Professioneel begeleiden op persoonlijk en op transpersoonlijk niveau

De opleiding bestaat uit 36 dagdelen van 3:30u, dus in totaal 18 lesdagen. De opleiding is opgebouwd uit 4 modules. Module I, II en IV lopen elk over 5 lesdagen. Module III loopt over 3 lesdagen.

In module I en II (10 lesdagen in totaal) leer je de basis. Zie voor meer details per module 'opbouw van de coachingopleiding' en 'overzicht van alle thema's, processen en interventies' .  
In module 3, die over 3 lesdagen loopt, leer je alle specifieke competenties van de International Coaching Federation (de ICF coaching competenties) onder de knie krijgen. Vanaf die module III doe je ook supervisie-sessies in kleine groepjes, telkens onder begeleiding en met gerichte feedback van de trainer. In module IV leer je de oefeningen en processen die ontwikkeld zijn in Centrum GEA.

De modules kunnen apart gevolgd worden, maar hoeven wel in volgorde opgenomen te worden.       

Naast de 18 trainingsdagen zijn er voor elke cursist 3 u individuele mentor coaching voorzien, 4 u individuele supervisie en 12 u supervisie in kleine groepjes. 

De eerstkomende editie van de Gecertificeerde Holistische Opleiding tot Coach start op zaterdag 18 maart 2023: 18 dagen gespreid over een jaar: 6 vrijdagen, 6 zaterdagen en 6 zondagen. De vorm is een hybride opleiding: je kan de lessen zowel live meevolgen als thuis online.
Uit onze ervaring met hybride lessen van de voorbije jaren, raden we ten sterkste aan om, in de mate van het mogelijke, zeker de eerste 6-tal dagen live te volgen, in Munkzwalm (22 km. ten zuiden van Gent) 

Wat is coaching?

Het woord coaching wordt gebruikt als verzamelnaam voor elke vorm van begeleiding van anderen in hun zelfontplooiing, innerlijke groei en bewustwording, met het oog op het vergroten van de communicatieve, mentale, emotionele en spirituele intelligentie.

Wat is specifiek aan de GEA coaching opleiding?

Deze opleiding is een compacte, kwaliteitsvolle, gecertificeerde masteropleiding waarin je alle vaardigheden en attitudes leert om een professionele coach te worden.
Joost: "In deze opleiding wil ik maximaal doorgeven wat ik in 30 jaar aan ervaring heb opgedaan als trainer en coach, samen met collega trainers en assistenten."

Open opleiding

"Ik kies bewust voor een 'open' opleiding: een opleiding waarbij de cursisten geen specifieke vooropleiding moeten gevolgd hebben binnen een welbepaald kader, systeem of een specifieke strekking."

Opleidingstools

De opleiding bevat een selectie van de meest werkzame principes en technieken uit de grote Gea opleidingen(NLP en Psychodynamica). Heldere communicatie, zelfontplooiing, emotionele en spirituele intelligentie, intuïtie, het op gang zetten van bewustwording en positieve verandering, zijn slechts een greep uit het rijke aanbod. 

Hierin worden alle basisvaardigheden en -attitudes aangeleerd om een professionele coach te worden.

Uit diverse hedendaagse coachingbenaderingen is een selectie gemaakt van de meest efficiënte technieken:

 • Je leert om sterke betrokkenheid op te bouwen, met behoud van eigen grenzen.
 • Je leert om je cliënt contact te laten maken met de eigen krachtbronnen
 •  Je begeleidt hem/haar om de meest fundamentele levensdoelen te  realiseren. 

Tijdens de opleiding worden alle attitudes, vaardigheden, interventies en technieken die aangeleerd worden om te coachen, ook toegepast op jezelf, om zo je eigen proces van bewustwording en zelfontplooiing een boost te geven. Tijdens een aantal oefeningen sta je ook in de rol van neutrale observator.

Elk aspect, elke kwaliteit en elke vaardigheid waarrond gewerkt wordt leer je telkens te herkennen bij de ander én bij jezelf. Je leert om dit te doen zonder oordeel. Je oefent in het transformeren van beperkende patronen tot ondersteunende patronen bij jezelf en bij anderen.

Elke interventie en coaching vaardigheid wordt theoretisch gekaderd. 

In de loop van de opleiding krijgt elke student feedback en individuele tips over zijn/haar evolutie.

De  feedbackrondes in groep na de oefeningen helpen je om de interventies verder te integreren.

certificaat 

Op het einde van de opleiding krijg je het certificaat van professioneel coach als je voldoet aan de voorwaarden (zie verder onder:  Certificatie met kwaliteitslabel).
 

Voor wie ?

Heb je al een stuk weg afgelegd op het pad van zelfontplooiing? En wil je de opgedane levenswijsheid professioneel doorgeven aan anderen? Dan is deze compacte, kwaliteitsvolle opleiding wellicht iets voor jou.

Deze opleiding met certificaat richt zich tot ieder die beroepshalve op een kwaliteitsvolle manier wil communiceren of anderen wil begeleiden, trainen en coachen:

 • HR managers
 • psychotherapeuten
 • consultants 
 • coaches in energiewerk
 • personal coaches en life-coaches
 • bemiddelaars 
 • begeleiders in het onderwijs

De ervaring van de voorbije jaren heeft uitgewezen dat de mix van  verschillende achtergronden van de deelnemers de kwaliteit van de opleiding heel erg ten goede komt.  

Ik heb de opleiding als zeer verrijkend ervaren, zowel voor mijn persoonlijke ontwikkeling, als in mijn rol als coach. In deze cursus werden mij tools en technieken aangeleerd die mij als mens krachtiger gemaakt hebben en die mij sterk in mijn schoenen doen staan als coach.

Marjan Braspenning

Certificatie met kwaliteitslabel

Deze coaching opleiding is comform de internationale regelgeving voor het professioneel opleiden van coaches. De opleiding respecteert de ethische code, en voldoet aan de basiscriteria, die ook de ICF (International Coaching Federation) onderschrijft.

International Coaching Federation Certificaat

Hoe kan je na de Gea opleiding het ICF certificaat bekomen op ACC (Associate Certified Coach) level ?
De Gea opleiding (144 uur opleiding) bestaat uit minimaal 80 uur coach-specifieke training, 12 uur supervisie, een stage metminstens 7 coaching sessies met cliënten van telkens 75 minuten, en een schriftelijk en mondeling examen.
Om een certificatie te bekomen die conform is aan de internationale richtlijnen, dient de student na de jaaropleiding zijn praktijkervaring verder uit te bouwen zodat hij minimum 100 uur praktijkervaring
(waarvan 75 uur betaalde coaching sessies) als coach kan aantonen. 
Alle dokumenten hiervoor worden ter beschikking gesteld door Centrum Gea.
Centrum Gea organiseert ook supervisie- en intervisie-sessies om maximale coaching skills te integreren tijdens deze praktijkervaring. 

Extra trainingscriteria bij Centrum Gea

Naast de internationaal bepaalde basiscriteria hebben wij bij Centrum Gea nog enkele extra criteria toegevoegd, gebaseerd op onze expertise van de voorbije 30 jaar.

Deze 5 extra criteria geven aan de opleiding een duidelijke meerwaarde om de positieve veranderingen bij de cliënt duurzaam te maken.

 

1. De coachingopleiding in Centrum GEA is holistisch

In de loop van de opleiding leert de coach om positieve veranderingsprocessen op gang te brengen bij de cliënt, maar niet alleen door cognitieve processen.

De coach leert ook om het transformatieproces bij de cliënt te vergemakkelijken met behulp van ademhalings-en lichaamsoefeningen. 

De coach helpt de cliënt om het lichaamsbewustzijn te vergroten.

 

2. Aan de cliënt wordt al vroeg in het traject feedback gegeven over zijn/haar emotioneel functioneren

De klant krijgt tips om de emotionele intelligentie te vergroten.
De coach wordt ook opgeleid om aan de cliënt, indien hij/zij daarvoor open staat, feedback te geven over het energetisch functioneren.  De coach helpt de cliënt met het herkennen en positief beïnvloeden van  patronen in de ademhaling.  Energetische verbanden met mensen en situaties worden duidelijk gemaakt. De cliënt leert te aarden.

 

3. De coach helpt de cliënt om intuïtieve signalen vlot en duidelijk op te pikken

 Het versterken en volgen van de intuïtie –het innerlijke referentiekader-  zorgt ervoor dat de cliënt doelen formuleert die volledig passen bij hem, realiseerbaar zijn en zijn geluk en zingeving vergroten.

 

4. De coach leert het onderbewuste van de cliënt  in te schakelen

In de opleiding worden de basisprincipes van hypnotherapie en de concrete toepassingen ervan doorgegeven. Het onderbewuste van de cliënt is ongetwijfeld een van zijn krachtigste hulpbronnen. De coach wordt opgeleid  om al van in het begin het onderbewuste van de cliënt  in te schakelen in het proces. Daardoor worden weerstanden en bezwaren van de cliënt snel omgevormd tot positieve krachten, en dit op een manier die helemaal past bij de cliënt.  

Het coachingwerk verloopt hierdoor sneller en makkelijker, zowel voor de coach als voor de cliënt. 
 

5. De coach krijgt notie van transpersoonlijke coaching

De coach leert te kiezen om de cliënt niet alleen te zien als  lichaam/geest entiteit, maar ook als uitdrukking van het universele bewustzijn.Het veranderingsproces van de cliënt versnelt en vergemakkelijkt daardoor aanzienlijk.

De coach is ook in staat om de cliënt expliciet te begeleiden met behulp van de transpersoonlijke benadering, wanneer daar vraag naar is.

De coach helpt helderheid te  brengen in  vragen over spiritualiteit en zingeving en over het realiseren van de hogere missie.

 

De wijze waarop Joost de opleiding brengt en heel ruim een thema kan uitdiepen, is uniek. Vooral in de observaties en de persoonlijke feedback merk je Joost zijn oog voor detail. De zorg voor het proces van inleving in volle aanwezigheid en het volledig afstemmen op de cliënt gebeurt heel grondig. Ik ben dankbaar voor deze mooie reis die begeleid werd door een ervaren gids.

Droogers, Trainer/Coach/Consultant bij PDCA

Kwaliteitsbewaking

Centrum Gea wil een blijvende kwaliteit garanderen.  Daarom houden we ons aan de volgende criteria voor het bekomen van een certificaat:

 •  Er wordt verwacht dat de studenten minstens 16 van de 18 dagen van de opleiding effectief gevolgd hebben (max. 2 volle lesdagen gemist hebben; de gemiste dagen worden ingehaald door een combinatie van zelfstudie, tussendoor oefenen met de andere cursisten en het inhalen van de gemiste lessen op andere momenten).
 • Tijdens enkele schriftelijke proeven laat je blijken dat je inzicht hebt in de basishoudingen, de kaders, technieken en interventies waarmee gewerkt wordt.
 • In de loop van de opleiding demonstreer je dat je de basishoudingen, -vaardigheden en -processen die je aangeleerd werden, beheerst en vlot toepast. Dit doe je door de oefenmomenten in de loop van het jaar en door de oefensessies die je onder supervisie doet (zie hieronder bij 'stage').

 

Resultaten van de opleiding

 • Je bent je bewust van de impact van wat je denkt, voelt, zegt en doet voor, tijdens en na een consult en tijdens het volledige begeleidingstraject van een collega/cliënt/coachee/leerling.
 • Dankzij je sterke communicatievaardigheden ben je in staat om je cliënten meer bewustzijn bij te brengen over hun huidige situatie, en dit op een efficiënte, veilige, kwaliteitsvolle manier. 
 • Je helpt je cliënt om snel nieuwe perspectieven te ontwikkelen en om positieve veranderingen op gang te brengen.
 • Je beheerst de vaardigheid om sterke betrokkenheid te combineren met het behoud van gezonde emotionele grenzen.  
 • Je bent in staat om vanuit een warme connectie te luisteren, en om aan te voelen en te concluderen waar de eventuele beperkingen én mogelijkheden zitten.  
 • Je kan duidelijke coaching-doelen helpen bepalen voor de cliënt en deze in sub-doelen onderverdelen.  
 • Op een professionele manier implementeer je de kracht en het effect van het juiste woord om maximaal positieve verandering teweeg te brengen. Je doet dit vanuit een ecologisch bewustzijn: je helpt de cliënt om gericht te blijven op het hoogste goed voor alle betrokkenen.

Tijdens de laatste 2 modules leer je werken met een aantal veranderingsmodellen en interventietechnieken, die ontwikkeld zijn in Centrum Gea. Het zijn resultaatgerichte processen die op korte termijn een blijvend positief effect hebben en die de bewustzijnsevolutie versnellen.

Stage

In de tweede helft van de opleiding doet elke cursist minstens 4 proef-coaching sessies met cliënten van buiten de groep.  Tijdens deze proef-coachings demonstreer je dat je met een onbekend iemand een zinvol gesprek kan voeren,  bewustwording op gang kan brengen en positief veranderingswerk kan doen. Deze supervisie-coachingsessies doe je onder supervisie van de trainer. Nadien krijg je genuanceerde feedback over elk van de deze supervisie-sessies. 

In de loop van de opleiding krijg je ook 3 u mentor-coaching, waarbij je jouw evolutie als coach evalueert met de trainer of met een co-trainer.


Je eigen bewustzijn krijgt een stevige boost door deze intense opleiding. Veel deelnemers rapporteren dat de opleiding, naast een professionele vorming, ook het effect heeft van een intensief groeijaar in zelfontplooiing.

 ‘Dit is een opleiding die voor mij veel dieper reikt dan wat de naam doet vermoeden. In de loop van de opleiding wordt continu een klare spiegel voor zelfreflectie voorgehouden. Daardoor maak je grote sprongen in bewustwording, met blijvende positieve veranderingen in je dagelijkse leven als gevolg. In deze opleiding zit de balans tussen theorie en praktijk heel goed.  De veelheid aan bewustzijnsverruimende interventies en processen, die je aanleert is een groot pluspunt. Bijvoorbeeld de methode van Zelf-Integratie, een techniek waarin een waaier aan verschillende invalshoeken samengebundeld zijn tot één zeer krachtige oefening, die je effectief helpt om in het reine te komen met je verleden.’


Isabelle Lemahieu, zaakvoerder immobiliënvennootschap

Intakegesprek

In de loop van het kosteloos en vrijblijvend intakegesprek wordt nagegaan in hoeverre deze opleiding beantwoordt aan je verwachtingen en of ze maximaal aansluit bij je opleidingstraject.  Op die manier raakt de trainer vertrouwd met je achtergrond en specifieke wensen.  Dit maakt optimale en geïndividualiseerde begeleiding mogelijk vanaf het begin van de opleiding. Een ander voordeel is dat alle cursisten vanaf het begin al een gelijkaardig niveau bereikt hebben van zelfkennis en bewustzijn.