Stress management als tool om burn-out te voorkomen en genezen

Deze workshop richt zich tot ieder die te kampen heeft met de gevolgen van stress.

In deze kortlopende training krijg je eerst de theoretische achtergrond die nodig is om meer inzicht te krijgen in de manier waarop jij je stress niveau onnodig verhoogt. Daarna ligt de klemtoon vooral op de praktijk. Aan de hand van de experimenten en oefeningen die we doen tijdens de cursus, leer je hoe je je stressniveau omlaag brengt, hoe je een burn-out vermijdt of hoe je uit een toestand van overspanning of burn-out geraakt. Je krijgt ook heel wat praktische tips om meer plezier en voldoening te hebben, zowel in je beroepsactiviteiten als in je dagelijkse leven.

De trainers maken een selectie uit hun expertise die ze de afgelopen 30 jaar opgebouwd hebben in deze domeinen. Je krijgt inzicht in het soort gedachten en gevoelens die bevorderlijk zijn voor een meer ontspannen leven. Je leert een juiste balans terug te vinden tussen actie en rust, zowel in je dagdagelijkse handelingen, als in je manier van denken en voelen. Dit evenwicht –de juiste tonus-  leer je in deze workshop ook opbouwen door kleine –maar zeer belangrijke- aanpassingen te doen in je fysieke houding en in je manier van ademen.

Het leren aanvoelen, aangeven en (doen) respecteren van je grenzen loopt als een rode draad doorheen deze cursus. Dit is cruciaal  voor het behoud en herstel van je vitaliteit en zelfrespect. Stress en (dreigende) burn-out hebben immers altijd te maken met het niet respecteren van de eigen grenzen.

Alhoewel het thema voor deze lessenreeks voor velen een aureool van ‘ernstig’ rond zich heeft, leert de ervaring ons dat deze materie het best aangepakt wordt in een luchtige sfeer, doorspekt met humor en grappige anekdotes. Deze zullen je bijblijven als reminder voor de vele bruikbare oefeningen en tips die je meekrijgt.

 

Stress management als tool om burn-out te voorkomen of te helpen genezen

van tot
Centrum Gea Gent

Stress management als tool om burn-out te voorkomen of te helpen genezen

van tot
Centrum Gea Gent

Stress management als tool om burn-out te voorkomen of te helpen genezen

van tot
Centrum Gea Gent

Stress management als tool om burn-out te voorkomen of te helpen genezen

van tot
Centrum Gea Gent