De gebruiker erkent dat de aangeboden data, zoals teksten, foto’s, tekeningen, kaarten, videobeelden, illustraties, logo’s, slogans, onderzoeksresultaten, beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en deze uitsluitend toekomen aan Centrum GEA. De gebruiker erkent dat het toegangsrecht tot de Website geen aanleiding geeft tot gehele of gedeeltelijke overdracht van intellectuele eigendomsrechten.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, mogen de door Centrum GEA aangeboden data slechts onder de volgende voorwaarden gebruikt worden.

Data die door Centrum GEA aangeboden worden, mogen uitsluitend gebruikt worden voor private, educatieve of wetenschappelijke doeleinden. Bij iedere kopie en bij iedere publicatie dienen steeds duidelijk de bron (url van de webpagina) en de naam van het project en/of onderzoeker vermeld te worden.

Commercieel gebruik van de aangeboden data onder welke vorm en met welk middelen ook, is slechts mogelijk na de uitdrukkelijke, schriftelijke, voorafgaande toestemming van Centrum GEA. De vraag dient gericht te worden per e-mail info@centumgea.be of per post naar Centrum GEA, Prinses Clementinalaan 92, 9000 Gent.