zelfontplooiing
coaching
opleidingen

Centrum GEA

centrum GEA

loopbaancheques
KMO portefeuille
Vlaamse overheid


INTUITIEVE ONTWIKKELING - PSYCHODYNAMICA

Intuïtie en innerlijk weten als levenskompas

Centrum GEA en Intuïtieve Ontwikkeling
Centrum GEA is het langst bestaande, nog actieve centrum in Vlaanderen waar Intuïteive Ontwikkeling gedoceerd wordt. Ook voor de opleidingen in Intuïtieve Ontwikkeling –Psychodynamica- heeft Centrum GEA altijd hoge scores behaald in alle onafhankelijke audits die het de voorbije 20 jaar heeft laten doen.

Introductiedagen
Het komend seizoen kan je 2 introductiedagen volgen (telkens van 10u tot 17u) ter kennismaking met Intuïtieve Ontwikkeing. Elk van deze dagen kan je apart volgen, op elk van deze 2 dagen staat er één thema centraal. Door één dag of beide dagen te volgen krijg je een goede indruk van de inhoud en de specifieke GEA-stijl. Beide dagen gaan door in Gent.

Introductie dag I: zondag 17 juni: eigenwaarde en grenzen

Introductiedag II: zaterdag 29 september:  de wereld van klank en van de tijd
Ontdek wat klank kan teweegbrengen in je energie. Word je ook bewust van het effect van jouw ideeën, gvoelens en voorstellingen over de ervaringen die je in het verleden gehad hebt.

Info-avond alle opleidingen: woensdag 19 september 2018, 19u30 in Gent

Gratis proefles Psychodynamica: donderdag 27 september 2018, 19u30-22u in Gent

Wat is Psychodynamica ?

De universele levensenergie, die de uitdrukking is van puur bewustzijn, doordringt en voedt alles wat bestaat en leeft. De energiepatronen die uw gedachten, gevoelens en gedragingen vormen, vindt u terug in uw energieveld en energetische anatomie. Psychodynamica leert die energiepatronen waarnemen en duiden door het trainen van de innerlijke zintuigen. Hierdoor wordt u zich meer bewust van wat binnenin leeft. Daarnaast verscherpt uw begrip van de diepe innerlijke structuur bij anderen.

Door bewust en liefdevol in te grijpen in die energiepatronen, kunt u deze laten transformeren. Zo bijvoorbeeld kunnen afremmende overtuigingen en onverwerkte emoties op een gerichte manier oplossen. Psychodynamica onthult hoe dit op een ecologische wijze kan gebeuren via kleur, klank, aanraking en beweging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor data en prijzen: zie verder 

Voor wie ?

zie verder

Resultaat: 

zie verder

Opbouw lessenpakket

Nieuwe structuur van de opleiding intuïtieve ontwikkeling/psychodynamica.

De 2-jarige opleiding intuïtieve ontwikkeling - zelfontplooiing - krijgt een nieuwe structuur:
het wordt één intensief groei-jaar in 3 modules van telkens 15 dagdelen (2,5u per dagdeel).
Er zijn twee opties:

 1. Je kan het jaar in een keer doorlopen
 2. Je kan apart inschrijven voor elke module. Inhoudelijk volgen de modules  elkaar wel op, dus je kan niet starten bij module twee of drie.
  Je hoeft ze in volgorde op te nemen. Wel kan je ervoor kiezen om langer over het traject te doen, of om een module uit een van onze andere opleidingen in te lassen tussendoor.

Basis groeijaar intuïtieve ontwikkeling 
Dit groeijaar biedt  een volledig en sluitend werkmodel voor zelfontplooiing aan onder vorm van alle technieken en vaardigheden die vervat zitten in het Psychodynamica energiewerk.
Het bevat 45 lesdelen van 2,5 uur, met telkens 15 lesdelen per module

Module 1: De Kracht van Kleur en Klank in zelfontplooiing door het werken met de energetische anatomie

De essentie van alles wat leeft is puur bewustzijn. Dit allesdoordringende, allesomvattende bewustzijn drukt zich enerzijds uit in transparant licht, en anderzijds in de harmonieën van zuivere klanken. De fundamentele eigenschappen van dit zuivere  bewustzijn worden gevormd door de zeven regenboogkleuren, en door de overeenkomstige tonen van de notenbalk. Deze kleuren en klanken vertegenwoordigen de belangrijkste kwaliteiten nodig om een vervullend leven te leiden.

Deze module leert je op een speelse en gevoelvolle wijze je innerlijke zintuigen te herontdekken en te gebruiken, om zo de diepere betekenis van de kleuren en klanken te leren kennen en te ervaren. Hierdoor verruimt je bewustzijn.
Je krijgt contact met de kleuren en klanken die aanwezig zijn binnenin jou, en met de specifieke gedachteninhouden, gevoelswaarden en lichaamsgewaarwordingen die eraan gekoppeld zitten.

Psychodynamica toont hoe de kracht van kleur en klank kan aangewend worden, welke kleur-en klankinhouden je nodig hebt, en hoe je ze kan opnemen, om helder bewustzijn en fundamentele transparantie te herstellen.
Via geleide fantasie, meditatie en interactieve oefeningen maak je intussen kennis met de basisprincipes van energiewerk:
-hoe ervaar ik en werk ik met mijn energiestroom
-hoe kan ik stevig op aarde staan
-hoe kan ik gecenterd blijven
-wat is mijn energieveld en hoe beheer ik die eigen ruimte
-hoe kan ik stevige grenzen ervaren en herstellen

Je leert je stem te gebruiken als genezend instrument bij uitstek, en je ontdekt de genezende kracht van klankschalen en andere helende muziekinstrumenten. Je leert  kleur en klank te gebruiken om belemmerende patronen zoals diepgewortelde, beperkende overtuigingen of oude, opgestapelde emoties los te trillen, en ze te vervangen door nieuwe voedende gevoelens en gedachten, die opgenomen worden in specifieke delen van je lichaam en energieveld.
Deze module zorgt verder voor een eerste  diepgaand contact met de energetische centra. Je wordt begeleid om je energieveld verder te exploreren en de chakra’s of energiecentra in jouw lichaam waar te nemen met behulp van de innerlijke zintuigen.
Je leert om deze energiecentra systematisch te zuiveren door het toepassen van de specifieke genezende invloed van kleuren en klanken.
Je ervaart hoe je meer balans en evenwicht kunt herstellen in de belangrijke levensthema’s waarmee deze centra verband houden: huisvesting, werk, financies, lichamelijke gezondheid, emoties, seksualiteit, je doelen duidelijk stellen en bereiken, relaties, zelfbeeld, communicatie, inzicht, kennisverwerving.
Tot slot worden de ingeoefende technieken en vaardigheden ter zuivering van de energiecentra uitgebreid met het oog op  het genezen van beperkende relatiepatronen en het ophelderen van situaties.

Module 2: De Tijdslijn en transpersoonlijke psychologie

De tijdslijn staat symbool voor het verleden, het heden en de toekomst.
Deze module boort de schat aan informatie en levenservaring uit het verleden aan die in het onderbewuste op de tijdslijn verscholen ligt. Reïncarnatie is hierbij de werkhypothese. Zo vind je vergeten antwoorden terug. Je krijgt toegang tot vroeger ontwikkelde vermogens.
Of, je leert de oorzaken van actuele moeilijkheden opsporen in het verleden en nadien genezen. Diepgewortelde, beperkende overtuigingen ontstaan bijvoorbeeld vaak door onbewuste conclusies die je – soms heel ver – in het verleden gemaakt hebt. De oefeningen op de tijdslijn helpen om onverwerkte ervaringen te genezen en zo het verleden te herschrijven: vooropgestelde ideeën worden vervangen door meer ondersteunende overtuigingen; meteen ontstaan nieuwe mogelijkheden in het heden, met als gevolg meer vrije keuze voor de toekomst.
In deze module komt  ook het eerste deel van het Light Body groeiwerk aan bod. Het betreft het contact met energetische frequenties die vooral op een diep wezenlijk niveau actief zijn, en de integratie van het tijdslijnwerk bevorderen in de huidige persoonlijkheid.

Module 3: Het schijvenmodel: energetische anatomie deel 2

In het kleur-, klank- en tijdslijnwerk wordt nu verdieping en integratie gebracht. Er wordt hierbij gewerkt met specifieke levensthema’s zoals partnerrelatie, man- en vrouwbeeld, relatie met ouders en familie, conceptie, geboren worden, sterven, slapen en dromen,  materiële welvaart en fundamentele zingeving.
Hiertoe maakt deze module gebruik van een verdere uitbouw van de energetische anatomie onder vorm van het Schijvenmodel. Els Van Hoogenbemt werkte een bestaand idee rond energieringen uit tot een coherent en vervolledigd schijvenconcept.
De schijven vormen belangrijke schakels tussen het wezen enerzijds en de persoonlijkheid anderzijds: zij zijn de brug tussen de oorspronkelijke essentie, het niveau van zuiver bewustzijn, en de uiteindelijke manifestatie ervan in het lichaam en energieveld.
In deze module krijg je een duidelijk inzicht in de functie en de werking van deze kleurschijven. Je innerlijk waarnemingsvermogen verfijnt. Deze intense module is van vitaal belang om bij technieken van natuurlijk genezen door te dringen tot op causaal niveau.
Ook komt het 2e deel van het Light Body groeiwerk aan bod.
Tenslotte gaan we in deze module aan de slag met het zuiveren en genezen van huizen, leefruimtes en situaties

Intake

Een intake gesprek of een energetisch consult wordt warm aanbevolen maar is niet noodzakelijk om het basis groeijaar aan te vatten.

Intake 1
Je kan een gratis en vrijblijvend intake gesprek met een van de trainers afspreken.
Hierin wordt besproken met de trainer of deze opleiding overeenstemt met je verwachtingen. De trainer krijgt zicht op de actuele thema's in je leven.

Intake 2
Het ervaren van een volwaardig energetisch consult met een van de trainers of met een medewerker van het centrum wordt warm aanbevolen.
Op deze manier kan je zelf de werking van deze specifieke methode aan den lijve ondervinden.

 

Psychodynamica: 2 jarige professionele opleiding tot energetisch coach

De opleiding tot energetisch coachen biedt  een training aan  in het beheersen van een volwaardige, specifieke en diepgaande coachmethode met het Psychodynamica energiewerk.
In deze opleiding  verwerf je de technieken en vaardigheden om het heelwordingsproces bij anderen te laten gebeuren en te begeleiden.
Je scherpt je vaardigheden aan om personen  energetisch te helen en te lezen. Je raakt ook  vertrouwd met het helen en lezen van groepen, relaties, projecten, gebouwen en ruimtes.
Je bent in staat bewustwordingsprocessen ecologisch te begeleiden met een zuiver en neutraal taalgebruik.

Om deze opleiding te kunnen aanvatten hoef je wel eerst het basis groeijaar doorlopen te hebben, waarin je de technieken en vaardigheden van het Psychodynamica energiewerk eerst op jezelf hebt leren toepassen.

Het eerste jaar kan apart gevolgd worden, zonder dat je hoeft door te stromen naar het tweede jaar.
Het biedt de mogelijkheid om gecertifieerd te worden tot energetisch coach in healingtechnieken.

Na het doorlopen van de volledige tweejarige opleiding krijg je de mogelijkheid om gecertifieerd te worden tot energetisch coach in healing- en readingtechnieken. 

1ste jaar: Energetisch coach in healingtechnieken.

Natuurlijk genezen met focus op de ander

Dit opleidingsjaar bevat 48 lesdelen van telkens 3uur.

Module 1: Healing technieken en vaardigheden

De verworven technieken en vaardigheden voor heelwording bij jezelf worden nu verder uitgediept om een ecologisch verantwoord heelwordingsproces tot stand te brengen in je omgeving. Hiertoe train je eerst om, door innerlijke waarneming, de diepere realiteit van het ene allesdoordringende bewustzijn te observeren in elke verschijningsvorm van mens, dier, plant, voorwerp, gebouw en situatie. Door het steeds groeiend begrip en inzicht in die diepere realiteit wordt het mogelijk om de omgeving op een harmonische manier te verhelderen, weer heel te maken.
Een belangrijke voorwaarde hiertoe is wel dat je leert leven vanuit een neutrale en liefdevolle aandacht: een aanwezig zijn, dat niet doet, maar laat gebeuren. Het frequente contact met deze bewustzijnstoestand, en de training om deze toestand te stabiliseren in je leven, werken bijzonder genezend voor jezelf.
Het genezen van anderen is het grootste geschenk van zelfgenezing dat je aan jezelf kan geven.
We werken in deze module alle criteria uit voor een ecologisch healerschap, dat duidelijke morele normen hanteert.

Module 2: Communicatie met de klant en stageperiode

Hierin leer je om je waarnemingen van de energiepatronen, en de veranderingen die hierin ontstaan door het consequent in je liefdevolle aandacht houden van de persoon of situatie, in  dagelijkse taal samen te vatten en mee te geven aan je klant.
Hiertoe oefen je op elkaar en op mensen van buiten de opleiding onder supervisie van de trainer en de assistenten.

 

2de jaar: Energetisch coach in healing- en readingtechnieken

Dit opleidingsjaar bevat 52 lesdelen van telkens 3 uur.

Module 3 : Energetisch lezen, deel 1: inoefenen van reading modellen

Healing zoals aangeleerd in module 1 en 2 , is een krachtig medium.
Healing beschrijft eerst de realiteit als energiepatronen. Dan  harmoniseert en verheldert ze deze energiepatronen.

Bij reading, het energetisch lezen, komt een heel ander aspect aan bod, namelijk de interpretatie van de energiepatronen en de bewustwording door het woord.
Hiertoe krijg je in een eerste fase technieken aangeboden om de betekenis te begrijpen van de waargenomen energiepatronen. Je leert gedachten, gevoelens en lichaamsfuncties van elkaar onderscheiden en hun inhoud duiden. Je leert waarnemingen ordenen en er de juiste innerlijke formulering voor vinden.
In een tweede fase wordt dan geoefend om die innerlijke formulering te vertalen naar een heldere, verbale communicatie met de persoon die je healt.
Deze reading technieken en vaardigheden worden eerst toegepast op de persoon en later verder uitgebouwd tot het energetisch lezen van meer complexe situaties en relaties. Je leert familieverhoudingen en  relatiepatronen in groepen te interpreteren. Je gaat hun ontstaan en oorzaak in het verleden opsporen. Contract healing komt aan bod om oude, niet ondersteunende afspraken met anderen te vernieuwen of te beëindigen. Daarnaast krijgt het werken met deelpersoonlijkheden een bijzondere aandacht. Er is aandacht voor het energetisch lezen en healen van zwaar zieken, stervenden en niet-belichaamde wezens, alsook voor het lezen en helen van  wereldgebeurtenissen, gebouwen, ruimtes en plaatsen op aarde.

Module 4: Energetisch lezen, deel 2: Integratie en begeleiding, stage en eindwerk

Alle technieken en vaardigheden aangereikt tijdens de opleiding worden nu verder ingeoefend. Dit gebeurt zowel in oefensessies met medestudenten als met andere geïnteresseerden. Alle oefensessies worden nauwgezet gevolgd en begeleid door trainer en assistenten  met individuele feedback en bespreking in groep.
Je ontvangt tevens een antwoord op je vragen en twijfels bij het energiewerk dat je uitvoert in je praktijk, kantoor of bedrijf.
De leermomenten in groep bieden ervaringsuitwisseling als extra dimensie.

Module 5: assistentschap Psychodynamica
Het assistentschap biedt een grote meerwaarde om de dynamiek van groepsprocessen, grotere gehelen, en de invloed van individuele processen op die grotere gehelen te leren observeren en harmoniseren.
Dit kan een grote meerwaarde betekenen voor de eigen relatie met de familiekring of het werkveld.
Ook biedt het assistentschap een noodzakelijke basisvoorbereiding om trainer te worden, hetzij in energiewerk zelf, hetzij in andere disciplines waarin het begeleiden van groepen op de voorgrond staat.

Het assisteren van het basis groeijaar psychodynamica wordt warm aanbevolen maar is geen must om de opleiding af te ronden.

Trainers

Els Van Hoogenbemt doceert deze cursus vanuit haar jarenlange ervaring als lesgever en energiecoach.

Zij slaagt er steeds opnieuw in de deelnemers liefdevol te ondersteunen doorheen een versneld groeiproces op fysiek, emotioneel, mentaal en transpersoonlijk vlak.

Zij wordt bijgestaan door assistenten met een ruime ervaring in psychodynamica. Er wordt gestreefd naar minstens één begeleider per zeven deelnemers. De ondersteuning van lesgever en assistenten biedt tijdens de lessenreeksen de veiligheid en stimulans om door het, vaak intense, proces van verandering te gaan.

Joost Vanhove behoort tot de eerste generatie internationaal erkende NLP trainers in Vlaanderen. Hij heeft 25 jaar ervaring in coaching, psychotherapie, energiewerk, vormingswerk en in het geven van trainingen. In 2007 publiceerde hij het boek Het Gouden Geschenk, over Zelf-Integratie, een procedé voor (zelf)coaching, ontwikkeld in GEA.

Data en prijzen 2018-2019

 • Introductiedag 1: eigenwaarde en grenzen: zondag 17 juni 2018, 10u-17u in Gent
   
 • Introductiedag 2: de wereld van klank en van de tijd: zaterdag 29 september 2018, 10u-17u in Gent
  €121 incl BTW  (€100 excl. BTW +€21 BTW) per dag
  Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille, kan je €40 subsidie krijgen
   
 • Basis groeiijaar intuïtieve ontwikkeling: 23 donderdagavonden, 19u30-22u en 11 weekenddagen, 10u-16u 

Je kan inschrijven per module of voor het ganse groeijaar.
Wanneer je inschrijft voor het ganse groeijaar, is er een korting van €181,50 incl. BTW

Het Basis groeijaar gaan de avonden door in Gent, Prinses Clementinalaan 92 en de weekenddagen in Munkzwalm, Rekegemstraat 32

€726 incl BTW (€600 excl BTW + €126 BTW) per module.
Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille, kan je €240 subsidies krijgen

€1996,50 incl BTW (€1650 excl BTW + €346,50 BTW) voor het ganse groeijaar
Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille, kan je €660 subsidies krijgen
 

Module 1:  7 donderdagavonden en 4 zaterdagen

Donderdag 4 en 11 oktober 2018
Zaterdag 13 oktober 2018
Donderdag 18 en 25 oktober 2018
Zaterdag 27 oktober 2018
Donderdag 8 november 2018
Zaterdag 10 november 2018
Donderdag 6 decemer 2018
Zaterdag 8 december 2018
Donderdag 13 december 2018

Module 2: 7 donderdagavonden en 4 weekenddagen

Donderdag 10 januari 2019
Zondag 13 januari 2019
Donderdag 17 en 24 januari 2019
Zaterdag 26 januari 2019
Donderdag 28 februari 2018
​Zaterdag 2 maart 2019
Donderdag 7, 14, 21 maart 2019
Zondag 24 maart 2019

Module 3: 9 donderdagavonden en 3 zaterdagen 

Donderdag 28 maart 2019
Donderdag 4, 11 en 25 april 2019
Zaterdag 27 april 2019
Donderdag 2 mei 2019
Zaterdag 4 mei 2019
Donderdag 9 mei 2019
Donderdag 13 en 20 juni 2019
Zaterdag 22 juni 2019
Donderdag 27 juni 2019

Inschrijven

 • Psychodynamica: 2 jarige professionele opleiding tot energetisch coachen

​Eerste jaar: Energetisch coach in healingtechnieken: 48 dagdelen =  24 dinsdagavonden, 19u-22u, en  12 weekenddagen, 10u-17u - €2299 incl BTW (€1900 excl BTW + €399 BTW)
Het eerste jaar gaan de weekenddagen door in Munkzwalm, Rekegemstraat 32
De avonden gaan door in Gent, Prinses Clementinalaan 92

Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille, kan je €760 subsidies krijgen

2018
Dinsdag 18 en 25 september 2018
Dinsdag 2 oktober 2018
Zaterdag/zondag 6-7 oktober 2018
Dinsdag 9 en 16 oktober 2018
Zaterdag 20 oktober 2018
Dinsdag 23 en 30 oktober 2018
Dinsdag 6 november 2018
Zondag 11 november 2018
Zondag 9 december 2018
Dinsdag 11 december  2018

2019
Dinsdag 8 januari 2019
Zaterdag 12 januari 2019
Dinsdag 15 en 22 januari 2019
Zondag 27 januari 2019
Dinsdag 29 januari 2019
Dinsdag 26 februari 2019
Dinsdag 5, 12 en 19 maart 2019
Zaterdag 23 maart 2019
Dinsdag 26 maart 2019
Dinsdag 2 april 2019
Zaterdag 6 april 2019
Dinsdag 9, 23 (stage) en 30 april (stage) 2019
Zondag 5 mei 2019 (stage)
Dinsdag 7 en 14 mei 2019 (stage)
Zaterdag/Zondag 15-16 juni 2019 (stage)

 • Postgraduaat 'Energetisch Coach in Healingtechnieken' reeks van 3 weekenddagen, 10u-17u, €363 incl BTW (€300 excl. BTW + €63 BTW)

De reeks gaat door in Munkzwalm
Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille, kan je €120 subsidies krijgen

zondag 14 oktober 2018
zaterdag 5 januari 2019
zaterdag 30 maart 2019
De reeks dient in zijn geheel gevolgd te worden.

Inschrijven

 • Postgraduaat 'Energetisch Coach in Healing- en readingtechnieken', reeks van 3 weekenddagen, 10u-17u, €363 incl BTW (€300 excl. BTW + €63 BTW)

De reeks gaat door in Munkzwalm
Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille, kan je €120 subsidies krijgen

zondag 21 oktober 2018
zaterdag 3 maart 2019
zaterdag 29 juni 2019
De reeks dient in zijn geheel gevolgd te worden.

Tweede jaar, Energetisch coach in healing- en readingtechnieken :  52 dagdelen = 26 weekenddagen, 10u-17u - €2504,70 incl BTW (€2070 excl BTW + €434,70 BTW)
Het tweede jaar gaat door in Munkzwalm, Rekegemstraat 32
Als je in aanmerking komt voor KMO-portefeuille, kan je €828 subsidies krijgen

Wordt georganiseerd in schooljaar 2019-2020


Centrum GEA vzw is door de Vlaamse Overheid erkend voor de subsidie van KMO portefeuille.  Indien uw zaak aan de voorwaarden voldoet, betaalt de Vlaamse Overheid 40% van het netto bedrag van de opleiding.  Het BTW bedrag betaal je rechtstreeks aan Centrum GEA vzw.  Voorwaarde is dat je de subsidie moet aanvragen (ten laatste) binnen de 2 weken na de start van de opleiding. Erkenningsnummer van Centrum GEA vzw voor de pijler opleidingen: DV.O103649.  Meer informatie vind je op www.kmo-portefeuille.be

Voor wie?

Het psychodynamica-energiewerk is bestemd voor ieder die zichzelf en de wereld rondom zich beter wil leren kennen en begrijpen. Het is beroepsmatig zinvol indien je een diepgaande mensenkennis nodig hebt of indien je snel beslissingen dient te nemen op basis van geringe of moeilijk verifieerbare informatie. We denken ondermeer aan selectiebureaus die een snellere en meer effectieve personeelsselectie willen bewerkstelligen dankzij extra energetische inzichten of aan managers die vergaande strategische beslissingen moeten nemen op basis van summiere of onzekere informatiebronnen. De opleiding is zeker voor jou bestemd wanneer je je persoonlijkheid wil ontwikkelen, wanneer je steviger in het leven wil staan of beter je grenzen wil leren zetten en aangeven. Of, heb je interesse in natuurlijk genezen en in heelwording op mentaal, relationeel of emotioneel vlak? Wens je bewustzijnsverruiming te stimuleren? Of, wil je je intuïtie aanscherpen en je innerlijk weten hanteren als belangrijk levenskompas? Ook dan is de opleiding aan te raden. De twee jaren ter specialisatie zijn warm aan te bevelen indien je nu of in de nabije toekomst anderen energetisch wilt begeleiden. Deze extra jaren richten zich ondermeer tot therapeuten, paramedici, dokters, verplegers, bejaardenbegeleiders en opvoeders, mensen uit het onderwijs, palliatieve zorgverleners en familiale hulpverstrekkers. We denken ook aan hrm-managers die professionelen adequater willen begeleiden op hun carrièrepad.

Resultaat

Je innerlijke waarneming verfijnt. Je bent in staat de diepe innerlijke structuur van jezelf, je omgeving en relaties waar te nemen en te duiden. Er ontstaat een brede opening naar het onderbewuste waarbij de communicatie met onbewuste drijfveren meer direct en tastbaar is. Je intuïtie groeit. Het contact met je wezen en innerlijke weten intensifieert. Je verwerft heldere inzichten in je levensdoelen en ziet duidelijk de weg naar de realisatie ervan. Je persoonlijkheid ontplooit verder. Je leert grenzen zetten en aangeven, en wordt opmerkzaam voor het verschil tussen jouw energie en die van anderen. Psychodynamica stelt je in staat energie uit te wisselen met de omgeving en de eigen energie te bundelen. Het vermogen wordt ontwikkeld om zelf, van binnenuit, antwoorden te formuleren op concrete vragen in je dagelijks leven. Tevens versterkt je vermogen om neutraal en liefdevol in het hier en nu aanwezig te zijn met respect en appreciatie voor jezelf en de ander. Verder leer je je energiestroom zuiveren met een heelwording op fysiek, emotioneel, mentaal of transpersoonlijk vlak. Je verbinding met de aarde wordt in evenwicht gebracht met de kosmos. Je ervaart bij dit alles de diepe betekenis en de kracht van kleur, klank, aanraking en beweging. Kortom, psychodynamica creëert zelfgenezing, bewustzijnsverruiming en een versnelde innerlijke groei. Hierdoor trek je automatisch mensen en situaties aan die direct aansluiten bij je levensplan en je diepste aspiraties.
In de specialisatiejaren verwerf je de technieken en vaardigheden om het heelwordingsproces bij anderen te laten gebeuren. Psychodynamica scherpt de vaardigheden aan om personen en deelpersoonlijkheden energetisch te lezen en te helen. Je raakt vertrouwd met het helen en lezen van groepen, relaties, projecten, situaties, gebouwen, ruimten en plaatsen op aarde. Je bent in staat bewustwordingsprocessen ecologisch te begeleiden met een zuiver en neutraal taalgebruik

Getuigenissen

 • “Mijn voortdurende zoektocht naar mezelf bracht me bij Centrum GEA. Het voelde als thuiskomen. In een aangenaam kader word je liefdevol, attentvol  begeleid in de zoektocht naar wie je werkelijk bent. Alles gaat als vanzelf, spontaan. De materie wordt goed opgebouwd en overzichtelijk gebracht. Theorie wordt afgewisseld met praktijkoefeningen, een mooie balans. Ik voel me krachtiger, sterker, meer in mijn kern staan. Het is gewoon geweldig te merken dat je zo’n vooruitgang boekt in je persoonlijke groei. Echt een aanrader voor eenieder die naar zichzelf op zoek is, naar harmonie en vrede met zichzelf.” – Loes Van Eynde (huisvrouw)
   
 • “Wat je leert, kan je onmiddellijk ervaren tijdens de les dankzij de oefeningen. Bijgevolg ga je na elke les naar huis met het gevoel dat er weer iets is opgehelderd. En dat blijft dagelijks doorwerken. Ik blijf veranderen in de positieve zin. Het verruimt mijn visie op het leven.” – Greet Mayaert (zaakvoerder The Kensho Company)
   
 • “De cursus Psychodynamica helpt me om sneller signalen op te vangen bij studenten met (leer-) moeilijkheden. Dankzij het centerend effect van de opleiding, kon ik ook beter het evenwicht bewaren tussen wat ik zou willen doen en mijn draagkracht. Dit kwam de werksfeer voor mezelf en mijn collega’s ten goede.” – Leen, praktijkassistent UGent faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
   
 • “Het verdiepen van de innerlijke zintuigen laat me zowel professioneel als privé toe om mensen beter aan te voelen. Het stelt me in staat om gemakkelijker om te gaan met beperkende gedachten of ervaringen van alledag. De ‘tools’ die je meekrijgt zijn praktisch te gebruiken.” – Stijn De Mets (Osteopaat)
   
 • “Het eerste jaar is zeer verrijkend en verruimend geweest, zeker ook op professioneel vlak. Ik werk op een school en heb veel contact met lectoren, studenten, externen, … Mijn zelfvertrouwen is gegroeid, ik kan mij beter afschermen en bij mezelf blijven. Ik voel me krachtiger in mijn manier van zijn en doen. Ik heb ook geleerd om situaties meer lost te laten en in het moment aanwezig te zijn. In het algemeen voel ik me beter ‘in mijn vel’ zitten.” – Frieda Scheirs (zorgcoördinator)
   
 • “De cursus heeft mij op een bepaalde manier terug wat ‘losser’ gemaakt in mijn job. Het doet je terug wat ruimer denken en je kunt alles weer in een breder perspectief plaatsen. Je begint beetje bij beetje terug te voelen welke aspecten van je job nog bij je passen en welke niet. Er onstaan nieuwe mogelijkheden wardoor je je terug vrijer voelt om enig welke richting uit te gaan.” – Silke Devriese (vroedvrouw)
   
 • “De cursus leert me om beter bij mezelf te blijven en voor mezelf te zorgen. Ik kan mezelf nu ook beter afbakenen in het contact met anderen. Dit laatste geeft me meer rust, wat toch wel belangrijk is voor mijn werk. Iedereen die met mensen werkt, kan zeker wat opsteken van deze opleiding. Het is een luxe om kennis te verwerven waarbij zelfzorg voorop staat.” – Veerle Degrieck
 • “Psychodynamica is voor mij een allesomvattende cursus. De eerste 2 jaren zijn uitstekend als persoonlijke vorming en ontwikkeling van innerlijke waarneming. Het 3de en 4de jaar zijn een verdere uitdieping van de eerste jaren en vooral gericht naar het therapeutisch werken met anderen. Het brengt een totale omwenteling teweeg in je leven. Blokkades lossen op en je komt dichter bij je ware aard, wat zo bevrijdend aanvoelt. Op therapeutisch vlak merk ik dat ik veel efficiënter kan werken door diepere lagen aan te spreken. Ik zou deze opleiding aan iedereen aanraden, ook al kan je de volledige cyclus niet afmaken.” – Conny Jansen (psychiatrisch verpleegkundige)

 • “Ik heb veel bijgeleerd over energieën en energiestromen binnen mezelf. Ik kan mezelf nu beter begrijpen en me beter openstellen voor anderen. Ik kan nu beter aarden en mijn energie laten stromen. Een echte aanrader voor iedereen die interesse heeft in energieën en chakra’s. Het is heel erg boeiend en leerzaam.” – Kevin Matthijs (vertegenwoordiger telecom)

 • “Voor mij is psychodynamica een meerwaarde op verschillende vlakken :
  - persoonlijke ontwikkeling : Door meer inzicht te krijgen in wat ik over mezelf, de anderen en de wereld denk, kom ik beter overeen met mezelf en met anderen. Ik heb meer respect voor mezelf en voor wie de ander is. Ik meer echt voelen wat er binnenin en buiten gebeurt. Ik kan meer van op afstand naar mezelf kijken, waardoor ik de meer gepaste beslissingen kan nemen.
  - in relatie met anderen : Ik kan me beter inleven in anderen. Het gevolg hiervan is dat ik vanuit een ‘echtheid’ kan luisteren naar het verhaal van de ander, een duidelijkere open communicatie.
  - op het werk : Ik kan nu beter onderscheid maken tussen wat mij persoonlijk te maken heeft en wat een loutere werksituatie is. Ik bekijk de zaken meer op afstand en kan toch – veel genuanceerder – zeggen wat ik denk te moeten zeggen.
  - in mijn rouwbegeleidingen: Ik zie nu veel sneller de essentie van de situatie, kan beter onbevooroordeeld luisteren, directere vragen stellen, zonder de behoefte onmiddellijk advies te gaan geven hoe je zou moeten rouwen. De rouwende voelt zich beluisterd en kan gemakkelijker bij zijn/haar eigen gevoelens komen, weer in zijn/haar eigen kracht te komen, en eigen antwoorden vinden op levensvragen.” – Lisette Schuddinck (coach voor rouwbegeleiding)

 • “Samenkomen en samen leren in een aangename en ontspannen sfeer. Het leren omgaan met mijn eigen energie en ook die van anderen vind ik bijzonder boeiend en verrijkend. In dit kader heb ik geleerd om meer mijn verantwoordelijkheid op te nemen. Op die manier krijgt mijn perceptie van gedachten en gevoelens vaak een nieuwe wending waardoor er ruimte komt voor inzicht en rust.” – Myriam Van den Berge

 • “Psychodynamica betekent voor mij vooral verdieping, verdieping in wie ik ben, welke zijn mijn processen, hoe krijg ik meer inzicht en helderheid in diverse levensgebieden en thema’s. En dit alles binnen mijzelf en in mijn relaties met anderen en de wereld. Healen van anderen geeft me voldoening en bewerkstelligt healing bij mezelf. Psychodynamica is in die mate geïntegreerd in mijn leven, dat ik me niet meer kan voorstellen deze levenswijze te missen.” – Katrien Groenez (zelfstandig trainer, massagetherapeut, coach)

 • “Door deze opleiding ben ik bewuster aanwezig, meer verbonden met mijn gevoel en mijn lichaam. Door het zuiveren van energetische centra ervaar ik meer kracht en evenwicht. Ik ervaar een overschakeling van ‘overleven’ naar ‘bestaansrecht’. Situaties worden opgehelderd, op werkvlak, en op vlak van mijn levensdoel. Ik kan sterker waarnemen, mijn innerlijke waarneming is meer verfijnd geworden. Ik slaag erin om oorzaken van huidige moeilijkheden op te sporen in het verleden en deze te herschrijven. Het effect is voor mij dat ik meer vertrouwen heb, mijn comfortzone is groter en meer relax geworden, ik ben meer gecenterd. Ik heb een groter inzicht verworven in mijn persoonlijke kwaliteiten. Mijn eigenwaarde is sterker geworden en ik kan duidelijker communiceren.” – Nancy Stammeleer

 • “Mijn doel om deze opleiding te volgen was om mijn grenzen beter te kunnen afbakenen. Gaandeweg leerde ik echter ook mezelf beter kennen, en ondervond ik dat keuzes uit het verleden niet altijd mijn eigen keuzes waren geweest. Ik heb mezelf echt beter leren kennen en ik durf nu ook voor mezelf te kiezen zonder mij daar schuldig over te voelen.” – Ann Vercruysse (aankoper)

 • “In het bijzonder sprak me vooral het intuïtieve aan van de opleiding. Ik krijg meer inzicht en word me bewust van mijn eigen talenten en kwaliteiten.” – Nathalie (therapeute/schoonheidszorgen)

 • “Ik ben meer bij mezelf gekomen. Elke dag prbeer ik meer in harmonie en in vrede te zijn met mezelf en met de mensen om me heen. In Centrum GEA kom je echt tot rust en krijg je begeleiding en ondersteuning. De opleiding wordt heel professioneel gegeven. Ik ben hier heel dankbaar voor. Mijn levenskwaliteit is beter.” – M.J. D.S. (leerkracht lager onderwijs)

 • “Ik heb geleerd om makkelijker los te laten en om me niet meer naar beneden te laten halen door problemen van anderen. Ik zeg makkelijker mijn mening.” – D.M.

 • “Psychodynamica helpt me bij :
  - mij minder moe voelen en helderder denken
  - meer energie, waardoor ik beter presteer
  - ik voel me zekerder, waardoor ik meer daadkracht ervaar
  - ik kom meer bij mijn kern, ik weet beter wat ik wil
  - ik kan me sneller herpakken, na een kwetsuur
  - ik kan mijn angst aanpakken bij het spreken voor een groep
  - ik blijf groeien en mijn verborgen kwaliteiten ontdekken
  -ik krijg meer duidelijkheid over het leven, waardoor de zin in het leven is toegenomen.” – N.S