Start: oriënterend gesprek

Tijdens het intakegesprek wordt samen bekeken of er nood is aan teamcoaching, aan individuele coaching (van een leidinggevende of van één of meerdere medewerkers) of aan beide. We kijken wat de specifieke noden zijn en wat de kortste weg is naar een verbetering.

Doel

Ook in organisatie-coaching is ons uitgangspunt: ‘Welke minimale ingreep brengt hier maximale positieve verandering teweeg.

Topics

 Thema’s die dikwijls aan bod komen zijn:

  • krachtig leiderschap
  • heldere communicatie
  • omgaan met en voorkomen van stress
  • zelfvertrouwen
  • assertiviteit
  • emotionele intelligentie
  • delegeren
  • opvolgen