zelfontplooiing
coaching
opleidingen

Centrum GEA

centrum GEA

loopbaancheques
KMO portefeuille
Vlaamse overheid


Krachtlijnen

1. Erkenning door de Vlaamse Gemeenschap

GEA is een door de Vlaamse Gemeenschap erkend opleidingscentrum. Daardoor kan je voor betaling gebruik maken van KMO-portefeuille. Als je zelfstandige bent of als jouw werkgever achter jouw opleiding staat, sponsort de Vlaamse gemeenschap de helft van het netto-bedrag van elke opleiding.

2. Zeer hoge tevredenheidscore

GEA haalt een zeer hoge tevredenheidscore (100% tevreden cursisten, waarvan 94% zeer tevreden) in de onafhankelijke audits (Lloyds register, Cedeo,...) van de voorbije 16 jaar. Als sterke punten noemen de ondervraagden o.a.: 'Het respect en de betrokkenheid van het instituut', 'de deskundigheid en menselijkheid van de opleiders', 'de gemoedelijke, warme sfeer' en 'de goede ondersteuning'.
Enkele getuigenissen van cursisten die tijdens de anonieme audit bevraagd werden:

  • 'Wat me opviel was het enthousiasme, de gedrevenheid en de motivatie waarmee de trainers kwaliteit leveren. Ze zijn professioneel en behandelen je met veel respect en vertrouwen.'
  • 'De trainer was duidelijk, hij beheerste de stof. Door relevante voorbeelden, cases en praktijkopdrachten was er goede aansluiting bij de persoonlijke situatie.'
  • 'Mijn streefdoel was om als zelfstandig consulent te kunnen starten, wat ook gelukt is'

3. 27 jaar ervaring en ervaren trainers

De medewerkers van GEA zijn gekwalificeerd, enerzijds door hun academische vorming, anderzijds door hun inzichten en ervaring op het vlak van psychotherapie, coaching, dieptepsychologie. Joost Vanhove is academisch geschoold op vlak van psycho- en neurolinguïstiek (Universiteit Gent (B); Universiteit Uppsala (Zweden). Hij is reeds 22 jaar internationaal erkend als NLP-trainer. Hij behoort tot de eerste generatie internationaal erkende NLP trainers in Vlaanderen. Hij heeft 25 jaar ervaring in coaching, psychotherapie, energiewerk, vormingswerk in het verzorgen van trainingen. Els Van Hoogenbemt, de andere bezieler van GEA, is arts en heeft zich gespecialiseerd in psychiatrie en in klassieke homeopathie. Ook zij heeft de voorbije 25 jaar meerdere scholingen gedaan in verschillende therapie- en coachingsmethodes. Ze heeft evenveel ervaring in het begeleiden van individuen, partners en groepen.

4. Holistische visie

De GEA opleidingen worden gegeven vanuit een holistische levenshouding die gebaseerd is op éénheidsbewustzijn en mededogen. In onze trainingen brengen we twee complementaire invalshoeken samen: Enerzijds de dualistische aanpak van persoonlijkheidsontwikkeling: het verbeteren van je capaciteiten in jouw concrete leven, door vb. te leren doelstellingen visualiseren en realiseren. Anderzijds de non-dualistische, transpersoonlijke aanpak waarbij je steeds sneller en gemakkelijker tot een beleving van innerlijke vrede en verbondenheid komt (één van de allergrootste krachtbronnen), onafgezien van de uiterlijke omstandigheden. Door het verankeren van die innerlijke vrede in jezelf, wordt het paradoxaal genoeg, duidelijker welke doelen het best bij jouw passen en realiseer je die doelen ook vlotter en in overeenstemming met iedereen die erbij betrokken is.

In de GEA cursussen en opleidingen leer je ook jouw intuïtieve vermogens te ontwikkelen. Door de signalen van jouw innerlijke stem (die voor iedereen verschillend zijn) in kaart te brengen, leer je de boodschappen decoderen en volgen, die komen vanuit jouw intuïtieve zelf.

5. Gedegen en diepgaande opleidingen

GEA streeft ernaar om elk onderwerp met de nodige diepgang te brengen en conceptueel duidelijk te kaderen. Zowel de sterktes als de limieten van het NLP-model worden tijdens de opleiding belicht. Er wordt bij het lesgeven gewezen op andere, aanvullende benaderingen met een duidelijke verwijzing naar hun afkomst.
GEA differentieert zich in haar aanpak door de thema’ s die aan bod komen niet enkel mentaal te kaderen maar vooral te laten doorwerken in alle lagen van het bewustzijn ter ondersteuning van fysieke heelwording, emotionele intelligentie, mentale helderheid en op transpersoonlijk vlak ter bevordering van een groeiend mededogen naar zichzelf en de ander. Lichaams- en ademhalingsbewustzijn zijn hierbij belangrijk.

6. Sterke individuele begeleiding

GEA onderscheidt zich door een sterk individueel gerichte aanpak. De cursist met zijn specifieke wensen en behoeften staat centraal. Hiertoe wordt in alle opleidingen gewerkt met zelf gekozen thema's én specifieke bedrijfscases. Voor de langlopende trainingen is er een intakegesprek voorzien. Een sterke troef van GEA is dat de hoofdtrainer zijn/haar ervaring deelt door in de loop van de opleiding continu zelf feedback te geven aan de cursisten tijdens de oefeningen. Aan het einde wordt een evaluatie voorzien. Indien gewenst kan een opleiding gecombineerd worden met een individueel coachingstraject in samenspraak met de trainer.

7. Integratie van inzichten tot voelbare, blijvende veranderingen

GEA staat bekend om zijn bijzondere aandacht voor de concrete integratie van de leerstof en de unieke begeleiding hierbij. Tijdens de opleiding kan je de effecten van het geleerde effectief gewaarworden tot in je gevoel of zelfs tot in je lichaam. Je wordt begeleid om blijvende veranderingen te realiseren op persoonlijk en/of professioneel gebied.

8. Onmiddellijk toepasbaar

De kracht van de GEA-aanpak ligt in het voortdurend toepassen van de trainingsonderwerpen op de eigen leefwereld, met andere woorden op concrete situaties in de eigen privé- en werksfeer. Zo ervaar je zelf de verruimende mogelijkheden van het geleerde op jouw leven. De aangewende technieken hiertoe worden gekozen in functie van de mate waarin ze efficiënt en elegant zijn, de mate waarin ze de leerthema’s verduidelijken en blijvende, positieve veranderingen op gang brengen.

9. Unieke locatie

De activiteiten van het GEA-opleidingscentrum gaan door op 2 plaatsen: in Gent en in Munkzwalm (23 km pal ten zuiden van Gent).

De individuele begeleidingen en cursussen in Gent gaan door op de Clementinalaan nr. 92, in een art nouveau gebouw. Het huis is gelegen op 150 m. van het Sint-Pietersstation. Door de ligging is het ook met de wagen vlot bereikbaar, daar het net buiten de stadskern ligt, dus ook net buiten het stadgedeelte dat in het circulatieplan valt.

Een aantal cursussen gaan door in de vestiging in Munkzwalm. Je kan daar ook terecht voor de individuele begeleidingen. Het gebouw ligt in het glooiende landschap van de Vlaamse Ardennen. Het is een unieke locatie voor zelfexploratie, te midden van landelijke groen, met zicht op de Zwalmvallei. In de weelderige tuin is een staplabyrint aangelegd, een uitstekend instrument om de connectie met jouw onderbewuste te versterken.

De trainingsruimtes van het opleidingscentrum kunnen ook gehuurd worden. Op uitnodiging worden de opleidingen op andere locaties gegeven.

Het staplabyrint als poort naar jouw onderbewuste

10. Rijke diversiteit aan cursisten

GEA's cursisten vertegenwoordigen een grote verscheidenheid aan mensen en organisaties. Traditiegetrouw trekt De GEA deelnemers aan met een zeer diverse achtergrond. Deze mix en variatie aan ervaringen, disciplines, beroepen en persoonlijkheden werkt verrijkend. Bovendien is er een gezonde kruisbestuiving mogelijk tussen de heterogene waaier aan arbeidssituatie. Het gaat zowel om productiebedrijven als dienstenorganisaties, zowel om profit als non-profit organisaties.

11. Vrijblijvend intakegesprek

GEA voorziet voor elke kandidaat voor de jaaropleidingen een vrijblijvend intakegesprek. Dit maakt een maximale aansluiting op het individuele voortraject mogelijk. Er wordt nagegaan of de opleiding wel beantwoordt aan de verwachtingen en behoeften van de kandidaat. Tijdens het gesprek wordt duidelijk of de gekozen opleiding de geschikte volgende stap is op iemands pad. De intake laat toe om gerichte begeleiding en individuele feedback te geven van bij de aanvang van de opleiding.