zelfontplooiing
coaching
opleidingen

Centrum GEA

centrum GEA

loopbaancheques
KMO portefeuille
Vlaamse overheid


Het Gouden Geschenk

I.Inhoud

1.korte inhoud

Het Gouden Geschenk gaat over Zelf-Integratie. Zelf-Integratie is een efficiënte methode om het verleden achter je te laten: al je geïnvesteerde energie komt weer beschikbaar; je haalt kracht uit alle goede momenten en je neemt je levenslessen op uit voorbije ervaringen. Het proces van Zelf-Integratie brengt een transformatie van je zelfbeeld teweeg: je schenkt jezelf waardering en vergeving. Uiteindelijk doet dit proces het éénheidsbewustzijn groeien, met innerlijke vrede en intuïtieve leiding als bonus. De voorbije jaren profiteerden velen, met uiteenlopende achtergronden, van de positieve effecten die dit (zelf)coachingsinstrument hen opleverde. Het boek bevat een duidelijke schets van het ontstaan en de achtergronden van Zelf-Integratie, talrijke herkenbare praktijkvoorbeelden en een uitgebreide stap-voor-stap handleiding.

2.Ontstaan van Zelf-Integratie

Joost Vanhove begon met het ontwikkelen van het proces van Zelf-Integratie in 1991. Oorspronkelijk was het bedoeld om op een diepgaande en tegelijkertijd eenvoudige manier verlies of afscheid te helpen verwerken. In de loop van de voorbije jaren zijn er verschillende elementen aan toegevoegd en gewijzigd. Naarmate de methode verder verfijnd werd en op meer cliënten toegepast werd, merkte Joost Vanhove op dat het proces krachtige doorbraken teweegbracht, ook bij diegenen die niét met afscheid geconfronteerd werden. Intussen is de methode van Zelf-Integratie uitgegroeid tot een proces dat bestaat uit 4 delen. De processen zijn intuïtief ontstaan tijdens consulten, vanuit hetgeen zich op dat moment spontaan aandiende. In Zelf-Integratie zijn inzichten en technieken uit verschillende disciplines geïncorporeerd, waaronder ademhalingsyoga, psycholinguïstiek, NLP, sjamanisme, symboliek en non-dualiteit.

3.Waaruit bestaat Zelf-Integratie

De methode van Zelf-Integratie bestaat uit 4 onderdelen.

Deel I: DE 3 KOSTBARE SCHATTEN,‘krachtbronnen in jezelf opnemen’is om achtereenvolgens

  1. de energie die je gestopt hebt in een relatie of periode, terug te halen;
  2. de energie van alle goede momenten uit een periode of relatie op te nemen in jezelf;
  3. de energie van alle leerlessen die je uit een periode kan halen, op te nemen in jezelf.

Deel II: HET GROTE WEERZIEN, ’zelfbeeld transformeren en opnemen’ gaat over hoe je (opnieuw) in het reine kan komen met jezelf, hoe je je zelfbeeld kan versterken, hoe je meer respect en waardering kan leren hebben voor jezelf en vooral… hoe je jezelf op een steeds dieper niveau kan vergeven en daardoor meer van jezelf kan houden.

Deel III: VAN LOOD TOT GOUD, ‘beperkende energieën transformeren’ gaat over energieën (herinneringen, gedachten, gevoelens, …) die je ervaart als afremmend, blokkerend of gewoon als ‘negatief’. Hier leer je deze energieën herkennen, de leerlessen eruit halen en de gevoelens en ideeën die je als negatief ervaart (of ervaren hebt) transformeren.

Deel IV: DE DIAMANT IN HET HART, ‘éénheidservaringen integreren’ bestaat enerzijds uit een ‘handleiding’ om erachter te komen wat het allerbelangrijkste is in je leven. In dit deel van het proces leer je ook hoe je jouw allerhoogste waarden en doelen gemakkelijker kan realiseren. Dit leidt je automatisch naar de beleving van éénheidservaringen. Anderzijds bevat dit deel ook een proces dat erop gericht is om de enorme rijkdom aan inzicht, kracht en intuïtieve leiding die inherent aanwezig is in éénheidservaringen (of mystieke ervaringen) te activeren en toegankelijk te maken voor je waakbewustzijn.

4.fragment uit het boek

Stel je eens voor… … dat je met enkele vrienden of kennissen een bedrijf opstart. Je koopt of huurt een gebouw dat geschikt is voor het bedrijf. Je schaft alle materiaal aan dat je nodig hebt. Na een samenwerking van meerdere jaren besluiten jullie om de zaak stop te zetten om elk iets anders te gaan doen. Net zoals de anderen, vertrek je uit het bedrijfspand. Het gebouw en al het materiaal, waarin je geïnvesteerd had, laat je zomaar achter. Alle bedrijfskapitalen en -winsten laat je voor altijd staan op een rekening, waar je nooit meer naar kijkt. Na verloop van tijd ben je het bestaan van die rekeningen zelfs helemaal vergeten en verlies je ook de gebouwen en al het materiaal uit het oog… Geen enkel zinnig mens zou op zo’n manier een project afsluiten en verlaten. En toch…de afgelopen 20 jaar heb ik gemerkt dat veel mensen op psychisch en op energetisch vlak wél op zo’n manier omgaan met hun leven. Meer nog, het is hen nooit geleerd dat ze ook op energetisch vlak hun kracht kunnen terugnemen. Er is hen ook niet verteld hoé ze dat kunnen doen. Velen die op een bepaald moment afstand nemen (of moéten nemen) van een fase in hun leven (bij verhuis, emigratie, ontslag, verandering van werk, echtscheiding, overlijden van een dierbare, wanneer de kinderen het huis uit zijn, enz…), laten dikwijls alle energie die ze gestopt hadden (bewust en onbewust) in dat huis, die job, die plaats, relatie, enz. achter zonder deze energie terug op te nemen. Ze laten ook de energie van alle goede momenten die ze beleefd hebben in het huis, in de job, bij die persoon, enz. mee “vertrekken” uit hun leven, samen met datgene of diegene waar ze afscheid van nemen. Bovendien laten ze ook in veel gevallen de energie van alle leerlessen, die ze uit die voorbije periode zouden kunnen halen, onbenut liggen. Het niet opnemen van hun energie, zoals hierboven beschreven, is de belangrijkste oorzaak waarom mensen na het (al dan niet gedwongen) afsluiten van een relatie of een periode in hun leven, futloos zijn, hun leven niet ten volle kunnen hernemen, verlies of afscheid niet kunnen verwerken, in een depressie geraken of geen vernieuwde vitaliteit krijgen Met behulp van de processen van Zelf-Integratiehebben de voorbije jaren al velen geleerd om hun verleden achter zich te laten, om alle positieve energie uit voorbije periodes in zich op te nemen en vooral, om zichzelf meer waardering en liefde te geven. Velen hebben door de Zelf-Integratie processen ook meer contact gekregen met hun lichaam en met hun gevoelens en zijn in staat om meer aanwezig te zijn in het ‘nu’.

II.Tot wie richt het boek zich

Iedereen die gewoon dichter bij zichzelf wil komen of die meer contact wil hebben met zijn capaciteiten kan met de Zelf-Integratie methode tot diepe inzichten komen. Door het proces vanZelf-Integratie komen mensen in het reine met hun verleden en met zichzelf. Daardoor krijgen ze contact met hun eigen kracht en wordt het duidelijker wat ze willen (op allerlei vlak), hoe ze ondersteunende situaties gemakkelijker kunnen aantrekken en hoe ze vlotter kunnen afstand doen van situaties die niet (meer) bij hen passen De eigenlijke processen van Zelf-Integratie, zoals ze in dit boek stap voor stap beschreven zijn, kan je zowel toepassen om zelf door de processen te gaan als om iemand anders er doorheen te begeleiden.

 

III.Auteur

Na zijn studies Germaanse talen (1981) specialiseerde Joost Vanhove zich in psycho- en neurolinguïstiek. Hij volgde meerdere opleidingen in persoonlijke ontwikkeling en coaching. Sinds 1995 geeft hij internationaal gecertificeerde NLP-opleidingen. Joost Vanhove richtte in 1991 samen met zijn vrouw, Dr. Els Van Hoogenbemt, Centrum GEA op. Zij geven er individuele begeleiding, cursussen en opleidingen (NLP, opleiding tot energetisch consulent). Hij componeert ook rustige, instrumentale muziek die een uitdrukking is van de genezende kracht van klank. Daarnaast is hij de laatste jaren ook actief in het het verzorgen van bijscholingen in het onderwijs en trainingen voor verenigingen, bedrijven en leidinggevenden. Tijdens deze trainingen werkt hij vooral rond de volgende thema’s: helder communiceren, omgaan met conflicten, teambuilding, remediëren van pestgedrag, de invloed van schuldgedachten op menselijke relaties en het transformeren ervan. Zelf-Integratie is ontstaan uit 23 jaar coachinervaring. Zijn mystieke ervaringen en passie voor taal en symboliek speelden hierbij een belangrijke rol.

IV.Bestellen

Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel vanaf november 2007. U kan het ook rechtstreeks bestellen via Centrum Gea, telefonisch of via mail. De prijs van het boek bedraagt 19 euro (+ 4 euro administratie- en verzendingskosten). Na ontvangst van uw betaling op rekening Joost Vanhove

IBAN: BE89 7370 2271 1985  
BIC: KREDBEBB 

wordt het boek u toegestuurd. Vermeld duidelijk het leveringsadres en het eventuele facturatieadres.

V.Reacties

1.Reacies van proeflezers

- “Met een ontwapenende eerlijkheid neemt de auteur je mee in zijn coachingpraktijk. Je bent er getuige van hoe hij anderen helpt om op korte tijd in vrede te komen met hun verleden en om hun levensvreugde te laten groeien. In alle openheid deelt hij met de lezer ook de trucs en nuances van zijn recepten...en… ze werken nog ook!” - “Het meest vernieuwende aan dit boek is voor mij de idee dat we alle energie die we gestopt hebben in relaties op een eenvoudige manier opnieuw in onszelf kunnen opnemen. Dit is echte turbo-coaching.“ - “Als hulpverlener heb ik al veel boeken gelezen over psychologie. Dit boek brengt duidelijk in kaart op welke manier gevoelens van spijt en schuld ontstaan en voor velen het geluk in de weg staat. Bovendien geeft het boek duidelijke en krachtige technieken om alle weggestopte schuldgevoelens op een respectvolle manier naar de oppervlakte te brengen en ze te genezen. Een aanrader.”

2.Vragen en kritische bedenkingen

Hier zijn enkele vaak terugkomende vragen over het hoe en waarom van Zelf-Integratiebijeengebracht. Het zijn vragen die dikwijls gesteld worden tijdens interviews, tijdens trainingen en consulten, in gesprekken met collega-coaches die al enige ervaring hebben met het proces en in gesprekken met mensen dieZelf-Integratie thuis toepassen op zichzelf.

Vraag 1: Op welk soort situaties kan je Zelf-Integratie toepassen? 
Antwoord: Je kan het proces toepassen op elk moment of elke periode van je leven waarmee een gedachte of een gevoel van spijt, schuld of schaamte verbonden is. Ook elke gebeurtenis en elk thema waar je onzeker of onduidelijk over bent; alles wat niet 100 % verwerkt is. Daarnaast kan ook elke gewoonte, elke manier van zijn of doen aan bod komen, die je ervaart als negatief, belemmerend, ongezond of slecht. Verder is het nuttig om Zelf-Integratie toe te passen op elke relatie die niet 100% goed of verwerkt aanvoelt, ook elke relatie (met een huis, woonplaats, vriend, gezinslid, familielid, collega, klant, buur, enz.) waar je meer duidelijkheid wil in brengen. Ten slotte is het van onschatbare waarde om Zelf-Integratie toe te passen op positieve periodes en op situaties en relaties ( actuele of voorbije) die helemaal ‘goed zitten’. Er zit een enorme kracht in positieve ervaringen en periodes uit ons leven. Door Zelf-Integratie ook op dié situaties toe te passen, mobiliseren we een grote voorraad levensenergie.

Vraag 2: Is Zelf-Integratie ook nuttig voor iemand die geen moeilijkheden of problemen heeft? 
Antwoord: Ja zeker. Het gebeurt regelmatig dat mensen die een tevreden leven leiden een soort ‘update’ doen van hun leven of van hun belangrijke relaties via Zelf-Integratie. In de meeste gevallen krijgen ze daardoor meer duidelijkheid in zichzelf en in hun relaties. Ze zien ook beter welke richting ze best uitgaan of hoe ze nieuwe wendingen aan hun leven kunnen geven, die hen nog meer vervulling geven. Zolang je niet elk aspect van jezelf en elke periode uit je leven met volle liefde omarmd hebt, kan het proces verrijkend zijn. We mogen ook het volgende niet vergeten: aangezien gevoelens van schuld, spijt en schaamte een van de meest pijnlijke lasten zijn om mee te dragen, doen de meesten er alles aan om deze gevoelens weg te stoppen en te verdringen. Het proces van Zelf-Integratie maakt je op een zorgzame manier bewust van deze oude, weggestopte gevoelens (die zéér veel verschillende vormen kunnen aannemen: (zelf)haat, jaloersheid, verdriet, depressie, woede, ziekte, angst) terwijl ze tezelfdertijd getransformeerd worden. Het gebeurt zeer vaak dat mensen spreken over een fase in hun leven waarmee ze niet volledig in het reine zijn. Wanneer ik hen dan vraag of ze daar schuldgevoelens over hebben, antwoorden ze resoluut: ”Neen.” Wanneer ik hen vervolgens meeneem door het proces van Zelf-Integratie voelen ze lijfelijk rond welke thema’s of situaties er nog schuldgevoelens zijn. In de loop van het proces bevrijden ze zich van deze gevoelens en komt er plaats voor levensvreugde, motivatie en positieve levensdoelen.

 Vraag 3: Door Zelf-Integratie wil je met jezelf in het reine komen, maar hoe zit het dan eigenlijk met de oordelen en integratieverwijten die je hebt over anderen?
Antwoord: Het klopt inderdaad dat je voor deze benadering vertrekt bij jezelf: de kant in jou die je nog niet volledig vergeven hebt of die nog niet volledig in vrede is met jezelf. Mijn ervaring, bij mezelf en bij zoveel anderen die inmiddels door het proces gegaan zijn, is dat, door de liefdestrilling naar onszelf te versterken we automatisch ook de gevoelens van liefde en verbondenheid naar anderen toe versterken. Hierdoor laten we ook vanzelf pijnen, angsten, boosheid etc. los, die we naar anderen toe hadden. Wat we anderen kwalijk nemen, is immers altijd een of andere vorm van projectie van onze eigen niet-liefde.

Vraag 4: Je hebt het bij de processen van Zelf-Integratie alleen over de integratie binnen de eigen persoon. Maar is de maatschappelijke integratie van mensen die een andere afkomst, huidskleur, religie of politieke opvatting hebben, niet even belangrijk? 
Antwoord: Sociale integratie is uiteraard even belangrijk. We mogen alleen niet vergeten dat maatschappelijke uitsluiting of onverdraagzaamheid altijd een projectie is van aspecten in onszelf die we moeilijk kunnen ‘verdragen’. Hoe vaker mensen genezing doen op die aspecten in zichzelf, waar ze het moeilijk mee hebben of die ze weggeduwd hadden, hoe minder ze de neiging hebben om de ‘uitsluiting’ van aspecten in zichzelf uit te werken op anderen. In die zin ben ik voor een aanpak die vertrekt vanuit beide kanten: van buiten én van binnen. In onze cultuur is het ongetwijfeld zo dat de aanpak van binnenuit sterk verwaarloosd, om niet te zeggen miskend wordt.

VI. In de pers

 

In Feliz nr.3 van 2007, verscheen naar aanleiding van de publicatie van Het Gouden Geschenk, een interview met Joost Vanhove over Zelf-Integratie. U kunt het artikel hier downloaden(pdf-bestand, 1.65Mb)

Tekst: Dominique Trachet - Feliz magazine
 
  

 

 

 

BioGezond nr. 2 - april 2008
In BioGezond verscheen een interview met Joost Vanhove met als title 'Het Gouden Geschenk, een boek om vrede te sluiten met jezelf'. Het volledig interview kan je hier downloaden (pdf-bestand, 1,79Mb)

tekst: Leslie Van Hecke - BioGezond
 
 

 

 

 

Bliss - nr. 2 - mei 2008

'Langs de Blissmeetlat' is de titel van een interview met Joost Vanhove dat verscheen in Bliss. Downloaden (pdf-bestand, 3,61Mb)

tekst: Filip Muylle en Daniëlla Sloots / Portretfoto's: Daniëlla Sloots - Bliss

 

 

 

 

Prana nr. 166 - april/mei 2008
Een artikel over Zelf-Integratie verscheen in Prana van april/mei 2008. Je kan het artikel online bekijken (pdf-bestand 1,96MB)
 
 
 
 

 

 

 

 

Inzicht nr.2 jaargang 11 - zomer 2009

Een boekbespreking van Dick Kleijne, verschenen in Inzicht zomer 2009.
De bespreking kan je online nalezen (pdf-bestand 849Kb)
 
 
 


 

 

 

Bliss - 16 oktober 2009
Artikel 'De kracht van volledige acceptatie', verschenen in Bliss van 16 oktober 2009.
  
 

 

VII. Cursussen

Zelf-Integratie en Zelf-Integratie voor professionele begeleiders