zelfontplooiing
coaching
opleidingen

Centrum GEA

centrum GEA

loopbaancheques
KMO portefeuille
Vlaamse overheid


INTERNATIONAAL ERKENDE NLP OPLEIDINGEN

hier inschrijven

Neem het roer van je leven in eigen handen

NLP of Neurolinguistisch Programmeren maakt je bewust van de gewoontepatronen in je manier van denken, communiceren en omgaan met emoties. Op deze terreinen leer je efficiënter functioneren. Dat zorgt voor blijvende, positieve veranderingen: je relatie met jezelf en de communicatie met anderen verbetert, je krijgt meer duidelijkheid over je allerhoogste prioriteiten en je bereikt doelen die je meer levenskwaliteit geven. NLP is hiertoe onbetwist een van de meest efficiënte methodes.

Wat is NLP ?

NLP of neuro-linguïstisch programmeren brengt de structuur van het menselijk denken en voelen in kaart: de verschillende manieren waarop jij je iets voorstelt, een idee krijgt, een herinnering oproept of een gevoel ervaart. NLP verduidelijkt hoe je functioneert en communiceert en biedt meteen ook technieken aan om gewenste veranderingen te realiseren.

NLP is op interdisciplinaire basis ontstaan en expliciteerde voor het eerst hoe het denkproces (neurologisch) precies verloopt. We hebben allemaal onze eigen unieke en favoriete selectie van denkwijzen en mentale voorstellingen (programmering) die verscholen zijn achter onze individuele manier van communiceren en spreken (linguïstisch). Een getraind NLP-er detecteert eenvoudig deze verborgen programmeringen bij zichzelf en de ander en kan via gerichte technieken de programmering zo nodig bijstellen en verruimen. Beperkende gewoontepatronen worden doorbroken. NLP werkt ondersteunend om vragen te beantwoorden zoals: wat wil ik? hoe vormen verlangens en doelstellingen zich? hoe motiveer ik mezelf? hoe maak ik verbinding met anderen en hoe geef ik betekenis aan mijn ervaringen? NLP maakt je effectiever op al deze terreinen en brengt op een vlotte manier blijvende veranderingen op gang.

Kortom, NLP maakt bewust en ondersteunt een levenshouding die communicatie en persoonlijke groei efficiënter maakt. Hierdoor vergroot de levenskwaliteit.

Meer over NLP

NLP is in de zeventiger jaren ontstaan uit wetenschappelijk onderzoek door ondermeer John Grinder en Richard Bandler. Zij poogden het gedrag van individuen te modelleren die een vervullend leven leiden of die op een integere manier blijvende positieve veranderingen teweegbrengen bij anderen - zoals bijvoorbeeld leraren, genezers en counselors. Tot hun verbazing ontdekten de onderzoekers dat iedereen die ze bestudeerden, precies dezelfde strategieën volgde in zijn/haar manier van denken, spreken en omgaan met anderen. Deze bevindingen werden geïntegreerd met de inzichten uit andere disciplines zoals taalkunde, psychologie en neurologie en gecombineerd tot één praktisch model. Het model brengt de innerlijke wereld in kaart vanuit de universele principes van welzijn. Meteen worden gerichte technieken aangeboden om het denken, functioneren en communiceren aan te passen met het oog op persoonlijke groei.

NLP is dus eerst en vooral een methode waarmee je zicht krijgt op hoe je functioneert en communiceert. Je maakt kennis met de structuur van je denken en voelen: de verschillende manieren waarop je een idee krijgt, waarop je iets voorstelt, een herinnering oproept (bewust of onbewust) of een gevoel ervaart. Door NLP onderzoeken weten we dat iedereen bijna continu beelden maakt, tegen zichzelf praat en fysieke gewaarwordingen heeft. De verschillende manieren waarop je kunt omgaan met die impulsen (je innerlijke beelden, lichamelijke gewaarwordingen, gedachten en emoties) bepalen de mate waarin je een vervullend leven leidt, de mate waarin je al dan niet gelukkig bent.
Globaal gezien zijn er een 50-tal manieren waarop jouw gedachten, gewaarwordingen en emoties zich vormen en met elkaar in interactie gaan. Je kan het voorstellen als een soort schakelbord in ons waarop 50 knoppen staan. Er zijn knoppen die enkel een aan- en uitstand hebben, andere hebben meerdere standen of hebben een continu bereik. NLP leert in welke stand jouw 'knoppen' staan in verschillende situaties. Via oefeningen kan je de voordelen van de verschillende standen ervaren en toepassen op verscheidene situaties die voor jou belangrijk zijn. Je leert de gewoontepatronen van anderen herkennen en hen helpen om keuze te krijgen in welke stand ze de 'knop' kunnen zetten, afhankelijk van wat ze in een bepaalde situatie willen bereiken.

 

 

GEA opleidingsstijl

Naast de algemene krachtlijnen van GEA heeft Centrum GEA van bij het begin een traditie opgebouwd die een eigen kleur geeft aan de NLP opleidingen. De vaste ingrediënten hiervoor zijn:

Trouw aan de NLP basisprincipes met oog voor recente evoluties

GEA wil de NLP-basisprincipes duidelijk en onversneden doorgeven vanuit het originele NLP-gedachtengoed. De voorbije jaren is de stroom aan informatie over NLP zodanig geëxplodeerd, dat het niet altijd evident is om hoofdzaak van bijzaak te onderscheiden. GEA wil tegemoet komen aan de vraag naar duidelijke en gerichte informatie en tracht de essentie van NLP op een pure manier door te geven. Er wordt tevens aandacht besteed aan recente ontwikkelingen in de disciplines van waaruit NLP is ontstaan, in zoverre deze de NLP-inzichten kunnen updaten en/of vlotter laten integreren.

Academisch gevormde en ervaren NLP trainers

De medewerkers van GEA zijn gekwalificeerd, enerzijds door hun academische vorming, anderzijds door hun inzichten en ervaring in de praktische toepassingen van NLP. Joost Vanhove, stichter en bezieler van De NLP Academie, behoort tot de eerste generatie internationaal erkende NLP trainers in Vlaanderen. Hij is academisch geschoold op vlak van psycho- en neurolinguïstiek (Universiteit Gent (B); Universiteit Uppsala (Zweden)). Hij is reeds 20 jaar internationaal erkend als NLP-trainer en heeft 25 jaar ervaring in psychotherapie, coaching en het geven van trainingen. Hij heeft zijn NLP ervaring opgedaan bij verscheidene trainers van het eerste uur, waaronder Anné Linden, Richard Bandler, John Grinder, Robert Dilts en Gene Early. Hij heeft 25 jaar ervaring in coaching, psychotherapie en vormingswerk en is 20 jaar actief in het verzorgen van NLP-trainingen.

Respect voor innerlijk groeiproces en integratietijd

Het bewustwordingsproces dat de cursist doormaakt tijdens een NLP training is even belangrijk als de vaardigheden en technieken die hij/zij aanleert. Aangezien de integratietijd en de kwaliteit van het innerlijk groeiproces twee hoge criteria zijn in de GEA opleidingen, vind je bij ons geen 'turbo' of 'speed' versies van de opleidingen.

Lichaamsbewustzijn en fysieke oefeningen

NLP heeft -niet altijd terecht- de naam en faam om vooral een mentale bezigheid te zijn. Tijdens de NLP lessen in GEA maak je de aangeleerde principes ook via beweging je eigen. Wij, in GEA, vinden het essentieel dat de integratie van alle NLP principes en -vaardigheden tot in het fysieke wordt doorgetrokken. Dit doen we door oefeningen te doen die gebaseerd zijn op beweging en door (vrijblijvend) korte momenten in te lassen waarin ademhalings-, stretching en yoga-oefeningen uit verschillende tradities (TAO, Tibetaanse Yoga, Hawaïaanse Kahuna traditie) te doen. Alle cursisten, ook degenen die aanvankelijk niet zo enthousiast zijn, appreciëren al snel de voordelen van deze fysieke aanpak: fysiek ontspannen zijn, mentaal helder blijven en met een frisse energie de opleidingsdag afsluiten.

De kracht van het onbewuste inschakelen

Van bij het begin wordt beroep gedaan op alle -soms verborgen- kennis en vaardigheden die je al op onbewust niveau hebt. Je leert ook heel snel vertrouwen op beelden en symbolen die je uit je onderbewuste naar boven haalt. Op die manier hoef je niet alles met je rationele verstand te beredeneren en neem je dikwijls sneller de essentie op van een idee, een stukje theorie of een oefening.

Meditaties en geleide visualisaties

Bij het begin van de oefeningen en af en toe ook bij het kaderen van een nieuw stukje theorie, wordt aan de hand van een meditatie duidelijk de ‘energie neergezet’. Dit is een vlotte en afdoende manier om iedereen snel bij de essentie van het behandelde onderwerp te brengen en om een relevante situatie uit je dagelijks leven naar boven te laten komen, waarop je de oefening kan toepassen.

Mindfulness en eenheidsbewustzijn geïntegreerd in de NLP opleiding

Volledig in de traditie van enkele NLP pioniers en ‘tweede-generatie’ trainers, waaronder Robert Dilts en Andreas Andreas, leer je al in de loop van het eerste jaar helemaal in het hier en nu zijn, connectie maken met je lichaam en de signalen van je lichaam herkennen. 

Enkele getuigenissen van de jaaropleiding NLP, introductiereeks NLP

 • “Deze opleiding betekende voor mij : terug een evenwicht vinden en vanuit mijn kracht, trouw te blijven aan mezelf, en toch doelgericht en daadkrachtig mijn leven op te nemen, meer inzicht te krijgen en me bewust te worden van mijn eigen mogelijkheden, eigen talenten en kwaliteiten.” – N.Vanpoucke (Beauty & Energie Coach)

 • “Door deze cursus zijn mijn sociale contacten meer vervullend. Ik heb geleerd opnieuw te kiezen voor positieve en ondersteunende krachtbronnen in mezelf, actief te luisteren, en ondertussen het contact met mezelf te behouden.” – K. Persijn (landbouwer)

 • “Deze opleiding heeft me inzicht gegeven over hoe ik mijn eigen denken ervaar, en hoe ik dit begrijpelijk kan weergeven. Ik ervaar een gewijzigde houding naar anderen en de wereld : deze is meer open en meer positief. Er worden concrete modellen aangereikt die communicatie, in de ruimste zin, beter, zinvoller bewuster en rustiger laat verlopen.” – P. Derveaux (vastgoed)

 • “Er werden heel veel verschillende (voor mij) items behandeld, waarvan ik totaal geen weet had. Heel veel nieuwe en interessante informatie. Er zijn een aantal zaken waarmee ik aan de slag kan om mij minder te laten opslorpen in emotionele conversaties of situaties.” – K. De Cock (muzikante)
 • “ Ik ervaarde een directe aanpak en een open sfeer tijdens de les. Er wordt onmiddellijk getoetst aan de praktijk. Er werd stilgestaan bij verschillende vormen van communicatie, dewelke je meer bewust kan beleven of voorbereiden. Je leert kijken naar de ander, meer onbevooroordeeld, je leert de ander tegemoetkomen.” – Mevr. M. (personeelsverantwoordelijke)

 • “Tijdens de opleiding worden goede en bruikbare oefeningen gedaan. Wat me is bijgebleven : het feit dat je een persoon kan meekrijgen in een bepaalde richting in een gesprek, als je een goede communicator bent. Er zijn heel wat elementen in communicatie waar ik helemaal geen weet van had.” – S. Beyaert (bediende)

 • “Een van de sterke punten is dat de verkregen info direct toepasbaar is in mijn beroepsleven. Mijn gesprekken en communicatie verlopen efficiënter.” – L.M. (leerlingenbegeleider)

 • “Zeer degelijke theoretische achtergrond, uitgewerkt in praktische oefeningen, goede en charismatische lesgever, een echte professionele NLP-coach, uitstekende en makkelijk bereikbare locatie.” – E.S.

 • “Deze korte reeks kan ik omschrijven als verrassend, rustig en sfeervol. Oefeningen werden geïntegreerd in kleine groepjes. Deze kortdurende reeksen zijn ook wel fijn ; inhoudelijk zijn deze kwalitatief ondanks de korte duur.” – Lily Wille (orthopedagoge – bijzondere jeugdzorg)

 • “Als sterk punten kan ik aangeven : degelijke lesgever, die het goed uitlegt. Via oefeningen kan je uitproberen, zodat je een houvast hebt om ze later zelf uit te voeren. Na deze reeks heb ik ervaren dat ik zelfzekerder ben geworden in mijn spreken.” – B.H. (student)

 • “Joost is een ervaren lesgever. Hij heeft opdrachten om mee te oefenen, die zeer haalbaar zijn om uit te voeren. Ik heb geleerd om bewuster om te gaan met de manier waarop ik communiceer. Een specifieke oefening heeft ervoor gezorgd dat ik van kleine dingen heel erg blij kan worden.” – S.V.B. (filiaalverantwoordelijke)

 

NLP opleidingen

De opleiding is qua vorm en structuur conform met de internationale richtlijnen. De basis opleiding beslaat 2 jaar. Elk jaar bestaat uit 48 dagdelen van 3 uur of 24 lesdagen. Tijdens de opleiding worden de NLP-principes uiteengezet, geïllustreerd aan de hand van herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven en getraind via gerichte oefeningen rond zelfgekozen onderwerpen. Hierdoor ervaar je onmiddellijk de impact van de NLP-inzichten op jouw leven. Je wordt aangemoedigd om met de aangeleerde principes te experimenteren in interactie met anderen. 

Eerste jaar: NLP Practitioners

Module 1: Helder communiceren (met jezelf en met anderen) en doelstellingen realiseren

Je woorden maken nauwelijks 20 % uit van de informatie die je uitstuurt. Wat in een gesprek het sterkst overkomt en bij de ander blijft hangen, zijn de signalen die je - meestal onbewust - uitstuurt via jouw lichaamshouding, gelaatsuitdrukking en intonatie. Deze module maakt je bewust van deze non-verbale signalen. Je leert ze herkennen en in rekening te brengen. Hierdoor ga je jezelf consequenter uitdrukken: je bent in staat om specifiek en ondubbelzinnig, in woord en gedrag, over te brengen wat je precies wil zeggen, vanuit betrokkenheid met je gesprekspartner (s).  In deze module wordt ook aandacht besteed aan het duidelijk formuleren, visualiseren en realiseren van doelstellingen 

Je word je ook bewust van de beelden die jij, net zoals iedereen, continu maakt en van de gedachten die je voortdurend innerlijk tegen jezelf zegt.  Er worden oefeningen gedaan om de kwaliteit van deze innerlijke beelden en monoloog, die voor een groot deel bepalen hoe je je voelt, te verbeteren.  Het gevolg hiervan is dat je een positiever zelfbeeld krijgt, dat je eigenwaarde voelbaar versterkt wordt en dat je gedachten in overeenstemming komen met je wensen en doelen.

Module 2: Beperkende patronen herkennen en veranderen; je krachtbronnen versterken

Deze module gaat dieper in op de elementen in jezelf die positieve veranderingen in de weg staan en die verhinderen dat je je wensen en verlangens realiseert. In deze reeks leer je ook oude of zelfsaboterende patronen doorbreken en omvormen tot nieuwe ondersteunende gevoelens. Verder ga je op zoek naar je krachtbronnen en leer je vlot toegang krijgen tot deze krachtbronnen in situaties waar ze je het meest kunnen helpen.  Zo leer je ondermeer beroep doen op je hulpbronnen bij de realisatie van doelstellingen. In deze module worden ook de basisinterventies geleerd van het Zelf-Integratieproces, de wetenschappelijke methode, ontwikkeld in de NLP Academie, voor het van binnenuit versterken van je zelfvertrouwen, het effectief oplossen van onverwerkt verlies en het transformeren van spijt- en schuldgevoelens.

 • Hoe herken je niet-ondersteunende gewoontes en hoe verander je deze op een respectvolle manier?
 • Hoe herken en verander je patronen in relatie tot anderen?
 • Hoe verbeter je de kwaliteit van je relaties?
 • Hoe maak je goede beslissingen en keuzes?
 • Hoe doorbreek je de beperkende conditioneringen en installeer je positieve vernieuwingen (o.a. via de interventies: trauma/fobie-proces, allergie-proces, eigenwaarde-proces, collapse anchoring, future pacing, change history, reclaim personal history)?
 • 'Krachtbronnen in jezelf opnemen' (Zelf-Integratie deel I
 • 'Zelfbeeld transformeren en integreren' (Zelf-Integratie deel II)

Module 3: Het onbewuste afstemmen op bewuste doelstellingen

In deze module staat het (h)erkennen van verschillende aspecten of 'deelpersoonlijkheden' in jezelf centraal. Je leert innerlijke conflicten oplossen en ervoor zorgen dat alle delen in jezelf meewerken om je leven meer vervulling te geven. Je leert ook de toegang te vergroten tot je intuïtieve vermogens en tot de informatie uit je onbewuste.  In deze module leer je minder oordelend te denken en positieve feedback te geven, zowel aan anderen als aan jezelf.

 • Hoe detecteer en overbrug je (schijnbare) tegenstellingen binnen jezelf en anderen?
 • Op welke manier vertellen beelden en metaforen iets over je belemmeringen, mogelijkheden en oplossingen?
 • Hoe onderhandel je zinvol bij conflicten en hoe help je efficiënt geschillen oplossen (ook binnen jezelf)?
 • Hoe herken je achter ongewenste symptomen de boodschappen van het onbewuste?
 • Hoe transformeer je niet-ondersteunende symptomen?
Module 4: Innerlijke kracht, zingeving, en trouw zijn aan jezelf

Tijdens deze reeks train je jezelf om voelbaar meer gecenterd te zijn, in je kracht te blijven en tijdens interactie met anderen je emotionele grenzen te behouden. Het begrip 'zingeving' wordt in deze module grondig uitgewerkt. Je leert zelf antwoorden formuleren op de vraag: ‘Welke betekenis geef ik aan mezelf, aan mijn werk, aan mijn relaties, aan het leven en aan de wereld; hoe bepaalt deze betekenis mijn welbevinden en hoe kan ik eventueel een andere, meer bevrijdende en ondersteunende zingeving ervaren?’ Je krijgt kaders aangereikt die je helpen om een stevig innerlijk referentiekader op te bouwen en die je een antwoord doen vinden op de vraag: ‘Wat betekent het om trouw te zijn aan mezelf?’ Degenen die willen, kunnen, als onderdeel van het eindwerk, de essentie van de antwoorden die ze op deze vraag gevonden hebben, met de groep delen in een zelfgemaakt presentatie waarbij ze trouw beloven aan zichzelf. 

Module 5: certificatiemodule 

De 4 afsluitende certificatiedagen zijn bedoeld voor iedereen die het certificaat voor NLP Practitioners wil halen. 
Tijdens deze dagen worden enkele specifieke NLP kaders en -technieken aangeleerd en ingeoefend. 
Je wordt ook uitgenodigd om de eindproeven mee te doen, waarvan één schriftelijke test.
Wanneer je slaagt voor de eindproeven krijg je het certificaat van NLP Practitioner.
Je krijgt ook individuele feedback over je sterke kanten en eventuele leerpunten. 

 

Schrijf je hier in

Tweede jaar: NLP Master Practitioners

Module 1: Waardenhiërarchie, logische niveaus, modeling-opdracht

 In deze module krijg je een systematisch overzicht van alle NLP patronen die ons denken, voelen, handelen en communiceren bepalen. Je kan het beschouwen als de verzameling van alle 'knoppen en schuivers' op het 'dashboard' van ons innerlijk. Via oefeningen zullen we de knoppen die wat vastgeroest zitten in één stand, wat oliën, om maximale flexibiliteit te ontwikkelen, waardoor we veel meer mogelijkheden krijgen. We gaan uitgebreid aan de slag met criteria of waarden (de 'ruggengraat' van ons Model van de Wereld): je leert je waardenhiërarchie in verschillende situaties in kaart brengen en, daar waar wenselijk, bijstellen. Via het kader van de Logische Niveaus leer je bij jezelf en anderen exact in te schatten op welk niveau er specifieke obstakels, resources en oplossingen zitten: op het niveau van de omgeving, het gedrag, de capaciteiten, waarden en overtuigingen, identiteit of missie. Met al deze elementen samen kan iedereen aan de slag om zelf een modeling te maken: een specifieke kwaliteit die je herkent bij iemand anders in kaart brengen en die elementen overnemen die, rekening houdend met jouw ecologie, je kunnen helpen om een gelijkaardige kwaliteit of talent te ontwikkelen. Het maken van deze modeling is tevens ook een belangrijk deel van het eindwerk, voor degenen die het certificicaat van NLP Master willen behalen. 

Module 2: De tijdslijn: welke impact heeft de notie 'tijd'?

Je krijgt een klare kijk op de manier waarop je het verleden, het heden en de toekomst voorstelt en welke impact deze voorstelling heeft op jouw leven. Je ervaart hoe je met behulp van de tijdslijn gebeurtenissen uit het verleden gemakkelijk 'een plaats kan geven' en deze kan verwerken. Deze module doet je ook ontdekken in welke mate jouw leven momenteel bepaald wordt door het verleden of door situaties die onbewust in de toekomst werden geprojecteerd. Verder leer je jouw voorstelling van de tijd gebruiken als anker voor blijvend veranderingswerk. Er worden ook concrete tips gegeven om gemakkelijker en helemaal in het hier-en-nu te zijn.

Module 3: Overtuigingen of 'beliefs'

Reeds enkele malen is het begrip 'overtuigingen' opgedoken in het lesprogramma. Deze module werkt het begrip grondig uit. Vooreerst wordt ingegaan op het verschil tussen vooronderstellingen, gedachten en overtuigingen. Je leert vervolgens jouw - vaak onbewuste - kernovertuigingen opsporen en wordt bewust van de wijze waarop zij jouw ervaringen tot nog toe hebben bepaald. Wat is hun effect op jouw zelfbeeld, relaties en gezondheid? Ten slotte krijg je technieken aangereikt om beperkende overtuigingen te veranderen. Je leert nieuwe, meer ondersteunende overtuigingen vinden en installeren.

Module 4: Verdieping en integratie

In deze module combineren we de verschillende aangereikte thema's tot een coherent geheel. Jouw inzicht verdiept. De toepassingsmogelijkheden worden heel specifiek gemaakt: Wanneer komen welke NLP-principes op de voorgrond? Welke processen hanteert u in welke situaties? Je wordt begeleid om de aangereikte leerstof verder te integreren. Ook het eindwerk draagt hiertoe bij. In het eindwerk bestudeer je iemand met een bepaalde kwaliteit, vaardigheid, gedrag, manier van zijn, die je zelf graag zou willen beheersen of verder ontplooien. Er wordt nagegaan hoe die persoon dat precies doet en welke patronen meespelen. Daarna kan je onderzoeken welke aspecten ecologisch zijn voor jezelf om te integreren. Verder komen de nieuwste ontwikkelingen in het domein van NLP aan bod. Er wordt tenslotte een connectie gemaakt tussen NLP en andere benaderingen zoals psycho-analyse, energiewerk, ... Op die manier leert u NLP positioneren en onderscheiden.

Master Na Masters

NLP naar een hoger niveau
'neem via de essentie van NLP de kortste weg naar geluk'

De bedoeling is dat je met behulp van heel het NLP arsenaal de kortste weg neemt naar het volgen en realiseren van je allergrootste passies. Je gaat na waar jij voor staat en wat je het liefst van al wil realiseren. Je bepaalt nieuwe doelstellingen of je gaat eerder geformuleerde doelstellingen updaten, zodat ze een tastbare vertaling zijn van je enthousiasme. Het idee is dat de realisatie van deze doelstellingen een duidelijke meerwaarde geven voor jezelf en voor je omgeving. Je leert nieuwe NLP technieken om je focus te houden op je hoogste waarden. Met de hulp van krachtige interventies onderschep je beperkende overtuigingen en emoties die je onderweg tegenkomt en laat je ze oplossen. Meer nog dan in de basisopleiding, zal je jouw onderbewuste inschakelen om tussendoor veel veranderingen vanzelf te laten gebeuren en om de juiste personen en situaties op jou te laten afkomen.

Mijn doelstelling is dat ik jou als deelnemer in de loop van de komende 9 maanden merkbaar zie evolueren in de realisatie van je diepste verlangens.Ik besef dat dit een ambitieus plan is om te verwezenlijken in de loop van een jaar, met enkel 4 samenkomsten: 2 volle dagen en 2 avonden. Uiteraard kan dit enkel wanneer jij al de 2 NLP basisjaren gevolgd hebt. Ik raad ook sterk aan om, als je mee stapt in het MaNaMa project, tussen de bijeenkomsten door, gemiddeld een half uur per week te oefenen, individueel of in groepjes. Indien nodig geef ik je in de loop van het jaar suggesties voor geïndividualiseerde coaching. Er is ook ruimte om, mocht iedereen het opportuun vinden, eventueel een extra bijeenkomst in te lassen.

Ik wil jullie ook helpen om alle processen te laten verlopen met de nodige elegantie, luchtigheid/humor en efficiëntie.

 

Data en prijzen 2018-2019

Eerste jaar: NLP - Practitioners

Info-avond alle opleidingen: woensdag 19 september 2018, 19u30-22u

Info-avond NLP Practitioners: donderdag 20 september 2018, 19u30-22u

Info-avond NLP Master Practitioners: woensdag 26 september 2018, 19u30

Formule: 24 weekenddagen 2018-2019, 10u-17u 

Locatie: Gent

Trainer: Joost Vanhove

4 modules van 5 dagen en 1 certificatiemodule van 4 dagen
 • Module 1: Helder communiceren (met jezelf en met anderen) en doelstellingen realiseren 

  zaterdag 13 oktober 2018
  zondag 14 oktober 2018
  zaterdag 10 november 2018
  zondag 11 november 2018
  zaterdag 8 december 2018
 • Module 2: Beperkende patronen herkennen en veranderen; je krachtbronnen versterken
  zondag 9 december 2018            
  zaterdag 12 januari 2019
  zondag 13 januari 2019 
  zaterdag 2 maart 2019
  zondag 3 april 2019
 • Module III: Module 3: Het onbewuste afstemmen op bewuste doelstellingen
  zaterdag 23 maart 2019
  zondag 24 maart 2019
  zaterdag 6 april 2019
  zondag 7 april 2019
  zaterdag 4 mei 2019
 • Module 4: Innerlijke kracht, zingeving, en trouw zijn aan jezelf
  zondag 5 mei 2019
  zaterdag 15 juni 2019
  zondag 16 juni 2019
  zaterdag 29 juni 2019
  zondag 30 juni 2019
 • Module 5: certificatiemodule
  zaterdag 28 september 2019
  zondag 29 september 2019
  zaterdag 12 oktober 2019 
  zondag 13 oktober 2019


​Prijs 5 modules: €3509 incl BTW  (€2900 excl BTW + €609 BTW)
Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille, kan je €1160 subsidies krijgen

Prijs per module: €822,80 incl BTW (€680 excl. BTW + €142,80 BTW)
Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille, kan je €272 subsidies krijgen

 

Tweede jaar: NLP - Master Practitioners

Formule: 24 weekenddagen 2018-2019, 10u-17u 

Locatie: Gent

Trainer: Joost Vanhove

4 modules van 5 dagen en 1 certificatiemodule van 4 dagen

 • Module 1: Waardenhiërarchie, logische niveaus, modeling-opdracht
  zaterdag 20 oktober 2018
  zondag 21 oktober 2018
  zaterdag 3 november 2018
  zondag 4 november 2018
  maandag 12 november 2018
   
 • Module 2: De tijdslijn: welke impact heeft de notie 'tijd'?
  zaterdag 5 januari 2019
  zaterdag 26 januari 2019
  zondag 27 januari 2019
  zaterdag 16 maart 2019
  zondag 17 maart 2019
   
 • Module 3: Overtuigingen of 'beliefs'
  zaterdag 30 maart 2019
  zondag 31 maart 2019
  zaterdag 27 april 2019
  zondag 28 april 2019
  maandag 1 mei 2019
   
 • Module 4: Verdieping en integratie
  zondag 12 mei 2019
  zaterdag 22 juni 2019
  zondag 23 juni 2019
  zaterdag 6 juli 2019
  zondag 7 juli 2019
   
 • Module 5: certificatiemodule
  zaterdag 5 oktober 2019
  zondag 6 oktober 2019
  zaterdag 26 oktober 2019
  zondag 27 oktober 2019

Prijs 6 modules van 4 dagen: €3509 incl BTW  (€2900 excl BTW + €609 BTW)
Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille, kan je €1160 subsidies krijgen

Prijs per module: €705,83 incl BTW (€583,33 excl. BTW + €122,50 BTW)
Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille, kan je €233,33 subsidies krijgen

Inschrijven

Betaling met KMO-portefeuille voor zelfstandigen is mogelijk.

Centrum GEA vzw is door de Vlaamse Overheid erkend voor de subsidie van KMO portefeuille.  Indien uw zaak aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 40% van het netto bedrag van de opleiding.  Het BTW bedrag betaal je rechtstreeks aan Centrum GEA vzw.  Voorwaarde is dat je de subsidie moet aanvragen (ten laatste) binnen de 2 weken na de start van de opleiding. Erkenningsnummer van Centrum GEA vzw voor de pijler opleidingen: DV.O103649.  Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be