zelfontplooiing
coaching
opleidingen

Centrum GEA

centrum GEA

loopbaancheques
KMO portefeuille
Vlaamse overheid


De praktijk van transpersoonlijke coaching

De praktijk van transpersoonlijke coaching

Het volgende tekstje hebben we geschreven naar aanleiding van verschillende vragen die we de voorbije 2 jaar gekregen hebben over het verschil tussen persoonlijke en transpersoonlijke coaching.

Wanneer je ervan uitgaat dat jij je lichaam en je persoonlijkheid bent, kan je moeilijk anders dan bang te zijn. Want je weet dat je persoonlijkheid ooit zal verdwijnen. Angst, samen met zijn 3 vaste kompanen, aanval, verdediging en schuldgevoelens, zullen altijd als een schaduw over jou hangen. Wat je ook doet van zelfontplooiing, therapie, bewustwording of coaching. De ervaring van volledige vrijheid, innerlijke vrede en blijvend geluk kan zich maar verdiepen in de mate dat je beseft dat jij niet je lichaam en je persoonlijkheid bent, maar het ene, alomvattend bewustzijn.

De rol van de transpersoonlijke coach bestaat er op de eerste plaats in omdat eenheidsbewustzijn in zichzelf te laten groeien. Dat betekent: zichzelf niet zien als een persoonlijkheid, maar als de alomtegenwoordige, oneindige intelligentie, die zich onder andere ook manifesteert doorheen de persoonlijkheid.
Door ook zijn cliënt te zien als iemand die nog volledig in de eenheid van het universeel bewustzijn zit (ook al gelooft de cliënt rotsvast in de droom van de afscheiding), hebben alle gesprekken en interventies die de coach met de cliënt doet, veel meer effect.

Tijdens de coaching-opleiding leer je heel specifieke vaardigheden om dat alles in de praktijk te brengen. Je leert als coach met volledige betrokkenheid te luisteren en in te spelen op de vragen en uitdagingen -op niveau van de persoonlijkheid- van je cliënt. Je voelt in waar de cliënt staat op vlak van de persoonlijkheid (zorgen, verlangens, wensen, dromen,…) en wat de vragen en noden zijn op emotioneel, mentaal en praktisch vlak. De transpersoonlijke coach biedt de cliënt technieken en middelen aan, om de cliënt zelf bij de antwoorden te laten komen. Daarnaast helpt hij/zij de cliënt ook om emotionele blokkades op te ruimen, beperkende overtuigingen te transformeren en om meer mogelijkheden te ontwikkelen op vlak van communicatie: met zichzelf en met anderen. Dat betekent dat de transpersoonlijke coach alle hulpmiddelen ter beschikking heeft die de 'gewone' coach - die op het niveau van de persoonlijkheid werkt - ook heeft. Doordat hij/zij er bewust voor kiest om gedurende heel het begeleidingstraject zelf te functioneren vanuit het niveau van het al-bewustzijn, zorgt de transpersoonlijke coach er bovendien voor (impliciet en zonder woorden) dat de cliënt ook meer en meer in contact komt met het niveau van het transpersoonlijke zelf.

Wanneer de cliënt ten slotte directe vragen heeft over eenheidservaringen, over eenheidsbewustzijn en over de connectie tussen de persoonlijkheid en het transpersoonlijke zelf, kan de transpersoonlijke coach hem of haar helpen om ook expliciet te begeleiden vanuit dat niveau.