zelfontplooiing
coaching
opleidingen

Centrum GEA

centrum GEA

loopbaancheques
KMO portefeuille
Vlaamse overheid


BEDRIJFSCOACHING

Tijdens het intakegesprek wordt samen bekeken of er nood is aan teamcoaching, aan individuele coaching (van een leidinggevende of van één of meerdere medewerkers) of aan beide. We kijken wat de specifieke noden zijn en wat de kortste weg is naar een verbetering.

Ook in organisatie-coaching gaan we uit van ons basisuitgangspunt: ‘Welke minimale ingreep brengt hier maximale positieve verandering teweeg.’ 

Thema’s die dikwijls aan bod komen zijn: krachtig leiderschap, heldere communicatie, omgaan met en voorkomen van stress, zelfvertrouwen, assertiviteit, emotionele intelligentie, delegeren en opvolgen.