zelfontplooiing
coaching
opleidingen

Centrum GEA

centrum GEA

loopbaancheques
KMO portefeuille
Vlaamse overheid


Lezingen

Joost Vanhove brengt de lezingen op een speelse en tegelijkertijd diepgaande manier. Van bij het begin betrekt hij de toehoorders bij het onderwerp en speelt hij in op vragen en opmerkingen vanuit het publiek. Hij is ook flexibel om het onderwerp gaandeweg een andere wending te geven, in overeenstemming met de interessesfeer van het publiek. In de lezingen en info-sessies kunnen ook combinaties gemaakt worden van onderwerpen zoals ze hieronder beschreven zijn. In afspraak met de organisator en/of het publiek worden de accenten verdeeld over: informatie, illustrerende voorbeeld-verhalen en ervaringsoefeningen die de geïnteresseerden ter plekke kunnen meedoen. Op het einde worden ook suggesties en doe-tips meegegeven. enkele voorbeelden van lezingen: Thema’s lezingen

 1. Zelf-Integratie: de kunst van in het reine komen met jezelf en met je verleden
 2. Assertief vanuit het hart
 3. Partnerrelatie als weg naar zelfrealisatie
 4. de kunst van het niet-oordelen
 5. de kracht van vergeving
 6. Hoe leer ik mezelf beter waarderen
 7. Ontdekken van eigen waarden, doelen en visie
 8. Het geheim van je leven in handen nemen: mogelijkheden en valkuilen
 9. Wat is spiritualiteit?

Reeks van 5 lezingen die één geheel vormen

 1. Aanwezig zijn in het hier en nu
 2. Gezonde grenzen ontwikkelen: ikzelf en de ander
 3. Hoe leer ik mezelf beter waarderen
 4. Ontdekken van waarden, doelen en levensplan
 5. Het versterken van interne referentie: efficiënt kunnen kiezen en beslissen

ZELF-INTEGRATIE

Zelf-Integratie: de kunst van in het reine komen met jezelf en met je verleden

Zelf-Integratie is een nieuwe methode van bewustwording en persoonlijke groei die maakt dat je in het reine komt met je verleden en met jezelf. Het is een efficiënte manier om afscheid van personen en situaties te verwerken zonder het verleden te moeten herbeleven. Zelf-Integratie bevrijdt je van spijt, schaamte en schuld en brengt een transformatie van je zelfbeeld teweeg: je schenkt jezelf vergeving en waardering. Uiteindelijk doet dit proces het éénheidsbewustzijn groeien, met innerlijke vrede en verhoogde intuïtie als bonus. De methode is eenvoudig, gemakkelijk aan te leren en heeft een diepgaande werking. Ze is gebaseerd op inzichten uit verschillende benaderingen (ademhalingsyoga, sjamanisme, Psycholinguïstiek, Neuro-Linguïstisch Programmeren, energiewerk, hypnotherapie en non-dualiteit). Bij de ontwikkeling van Zelf-Integratie speelden de brede therapeutische achtergrond, 23 jaar coachingervaring, de passie voor taal en symboliek alsook de mystieke ervaringen die de auteur in de loop van zijn leven gehad heeft, een belangrijke rol.

ASSERTIEF VANUIT HET HART

Wellicht ben je ook al in situaties terecht gekomen waarin elke vorm van communicatie delicaat of emotioneel beladen is. Vaak heeft de spanning die er op zo’n moment heerst te maken met een voorgeschiedenis (of het anticiperen) van misverstanden, irritatie, wantrouwen, angst of vijandigheid. Nochtans is er een manier om ook in delicate situaties assertief, veilig en geweldloos te communiceren zodat de ander zich niet aangevallen voelt en de kans op misverstanden of conflict minimaal is. Door assertief te zijn vanuit je hart doorbreek je de cyclus oordeel – aanval – verdediging. Je communiceert op zo’n manier dat de kans op wederzijds begrip en constructieve dialoog maximaal is.

PARTNERRELATIE ALS WEG NAAR ZELFREALISATIE

Wanneer we er rekening mee houden dat we in de figuur van de partner onze eigen mogelijkheden én beperkingen ontmoeten, biedt de relatie meer kansen tot bewustwording en groei. Dan pas kunnen we onduidelijkheden en conflicten transformeren tot nieuwe inzichten. Dan pas kunnen we echt samenzijn en intimiteit combineren met het behouden van grenzen en eigenwaarde. Vanuit een spirituele visie biedt de partnerrelatie een stimulans voor groeimogelijkheden. Dan leer je niet alleen mooie momenten, maar ook irritatie en conflicten in de relatie te zien als transformatiekansen naar harmonie, onbaatzuchtige liefde en vrede. 

Vanuit die bereidheid om te leren uit de ontmoeting met de ander krijgen we antwoorden op essentiële vragen zoals ‘wie ben ik in wezen?’, ‘wie is de ander’ en krijgen we contact met het transpersoonlijke Zelf dat we delen met de anderen.

DE KUNST VAN HET NIET-OORDELEN

Niet-oordelen betekent enerzijds nota nemen van de eigen belevingswereld: ‘Hoe ervaart u de wereld en welke zijn jouw belangrijkste waarden?’ en anderzijds de verschillen met de ander herkennen. 

Niet-oordelen heeft te maken met het erkennen en respecteren van de belevingswereld van de ander zonder de eigen integriteit te verliezen. Je krijgt praktische tips om je bewust te worden van je eigen manier van denken en voelen. Er wordt gesproken over: ‘Wat is niet-oordelende taal? Hoe hanteer ik deze manier van spreken en wat zijn de voordelen?’ Er wordt ook ingegaan op het verschil tussen akkoord gaan met iets, voorkeuren hebben en je onderscheidingsvermogen gebruiken.

DE KRACHT VAN VERGEVING

Wellicht zijn er weinig begrippen waarover zoveel verwarring heerst als het woord ‘vergeving’. Wanneer je merkt dat je in een bepaalde situatie niet consequent gehandeld hebt of op één of andere manier schade toegebracht hebt aan anderen, is het belangrijk om je excuses te kunnen aanbieden en om datgene te doen waarmee je, in de mate van het mogelijke, de schade kunt herstellen of beperken. Dan kan je jezelf vergeven waarna het spijtgevoel best losgelaten kan worden. 

Echt vergeven gaat ervan uit dat je altijd het beste gedaan hebt dat je kon en dat ook de ander altijd het beste gedaan heeft dat hij/zij kon, met het bewustzijn van dat moment. Dit impliceert het besef dat de ander vanuit zijn kern intact en helemaal goed is. Hier wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds een bewustzijn van eigen vergevingsgezindheid en anderzijds trouw blijven aan eigen waarden, inzichten en onderscheidingsvermogen.

HOE LEER IK MEZELF BETER WAARDEREN

Wanneer je niet volledig in liefde bent met jezelf of anderen, dan gaat dit zich manifesteren als zorgen, stress, jaloersheid, boosheid, rancune, ... . Deze gevoelens zijn terug te voeren tot iets in jezelf dat gelooft dat er iets verkeerd is (geweest) met jou, dat je niet oké bent of de gedachte dat je schuldig bent. 

Om de dynamiek tussen weerbaarheid, grenzen en (zelf)respect beter te begrijpen, worden eigenschappen zoals zelfacceptatie, zelfappreciatie, eigenwaarde, arrogantie, egoïsme, zelfingenomenheid, …duidelijk gedefinieerd en omkaderd. 
Jezelf beter waarderen vertrekt vanuit de overtuiging dat je op elk moment de beste keuze hebt gemaakt die je binnen die omstandigheden kon maken. Aan jezelf je verleden vergeven betekent een transformatie van de oude schuldladingen en een krachtige stimulans in het nu.

ONTDEKKEN VAN EIGEN WAARDEN, DOELEN EN VISIE

Soms is weten wat je wilt niet zo evident. Daarom is het belangrijk om je bewust te zijn van welke waarden je écht wil nastreven en welke criteria de hoogste prioriteit krijgen. 

Vanuit die waarden kan je je doelen duidelijk formuleren en gemakkelijker realiseren.
Bij het definiëren van je doelen dien je dan ook rekening te houden met verschillende aspecten die je helpen om deze doelen te concretiseren én om je doelen op één lijn te brengen met je ‘levensplan’. 
Tijdens deze voordracht/workshop krijg je oefeningen en tips om er achter te komen welke waarden en doelen het best passen bij jouw essentie.

HET GEHEIM VAN JE EIGEN LEVEN IN HANDEN NEMEN

Het geheim van je leven in handen nemen: mogelijkheden en valkuilen

Heb je het al eens geprobeerd om je hartenwensen voor te leggen aan de kosmos? En je kreeg wat je vroeg maar je had enige correcties toe te voegen. Misschien was je vraag niet specifiek genoeg. Of heeft het antwoord van de kosmos je verder af gebracht van je persoonlijke weg naar geluk? 
Belangrijk is vooraf stil te staan en te voelen hoe je leven anders zal zijn als die wensen gerealiseerd zijn. In deze lezing/workshop wordt veel aandacht besteed aan de volgende paradox: duidelijk doelen stellen én alle verwachtingen loslaten.

WAT IS SPIRITUALITEIT

In deze lezing komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: Wat is de Ziel? Wat is het verband tussen de ziel en de persoonlijkheid? Omgaan met spirituele paradoxen: doelstellingen maken en wensen visualiseren t.o.v. alles loslaten en de toekomst helemaal openlaten; accepteren t.o.v. veranderen. Wat is de politieke, culturele en sociaal-economische betekenis van een spirituele levenshouding? Wat is spirituele verlichting? Hoe herken ik onhelderheden, verwarringen en dwaalwegen binnen een bepaalde spirituele traditie of groep?

GEHEEL VAN 5 LEZINGEN

Reeks van 5 lezingen die één geheel vormen

1. Aanwezig zijn in het hier en nu

Door je aandacht te leren bundelen op het moment en de plaats waar je bent, word je meer ontspannen en laat je je denken tot rust komen. Cruciaal daarbij is ‘in je lichaam’ te zijn: het bewustzijn stevig verankeren in de verschillende lichaamsdelen. Door zo’n verhoogd lichaamsbewustzijn versterk je het contact met je intuïtie. 
In deze lezing/workshop komen ook de volgende onderwerpen aan bod: het verschil tussen concentratie, contemplatie en meditatie; het verschil tussen ‘mind-fullness’ en ‘mind-emptiness’, hoe kan je je aandacht bundelen, wat betekent gecenterd zijn?

2. Gezonde grenzen ontwikkelen: ikzelf en de ander

Verbondenheid en eigenwaarde zijn 2 basiskenmerken van iemand die psychisch in evenwicht is: trouw zijn aan de eigenheid , weten wie jezelf bent enerzijds; openstaan voor impulsen van buitenaf anderszijds. Wanneer deze 2 aspecten niet in balans zijn heb je de neiging om jezelf te verliezen in het contact met anderen; Om het verlies van jezelf te vermijden heb je daarna de neiging om jezelf af te schermen naar anderen toe. 
In deze lezing/workshop leer je wat het betekent om open te staan voor anderen en om je vanuit empathie in te leven in anderen zonder dat je emoties van de ander overneemt. Contact hebben met je lichaam en aanwezig zijn in het hier en nu zijn 2 belangrijke hulpmiddelen om de balans te behouden tussen verbondenheid en eigenheid.

3. Hoe leer ik mezelf beter waarderen

Wanneer je niet volledig in liefde bent met jezelf of anderen dan gaat dit zich manifesteren als zorgen, stress, jaloersheid, boosheid, rancune, ... . Deze gevoelens ontstaan door het geloof dat er iets verkeerd is (geweest) met je, dat je niet oké bent of dat er iets fout is. Om de dynamiek tussen weerbaarheid, grenzen en (zelf)respect beter te begrijpen, worden eigenschappen zoals zelfacceptatie, zelfappreciatie, eigenwaarde, arrogantie, egoïsme, zelfingenomenheid, …duidelijk gedefinieerd en omkaderd. 
Jezelf beter waarderen vertrekt vanuit de overtuiging dat je op elk moment de beste keuze hebt gemaakt die je binnen die omstandigheden kon maken. Tijdens deze workshop leer je om jezelf hier en nu onvoorwaardelijk graag te zien en tezelfdertijd openstaan voor opbouwende zelf-kritiek en persoonlijke groei.

4. Ontdekken van waarden, doelen en levensplan

Om erachter te komen wat je wilt, is het essentieel na te gaan welke waarden je het meest wil realiseren in je huidige levensfase. Vanuit die waarden kan je je doelen duidelijk formuleren en gemakkelijker concreet maken. 
Bij het definiëren van je doelen dien je dan ook rekening te houden met verschillende aspecten die je helpen om deze doelen te concretiseren én om je doelen op één lijn te brengen met je ‘levensopdracht’.

5. Het versterken van interne referentie: efficiënt kunnen kiezen en beslissen

Keuzes maken: dagelijks word je ermee geconfronteerd. Voor velen een slopende twijfelwedstrijd tussen ja, neen, misschien, en wat als ik dat kies, of net niet kies, .... ? Soms weet je heel duidelijk, zonder enige aarzeling wat je wilt. Op andere momenten kan het dan weer zo moeilijk zijn om knopen door te hakken. Hoe komt dat en wat maakt het verschil? Je leert hoe je gemakkelijkst je interne referentie kunt verstevigen om van daaruit keuzes te maken die blijven goed voelen. Je neemt je eigen 'keuzestrategieën' onder de loep om ze beter hanteerbaar te maken. 

Straling, magneetveldresonantie en gezondheid

 

Wat is Magneetveld Resonantie en waartoe dient het?

Naast zuurstof, water, voedsel, slaap en beweging speelt de dagelijkse oplading van de lichaamscellen door het aardmagnetisme een cruciale rol voor de algemene gezondheid. Het verminderde aardmagnetisme van de laatste decennia, gecombineerd met stress, verkeerde leefgewoontes elektrische straling en schadelijke aardstralen zorgen voor een extra belasting van het fysieke lichaam. Dit leidt vaak tot energietekorten in de cellen en organen, vooral bij diegenen die hooggevoelig zijn.

Het Magneetveld Resonantie Systeem (afgekort MRS) is in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw ontwikkeld in samenwerking met universiteiten in Duitsland, Italië en Zwitserland. Aan de hand van vele honderden dubbelblindstudies is de effectiviteit van MRS op overtuigende manier aangetoond . MRS bestaat uit een dunne mat op lichaamsgrootte waar je dagelijks 2 x 8 minuutjes op gaat liggen. Via het pulserend magnetisch veld, dat door de MRS opgewekt wordt, wordt het tekort aan aardmagnetisme gecompenseerd, waardoor de lichaamscellen en organen de energie krijgen die levensnoodzakelijk is voor een optimale gezondheid. Het resultaat van MRS is: ontspanning, stress-vermindering, groter gevoel van vitaliteit, verbeterde slaap en herstel van het immuunsysteem en de hormoonhuishouding.

Onze ervaring met MRS

Na een zoektocht van ruim 20 jaar, ervaren wij bij MRS als een van de meest efficiënte systemen ter bevordering van de gezondheid. Samen met heel wat familieleden, vrienden, kennissen, cursisten en cliënten hebben wij nu al gedurende ruim 12 jaar de weldoende effecten van MRS kunnen ervaren: voelbaar verbeterde algemene gezondheid, hogere weerstand, duidelijk toegenomen fitheid, betere algemene conditie, emotioneel meer in balans zijn en positievere levenshouding.

 

Maandag 17 september 2018, 19u30

Spreker: Joost Vanhove
Locatie: Prinses Clementinalaan 92 9000 Gent

Gratis
 


 

 

 

PAVA bewustzijnsmodel

Maandag 6 november 2017: lezing PAVA-Bewustzijnsmodel

19u30 - 22u, te Gent