zelfontplooiing
coaching
opleidingen

Centrum GEA

centrum GEA

loopbaancheques
KMO portefeuille
Vlaamse overheid


Kwalitatieve communicatie

Je eigen denkwereld opzij kunnen zetten om je beter te kunnen afstemmen op de ander

Wanneer je met iemand op een diep niveau contact willen maken, is het essentieel dat je bereid bent om te resoneren op de frequentie van die ander. Wanneer we dit principe vertalen naar hoe je kwalitatieve communicatie opbouwt, betekent dit dat je als goede communicator je eerst afstemt op het wereldbeeld van de ander, iets waaraan we in de NLP opleidingen veel aandacht aan besteden. Ook in de coaching-opleiding is het leren afstemmen op de ander van doorslaggevend belang voor optimale communicatie en voor blijvend veranderingswerk.
Jammer genoeg krijgen we in de Vlaamse media steeds minder voorbeelden van goede communicatie. Continu demonstreren gekende en populaire journalisten op een 'meesterlijk' consequente manier hoe je juist geen connectie maakt met de persoon waarmee je communiceert. In de populaire media van TV en radio (dit zijn ook de officiële kanalen die door velen onbewust als voorbeeldfunctie gepercipieerd worden... ) merken we dat in bijna alle interviews de geïnterviewde nauwelijks de kans krijgt om twee zinnen na elkaar uit te spreken. Blijkbaar eist de nieuwe trend van 'scherpe' journalistiek dat je de geïnterviewde niet meer laat uitspreken. Deze vorm van oppervlakkige assertiviteit van de journalist laat de ander niet de kans om een coherente gedachtegang uit te werken. Uiteraard is het belangrijk dat politici op een kritische manier aan de tand gevoeld en gecontroleerd worden door journalisten. De meeste journalisten en debatvoerders zijn echter in de val gelopen, door ervan uit te gaan dat deze vinnige manier van communiceren de enige optie is voor 'goede' en 'professionele' journalistiek.

Op de zeldzame momenten waar men dan toch de tijd neemt voor een diepte-interview, wordt deze kans zelden maximaal benut. Een voorbeeld daarvan is een interview dat Rik Torfs had met Marion Van San (uitgezonden op CANVAS)in juni 2009). Deze vrouw, die als criminologe in heel Europa allochtone jongeren heeft onderzocht die in de criminaliteit beland zijn, heeft interessante dingen te vertellen. Een positief punt was dat Rik Torfs haar de tijd gaf om haar gedachtegang min of meer te laten afronden. Waar het echter de mist in ging, is wanneer Torfs de helft van de vragen stelde vanuit zijn éigen visies en interesses, waardoor je kon merken dat de vertelstroom bij Van San haperde en dat het bewustzijn dat ze achter haar woorden wou doorgeven, niet helemaal overkwam.

Om te kunnen communiceren, conflicten te helpen oplossen of een helend gesprek te laten ontstaan is het van wezenlijk belang om je eigen persoonlijkheid, je sympathieën en antipathieën goed te kennen. Pas doordat je jouw eigen emotioneel en psychisch functioneren beter leert begrijpen, ben je ook in staat om je beperkingen in je eigen visie te overstijgen. Om die reden besteden we in de DNA cursussen en opleidingen genoeg tijd aan het beter leren kennen van je eigen model van de wereld. In de mate dat je je eigen denkpatronen, mogelijkheden, beperkingen en valkuilen beter kent, heb je ook sneller door wanneer je aan het kijken bent door die bril van het 'eigen gelijk' en kan je ook sneller de keuze maken om de ' bril' van je persoonlijkheid even opzij te leggen. Op dergelijk momenten beginnen de gesprekspartners op een zelfde frequentie te resoneren. Tijdens zo'n gesprek ontstaat er dan dié helende kwaliteit, die maakt dat de deelnemers aan het gesprek hun kleine ik, hun 'eigen gelijk' overstijgen en nieuwe mogelijkheden en oplossingen zien.