zelfontplooiing
coaching
opleidingen

Centrum GEA

centrum GEA

loopbaancheques
KMO portefeuille
Vlaamse overheid


Het gouden geschenk

Het gouden geschenk

Het proces van Zelf-Integratie als weg naar jouw diepste bron
Recensie: Dick Kleijne

Joost Vanhove, wetenschapper op gebied van Letteren & Wijsbegeerte en psycho- en neurolinguïstiek, is Reiki Master, trainer en coach in NLP, energiewerk, sjamanisme en "Een cursus in wonderen", coach in stem- en klankwerk en componist. Hij ontwikkelde in de loop van vijftien ervaringsjaren een nieuw integratief genezingsproces: "Zelf-Integratie" en publiceerde hierover een boek waar hij drie jaren aan gewerkt heeft.
Toen ik de titel van dit boek las dacht ik meteen aan missie, identiteit en kerntransformatie. Dat gedeelte van NLP dat mij het meest intrigeert. Hoe kan ik contact maken met mijn diepste bron en welke obstakels kom ik tegen op mijn weg daar naar toe. Na het lezen van het boek kan ik zeker zeggen dat enkele bouwstenen mij zijn aangereikt waar ik een stap verder mee kom. Het boek bestaat uit vijf delen:

  • Deel 1: Krachtbronnen in jezelf opnemen
  • Deel 2: Zelfbeeld transformeren en opnemen
  • Deel 3: Beperkende energieën transformeren
  • Deel 4: Eenheidservaring integreren
  • Deel 5: Het totaalbeeld waarin een voorbeeldsessie van volledige zelfintegratie wordt gegeven.

NLP zegt dat we alle hulpbronnen in huis hebben, maar hebben we er op elk gewenst moment ook de beschikking over? Het is voor mij dan ook logisch dat het boek begint met deel 1 "Krachtbronnen in jezelf opnemen". Vanuit die kracht kun je gemakkelijker andere zaken aanpakken waar je niet tevreden over bent in je leven. Een belangrijk thema in het boek is verder de begrippen Schuld en Vergeving. In mijn postmaster-opleiding NLP heb ik een uitgebreide vergevingsoefening gedaan die veel lijkt op wat in deel 2 "Zelfbeeld transformeren en in jezelf opnemen" beschreven wordt. Aanvullend daarin was dat er ook gebruik werd gemaakt van plaatsankers waardoor het gemakkelijker werd om in dat gevoel te komen.
Kun je jezelf vergeven dan kun je ook gemakkelijker een ander vergeven. Het trouwen-met-jezelf ritueel is een mooie oefening waar dit gestalte kan krijgen. Uiteindelijk komt aalles toch weer neer op:

  • als ik respect heb voor mezelf, kan ik ook respect opbrengen voor een ander
  • voordat ik van een ander kan houden moet ik eerst van mezelf houden.

Aan dit thema wordt gewerkt in deel 3 "Beperkende energieën transformeren". Als je zo met de oefeningen aan de slag bent geweest dan kun je in deel 4 de opgedane eenheidservaring integreren dat begint met "De trap naar de hemel beklimmen".
Voor wie nog een tandje dieper wil gaan beveel ik deel 5 "Het totaalbeeld" aan waarin een voorbeeldsessie van volledige zelfintegratie wordt gegeven. Een mooie aanvulling vond ik de beantwoording van veel gestelde vragen die vanzelf opkomen bij het lezen en oefenen. Het lees- en oefenboek is wars van NLP-terminologie en is ook voor de beginnende NLP-er goed te begrijpen. Een puntje van kritiek dan toch is de opmaak van binnen. Alhoewel de gebruikte figuren functioneel zijn had bij de vormgeving het gebruik van kleuren het boek voor mij wat meer verlevendigd. De illustratieve ondersteunende video's op de website van de auteur maken in dat opzicht weer veel goed.

Al met al is deze uitgave voor iedereen die dichter bij zichzelf wil komen een aanwinst: zowel voor zelfontwikkeling als voor gebruik in professionele Coachingpraktijk.

Dick Kleijne is NLP-trainer in opleiding, sedert 2007 voorzitter van de Nederlandse Verenging voor NLP en voert een eigen training- en coachingpraktijk in Harmelen.

Dick Kleijne, NLP-Inzicht, zomer 2009