zelfontplooiing
coaching
opleidingen

Centrum GEA

centrum GEA

loopbaancheques
KMO portefeuille
Vlaamse overheid


Getuigenissen

Hieronder vind je enkele getuigenissen van cursisten die het voorbije seizoen een van de cursussen of opleidingen gevolgd hebben bij GEA.

 Getuigenis over de Open Opleiding tot Coach en Consulent en de Opleiding tot NLP Coach en -Consulent (2012 – 2013)
‘De opleiding tot coach/trainer bij centrum GEA, gegeven door Joost Vanhove, heeft mij echt geraakt in mijn diepste zijn. De wijze waarop Joost de opleiding brengt is uniek. Joost heeft een filosofische kant die heel beschouwend is en waarmee hij heel ruim een thema kan uitdiepen. Vooral de eenheidsgedachte komt ruim aan bod en is een richtinggevend kader. Joost is ook een stuk antropoloog die heel onderzoekend is. Vooral in de observaties en de daaruit volgende persoonlijke feedback merk je Joost zijn oog voor detail.

De opleiding gaf voor mij een verdere verdieping in het coachingswerk door nieuwe modellen en een andere kijk op door mij reeds gekende materie.

Het werken met het bewustwordingsmodel rond de 3 kwaliteiten van bewustzijn -waarneming, betrokkenheid en richting- was een aha moment.

De zorg voor het proces van inleving in volle aanwezigheid en het volledig afstemmen op de cliënt gebeurt heel grondig.

Er is een harmonisch evenwicht tussen theorie en praktijk.

Introspectie wordt gestimuleerd en je komt jezelf enkele malen tegen in de opleiding waardoor groeikansen zich ontplooien.

Ik ben een tevreden cursist en ik ben dankbaar voor deze mooie reis met reisgenoten waar diepe vriendschappen ontstaan zijn, dit begeleid door een ervaren gids.

Synthese van Joost: een spiritueel ruim denkend mens met veel gevoel voor humor, met hart en respect voor alle leven en energievormen.’

Pascal Droogers, Trainer/Coach/Consultant bij PDCA (Pascal Droogers Coaching Activites)  

Getuigenis over het eerste jaar Psychodynamica (2012 – 2013)
‘Ik heb in de loop van dit jaar vooral geleerd om opnieuw aandacht te schenken aan en te vertrouwen op de essentiële waarheden in mijzelf. Mijn vertrouwen komt terug wat maakt dat ik mezelf weer meer kan toestaan te ontspannen in alles wat ik doe. In mijn werk en mijn relaties met anderen helpt het mij om beter bij mezelf en bij mijn waarheid te blijven. Deze cursus heeft mijn beeld over mezelf en de wereld eerst grondig doen wankelen om het daarna met behulp van meer voedende kwaliteiten terug te stabiliseren. Dit alles op een manier die steeds juister begint aan te voelen.

De eenvoud en het steeds herhalende karakter van diezelfde eenvoud tijdens de lessen hebben me vooral aangesproken, alsook de liefdevolle en vriendelijke stijl waarin de cursus gegeven wordt, met veel respect voor ieders eigenheid.

De inhoud achter de heldere kleuren vind ik heel verrijkend, maar ook de verschillende manieren die aangereikt worden om met behulp van die kleuren de donkere kantjes in mezelf aan te pakken.

Deze cursus zou ik aanraden aan alle mensen die het gevoel hebben ‘zot te draaien’ in deze ‘complexe wereld’ maar toch nog ‘ergens’ weten dat ze noch zot noch complex zijn ;). En gewoon aan alle mensen die zichzelf en ook de ander beter willen begrijpen.’

Silke Devriese, vroedvrouw, Academisch Ziekenhuis Jan Palfijn, Gent.

Getuigenis over de 4-jarige opleiding Psychodynamica (2009 – 2013)
‘Psychodynamica is voor mij een allesomvattende cursus. De eerste 2 jaren zijn uitstekend als persoonlijke vorming en ontwikkeling van innerlijke waarneming. De healing en readingklas (3de en 4de jaar) zijn een verdere uitdieping van de eerste jaren en vooral therapeutisch gericht naar het werken met anderen.

Het brengt een totale omwenteling teweeg in je leven. Blokkades lossen op en je komt dichter bij je ware aard. Soms is dit pijnlijk, maar uiteindelijk voelt het heel bevrijdend aan. Op therapeutisch vlak merk ik dat ik veel efficïenter kan werken door diepere lagen aan te spreken. Het is een opleiding waarvoor je niet hoeft te studeren. Het ‘laten gebeuren’ van de processen is het belangrijkste, maar dit is niet altijd simpel. Als je geluk of antwoorden zoekt dan krijg je deze in de opleiding niet zomaar aangeboden, maar je leert ze wel te vinden in jezelf. En dat typeert de stijl van de cursus.

Ik heb de volledige cursus als heel boeiend ervaren. Ik zou het iedereen aanraden, ook al kan je de volledige cyclus niet afmaken. Bedankt!’  

Conny Jansen, Psychiatrisch verpleegkundige

Getuigenis over de 4 jarige opleiding Psychodynamica (2009 – 2013)
‘Ik zit nu op het einde van het vierde jaar. Er valt me nu een kort stukje te binnen van het verhaal van Siddharta (door H. Hesse). Op een bepaald moment verblijft hij bij een veerman. Met zijn hulp leert Siddharta van de rivier. De lessen in psychodynamica hebben me een thuis gegeven zoals het hutje van de veerman, van waaruit ik de loop van de rivier in mezelf en de loop van diezelfde rivier in anderen heb leren bekijken met nieuwe ogen, heb leren horen en voelen, heb leren smaken en ruiken. En eenmaal je die innerlijke zintuigen hebt ontdekt en beoefend, is het alsof er een nieuwe wereld opengaat waarin het fascinerend is om te vertoeven. Je innerlijke zintuigen geven allerlei informatie die je leert begrijpen en hanteren. Onderweg worden je manieren aangeleerd waarmee je troebele plaatsen in de rivier kan ophelderen. In het dynamisch spel tussen helder en troebel ontstaat bewustwording in wat oorzakelijk was voor de vertroebeling. En dat doe je niet door een paar keer te meppen op dat plekje, maar door er met plezier, verwelkoming en liefde in te duiken met een ruimer waarnemingsvermogen. Trouwens, één van de mooiste lessen voor mij was het ontdekken van die rivier waarin we allemaal spelen. En zoals water doorheen alles stroomt, stroomt ook energie doorheen alles. Hierdoor is de toepasbaarheid van deze (herontdekte?) nieuwe vaardigheden en kennis niet beperkt. Of het nu op het werk, in het leven van alledag, in je innerlijke werkelijkheid, in je relaties, … is maakt niets uit. Je kan het vergelijken met het gebruik van je uiterlijke zintuigen. Met dat verschil misschien dat als je het licht uitdoet, je nog steeds kan zien met je innerlijke ogen. Het enige wat nodig is, is bereid zijn, open te zijn, wat je vraagt kom je tegen.

In essentie komt het voor mij neer op dit: ik heb de rivier leren waarnemen, gewaar worden, ik heb leren zwemmen op mijn eigen tempo, ik heb het vermogen tot bereidheid en overgave geleerd aan ondermeer de richting en de snelheid van bepaalde gebieden, dus ook aan de gebieden zelf waardoor ik stroom, ik heb geleerd dat er geen verkeerde keuze bestaat, ik heb leren vertrouwen op het onuitputtelijke vermogen van de rivier om verder te stromen, zelfs al lijkt het soms een stilstaande draaikolk of een weg met compacte obstakels, ik heb geleerd om samen met de anderen te zwemmen, elk op onze unieke, waardevolle manier. En voor mij zijn dit allemaal prachtige kanalen geworden waar doorheen liefde zich uit.

Alleen al het samen op deze weg gaan terwijl je kan vertrouwen dat je begeleidt wordt door mensen die waar nodig ondersteunen en/of zacht bijsturen, kan vertrouwen op een lesgeefster die je bewustzijn richt op zovele facetten en toepasbaarheden van en vanuit deze nieuwe wereld, is een verfrissende en leven gevende adem teug op zich. En die adem is elk ogenblik aanwezig. Deel geworden van mijn ademhaling. Bij mij groeide vanuit verkenning een gevoel van thuis komen, eerst via het centrum en de lesgeefster, de begeleiding en dan later aangevuld met een groeiend gevoel van thuis komen in mezelf en anderen tot vandaag een vaak aanwezig thuis komen dat overal en in alles voelbaar aanwezig is.

En tenslotte is er nog een extra lach geboren omdat ik een weten in me voel groeien rond het vraagstuk dat me vaak de muren op kon doen lopen: hoe link, weet, aanvaard en ervaar je tegelijkertijd: ‘alles is één, er is geen tijd, geen ander’ met ‘er is een vandaag en morgen, een ik en jij, een eindeloos ervaren van verscheidenheid’? 

Voor hen die op zoek zijn is deze opleiding een aanrader. En daarbij maakt het niet echt uit wat gezocht wordt.’

Jeroen De Meyer, Consulent Jongerenwezijn, Ministerie van Welzijn en Gezondheid.

Getuigenis over de eerste 2 modules (12 lesdagen) van de NLP opleiding (2012 – 2013)
‘De cursus heeft me een ruimere kijk op de wereld gegeven. Ik heb geleerd om verbonden te zijn met mezelf én met de anderen. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen. De opleiding heeft me geholpen om in het dagelijks leven met beide voeten op de grond te staan. Joost bewijst dat hij een ervaren trainer is.’

Marie-Jeanne De Spiegeleer, onderwijzer

Getuigenis over het volledige curriculum van de NLP opleiding in centrum GEA: Practitioners jaar, Masters jaar en de opleiding tot NLP Coach (2009 – 2012).
‘Al een tijdje was ik op zoek naar een cursus of opleiding ter ondersteuning van mijn persoonlijke ontwikkeling en relaties en ter bevordering van een efficiënte communicatie. 
NLP bood een antwoord op mijn zoektocht.

Door NLP aan te leren en toe te passen in mijn dagelijks leven, heb ik leren accepteren wat er is en voel ik me meer ontspannen in een lastige situatie. NLP helpt me om in iedere situatie op een efficiënte en respectvolle manier te reageren. 
Sinds ik de volledige opleiding heb doorlopen kan ik in onduidelijke situaties  -dankzij een helder onderscheidingsvermogen en een gerichte vraagstelling- de nodige actie ondernemen om een onderscheid maken tussen mijn verantwoordelijkheid en die van de ander.

In mijn werksituatie bijvoorbeeld hebben de communicatietechnieken ervoor gezorgd dat er meer duidelijkheid en respect is binnen de relatie met het management en de collega’ s. 
Mijn werk is een stuk plezanter geworden en is ook meer afgestemd op mijn doelstellingen. Het leuke is dat mijn managers dit opgemerkt hebben. Het nut en de effectiviteit van een NLP opleiding wordt dus in het bedrijfsleven meer en meer gezien.’

Darine De Portemont
, Contract Administrator AG Ascento
AG Employee Benefits, AG Insurance

Getuigenis over de cursus Eenheidsbewustzijn in de Praktijk (2012 – 2013)
‘De manier waarop de cursus gegeven wordt voelt heel juist aan. De stem van Joost is heel geschikt voor dit soort lessen. De cursus is zéér interessant en er heerst een ontspannen, ongedwongen sfeer tijdens de lessen. In deze cursus komen onderwerpen aan bod waar ik als kind al vragen over had. Intuïtief voelt het zeer ‘juist’ aan, de manier waarop de existentiële vragen uitgewerkt worden. Joost heeft de materie heel erg doorleefd.’

Michiel De Munninck, Burgerlijk Ingenieur, muzikant.

Getuigenisverslag over de cursus Eenheidsbewustzijn in de Praktijk, gevolgd over meerdere jaren (2006-2013)
‘Ik herinner me nog steeds de inleiding die gegeven werd ivm de cursus eenheidsbewustzijn in de praktijk en de opdracht die ik van daaruit meenam: nagaan hoe ik (ver)oordeel en daar gewoon neutraal leren tegenover staan. Dit was het begin van een enorme verandering in mijn leven. Langzaam kreeg ik er zicht op dat veroordelen geen ‘zonde’ was, maar dat ik het wel kon loslaten…via vergevingsoefeningen. Deze vergevingsoefeningen zijn nu de basis van mijn leven  van elke dag. Ik merk hoe ik daardoor veel meer ontspannen in het leven sta: ik sleur niet meer al die gevoelens en emoties mee, kwaadheid en ergernis en angst kan ik afgeven. Ik hoef niet meer met angst in het hart naar sommige klassen te gaan… en dat maakt het ‘voor de groep staan’ heel anders: ik weet me veilig. Als de leerlingen iets uitsteken dat te ver gaat, dan kan ik dat nu neutraal bekijken… En word ik getriggerd door wat ze zeggen of doen: ik probeer in mijn diepste Zelf te blijven… Door heel veel emoties ‘op te ruimen’ via vergevingswerk kan ik ook veel kordater grenzen aangeven aan mijn leerlingen. Terzelfdertijd sta ik veel authentieker voor hen, ben rustiger vanbinnen, straal liefde uit.

Ik merk dat door dit vergevingswerk ook veel verandert in een klasgroep, bij collega’s met wie het niet goed ging, bij familie. Ik ben veranderd, ik kijk anders naar hen, maar ook zij zijn veranderd. Het wordt een heel stuk makkelijker om met anderen om te gaan omdat ik merk wat mij ‘triggert’. Ik kan dit dan ‘opruimen’ door vergevingsoefeningen, waardoor het oplost.

Voor mij is het een ‘must’ om dit door te geven. Ik leer de leerlingen, in sommige klassen, zichzelf vergeven, en ze zijn mij (15-17-jarigen in TSO en BSO) heel dankbaar hiervoor. De relaxatie-oefeningen die ik geef over de middag worden deels vergevingsoefeningen.’

Lieve Michels, leerkracht godsdienst, Burgerschool Roeselare

Getuigenis over de methode 'Zelf-integratie'
‘Voor mij voelt deze methode als een totaalaanpak…zonder losse eindjes… alles wordt compleet en grondig op een zachte, liefdevolle manier afgewerkt en prachtig afgerond, zonder enig drama. Ik heb het gevoel dat dit de ‘missing link’ is, zowel in mijn persoonlijke groei als in mijn werk als leraar en coach… Joost zijn enorme ervaring laat zich onmiddellijk duidelijk voelen.

De 2 sessies overtroffen  mijn stoutste verwachtingen. Het hele systeem werkt veel krachtiger dan alle technieken die ik daarvoor leerde en toepaste.’

Viviane Caes (coach, trainer en psychotherapeute)