Fragment uit het boek

Stel je eens voor… … dat je met enkele vrienden of kennissen een bedrijf opstart. Je koopt of huurt een gebouw dat geschikt is voor het bedrijf. Je schaft alle materiaal aan dat je nodig hebt. Na een samenwerking van meerdere jaren besluiten jullie om de zaak stop te zetten om elk iets anders te gaan doen. Net zoals de anderen, vertrek je uit het bedrijfspand. Het gebouw en al het materiaal, waarin je geïnvesteerd had, laat je zomaar achter. Alle bedrijfskapitalen en -winsten laat je voor altijd staan op een rekening, waar je nooit meer naar kijkt. Na verloop van tijd ben je het bestaan van die rekeningen zelfs helemaal vergeten en verlies je ook de gebouwen en al het materiaal uit het oog… Geen enkel zinnig mens zou op zo’n manier een project afsluiten en verlaten. En toch…de afgelopen 20 jaar heb ik gemerkt dat veel mensen op psychisch en op energetisch vlak wél op zo’n manier omgaan met hun leven. Meer nog, het is hen nooit geleerd dat ze ook op energetisch vlak hun kracht kunnen terugnemen. Er is hen ook niet verteld hoé ze dat kunnen doen. Velen die op een bepaald moment afstand nemen (of moéten nemen) van een fase in hun leven (bij verhuis, emigratie, ontslag, verandering van werk, echtscheiding, overlijden van een dierbare, wanneer de kinderen het huis uit zijn, enz…), laten dikwijls alle energie die ze gestopt hadden (bewust en onbewust) in dat huis, die job, die plaats, relatie, enz. achter zonder deze energie terug op te nemen. Ze laten ook de energie van alle goede momenten die ze beleefd hebben in het huis, in de job, bij die persoon, enz. mee “vertrekken” uit hun leven, samen met datgene of diegene waar ze afscheid van nemen. Bovendien laten ze ook in veel gevallen de energie van alle leerlessen, die ze uit die voorbije periode zouden kunnen halen, onbenut liggen. Het niet opnemen van hun energie, zoals hierboven beschreven, is de belangrijkste oorzaak waarom mensen na het (al dan niet gedwongen) afsluiten van een relatie of een periode in hun leven, futloos zijn, hun leven niet ten volle kunnen hernemen, verlies of afscheid niet kunnen verwerken, in een depressie geraken of geen vernieuwde vitaliteit krijgen Met behulp van de processen van Zelf-Integratiehebben de voorbije jaren al velen geleerd om hun verleden achter zich te laten, om alle positieve energie uit voorbije periodes in zich op te nemen en vooral, om zichzelf meer waardering en liefde te geven. Velen hebben door de Zelf-Integratie processen ook meer contact gekregen met hun lichaam en met hun gevoelens en zijn in staat om meer aanwezig te zijn in het ‘nu’.

Vragen en kritische bedenkingen

Hier zijn enkele vaak terugkomende vragen over het hoe en waarom van Zelf-Integratie bijeengebracht. Het zijn vragen die dikwijls gesteld worden tijdens interviews, tijdens trainingen en consulten, in gesprekken met collega-coaches die al enige ervaring hebben met het proces en in gesprekken met mensen die Zelf-Integratie thuis toepassen op zichzelf.
 

Op welk soort situaties kan je Zelf-Integratie toepassen? 


1)Je kan het proces toepassen op elk moment of op elke periode van je leven waarmee een gedachte of een gevoel van spijt, schuld of schaamte verbonden is.

Aangezien gevoelens van schuld, spijt en schaamte de pijnlijkste ballast  vormen doorheen ons leven, doen de meesten er alles aan om deze gevoelens te verdringen. Ze verbergen zich onder het mom van (zelf)haat, jaloersheid, verdriet, depressie, woede, ziekte, angst. 

Het gebeurt zeer vaak dat mensen spreken over een fase in hun leven waarmee ze niet volledig in het reine zijn. Wanneer ik hen dan vraag of ze daar schuldgevoelens over hebben, antwoorden ze resoluut: ”Neen.” Wanneer ik hen vervolgens meeneem door het proces van Zelf-Integratie, voelen ze lijfelijk rond welke thema’s of situaties er nog schuldgevoelens zijn.

Het proces van Zelf-Integratie maakt je op een zorgzame manier bewust van deze oude, weggestopte gevoelens. In de loop van het proces bevrijd je je van deze gevoelens, worden ze getransformeerd en komt er plaats voor levensvreugde, motivatie en positieve levensdoelen.

2)Je kan het ook toepassen op elke gebeurtenis en elk thema waar je onzeker of onduidelijk over bent, op alles wat niet 100 % verwerkt is.

3)Daarnaast kan ook elke gewoonte, elke manier van zijn of doen, die je ervaart als negatief (belemmerend, ongezond, slecht), aan bod komen.

4)Verder is het nuttig om Zelf-Integratie toe te passen op relaties, bvb met een huis, een woonplek, een vriend, gezinslid, of familielid: 

-op elke relatie die niet 100% goed of verwerkt aanvoelt

-op elke relatie waar je meer duidelijkheid wil in brengen.

5)Ten slotte is het van onschatbare waarde om Zelf-Integratie ook toe te passen op positieve periodes en op situaties en relaties-actuele of voorbije- die wél helemaal ‘goed zitten’. Er schuilt immers een enorme kracht in die positieve ervaringen. We mobiliseren een enorme voorraad aan levensenergie door Zelf-Integratie ook op dié situaties toe te passen.

Zolang je niet elk aspect van jezelf en elke periode uit je leven met volle liefde omarmd hebt, kan het proces verrijkend zijn.

Is Zelf-Integratie ook nuttig voor iemand die geen moeilijkheden of problemen heeft?

Jazeker. Het gebeurt regelmatig dat mensen die een tevreden leven leiden een soort ‘update’ doen van hun leven of van hun belangrijke relaties via Zelf-Integratie.

In de meeste gevallen krijgen ze daardoor meer duidelijkheid in zichzelf en in hun relaties. Ze zien ook beter welke richting ze best uitgaan of hoe ze nieuwe wendingen aan hun leven kunnen geven, die hen nog meer vervulling geven.

 

Door Zelf-Integratie kom je met jezelf in het reine. Maar hoe zit het dan eigenlijk met de oordelen en verwijten die je hebt over anderen?


Het klopt inderdaad dat je voor deze benadering vertrekt bij jezelf, bij wat je nog niet volledig vergeven hebt of waarmee je nog niet volledig in vrede bent.

Mijn ervaring met mezelf en mijn klanten leert, dat we, door de liefdestrilling naar onszelf te versterken, we automatisch ook gevoelens van liefde en verbondenheid naar anderen toe versterken. We laten vanzelf ook pijn, angst en boosheid los, die we naar anderen toe koesterden. Wat we anderen kwalijk nemen, is immers altijd een of andere vorm van projectie van de oordelen over onszelf.

Je hebt het bij de processen van Zelf-Integratie alleen over de integratie binnen de eigen persoon. Maar is de maatschappelijke integratie van mensen die een andere afkomst, huidskleur, religie of politieke opvatting hebben, niet even belangrijk? 


Sociale integratie is uiteraard even belangrijk. We mogen alleen niet vergeten dat maatschappelijke uitsluiting of onverdraagzaamheid altijd een projectie is van aspecten in onszelf die we moeilijk kunnen ‘verdragen’. Hoe vaker mensen genezing doen op negatieve aspecten in zichzelf, hoe minder ze de neiging hebben om de ‘uitsluiting’ van aspecten in zichzelf uit te werken op anderen. In die zin ben ik voor een aanpak die vertrekt vanuit beide kanten: van buiten én van binnen. In onze cultuur is het ongetwijfeld zo dat de aanpak van binnenuit sterk verwaarloosd, om niet te zeggen miskend wordt.

Bestellen

 U kan het boek rechtstreeks bestellen bij Centrum Gea, telefonisch of via mail. De prijs van het boek bedraagt 20 euro (+ 4 euro administratie- en verzendingskosten). Na ontvangst van uw betaling op rekening Joost Vanhove
IBAN: BE89 7370 2271 1985  
BIC: KREDBEBB 
wordt het boek u toegestuurd. Vermeld duidelijk het leveringsadres en het eventuele facturatieadres.