetPAVA-bewustzijnsmodelbouw je stap voor stap aan een hoger niveau van bewustzijn. Naast lezingen en mini-workshops geeft de auteur ook cursussen voor alle geïnteresseerden en opleidingen voor professionele begeleiders en leidinggevenden.

Experten zijn vol lof over de manier waarop het PAVA-bewustzijnsmodelin het boek even duidelijk als doeltreffend uitgelegd wordt. Het model wordt heel concreet gemaakt door de oefeningen die de lezer kan toepassen op alledaagse situaties. Dankzij een persoonlijkgerichte schrijfstijl spreekt de auteur de lezer rechtstreeks aan en creëert hij op die manier een “beleef” boek. De methode werkt voor iedereen en in alle mogelijke situaties. Met het PAVA-bewustzijnsmodelbouw je stap voor stap aan een hoger niveau van bewustzijn.

‘Het PAVA-bewustzijnsmodel is van onschatbare waarde voor iedereen die fundamenteel met zichzelf en de wereld in vrede wenst te leven.
Het boek is een goed geschreven handleiding voor iedere zoekende mens. Het PAVA-bewustzijnsmodel is een krachtige leidraad in mijn persoonlijk evolutieproces en geeft een diepe rust en een ongelofelijk heldere kijk op elke situatie.

 

Daniella Van Gelder, schoonheidsspecialist, therapeut

Is dit boek iets voor jou?

Het PAVA-bewustzijnsmodel, dat de basis vormt van De Spiegel van Helder Bewustzijn, is tegelijkertijd onthutsend eenvoudig en oneindig veelzijdig. Deze complete, integraal uitgeschreven training vormt een waardevolle toevoeging voor elke coaching- en trainerspraktijk. Door de aansprekende voorbeelden en het heldere taalgebruik is het boek eveneens geschikt als gids voor de individuele ontdekkingsreiziger naar het eigen innerlijk.

Dit boek zal je leven ongetwijfeld verrijken:

  •  wanneer je jezelf herkent als meerwaardezoeker, die op een gericht manier aan persoonlijke ontwikkeling wil doen
  • als je meer efficiëntie, tevredenheid en zingeving wil ervaren in je leven
  • als je beroepshalve anderen aanstuurt of leidt, in de rol van pedagoog, hulpverlener, coach, HR-manager, teamleider, therapeut, leidinggevende, teamcoach, manager of coördinator
  • indien je duidelijk zicht wil hebben op de gemeenschappelijke factoren van alle verschillende methodes tot bewustwording (coachingmodellen, psychologische typologieën,  spirituele praktijken,…)
  • als je wil te weten komen aan welke kwaliteiten je iemand met veel levenswijsheid en met een hoog bewustzijn kan herkennen
  • als je die kwaliteiten bij jezelf of bij iemand anders in kaart wil brengen en versterken
  • indien je binnen je organisatie zicht wil hebben op de sterktes en zwaktes en als je met  concrete tools de efficiëntie, creativiteit en werkplezier van je team wil verhogen.

‘Een boek over zelfontplooiing, jawel, maar dan wel een met talloze spekende voorbeelden en concrete toepassingen. Ik had onmiddellijk het gevoel dat deze benadering iets voor mij is. Ik ben er meteen mee aan de slag gegaan. Voor mij een echte verademing!’

 

Anneke Seghers, verpleegster

Hier kan je de inleiding en het eerste hoofdstuk van het boek De Spiegel van Helder Bewustzijn, downloaden. Dit is het basisboek over het PAVA-bewustzijnsmodel, een holistische totaalaanpak voor coaching en innerlijk leiderschap. Het eerste hoofdstuk is geschreven als samenvatting van het volledige boek.