zelfontplooiing
coaching
opleidingen

Centrum GEA

centrum GEA

loopbaancheques
KMO portefeuille
Vlaamse overheid


LOOPBAANBEGELEIDING

LOOPBAANBEGELEIDING MET LOOPBAANCHEQUES
in samenwerking met VDAB

Wat is specifiek aan de Loopbaan coaching bij Centrum GEA
Centrum GEA is gemandateerd om, met steun van de Vlaamse Overheid, loopbaanbegeleiding te doen. Iedere werknemer en elke zelfstandige heeft recht op 2 x 4 uur loopbaanbegeleiding en dit om de 6 jaar. In de loop van de voorbije 30 jaar hebben de begeleiders van Centrum GEA heel wat ervaring en expertise opgebouwd in de volgende domeinen:

  • Integreren van niet-verwerkte situaties uit het verleden op carrièregebied

Centrum GEA heeft heel wat know how om je te begeleiden om niet verwerkte situaties uit het verleden of verlieservaringen, die je beletten om je goed te voelen op je werk of om een passende job te vinden, te verwerken. Het proces van Zelf-Integratie, dat de voorbije 20 jaar ontwikkeld is in Centrum GEA, is daarbij een zeer doeltreffende manier. Het zorgt ervoor dat je helemaal in het reine komt met jezelf, met je verleden en met je omgeving.

  • Aan zelfreflectie doen met behulp van het PAVA-bewustzijnsmodel

Dit holistisch coaching model is ontwikkeld in Centrum GEA. Op basis van heel diverse methoden van coaching en leidinggeven zijn in dit model alle factoren in kaart gebracht die het meest iemands graad van efficiëntie, geluk en zingeving bepalen.
Het PAVA-bewustzijnsmodel is geen typologie die mensen vastzet in een hokje. Het is een eenvoudig aan te leren methode die bevrijdend werkt en waarmee je in jouw kracht komt. De sterkte van dit model is dat je duidelijk zicht krijgt op die factoren die voor jou zorgen voor succes en geluk, ook op het terrein van je loopbaan. Experten waarderen in deze nieuwe methode voor zelfreflectie vooral de combinatie van eenvoud, diepgang, effectiviteit en universele toepasbaarheid.

  • Je sterktes en kwaliteiten in kaart brengen

Tijdens de loopbaanbegeleiding word je gecoacht om duidelijk zicht te krijgen op je sterktes en kwaliteiten. Met die kennis heb je de beste kansen om een job te vinden of te creëren, die het best aansluit bij jezelf en waarin je maximale zingeving ervaart.

  • Eigenwaarde en zelfrespect  verhogen

Via gerichte oefeningen leer je je zelfvertrouwen versterken en volledig geloven in je eigen kunnen.
In de marge daarvan helpen we je ook om, indien nodig, na te gaan of er (meestal op onbewust niveau) gevoelens van schuld, spijt of schaamte zijn, die je zelfwaardering in je job in de weg staan en die verstikkend zijn voor je creativiteit en voor je levenslust. Via deel twee van het proces van Zelf-Integratie (dat ontwikkeld is in Centrum GEA) maak je komaf met dergelijke negatieve gevoelens.

  • Energetische begeleiding en versterking van je intuïtie

In Centrum GEA wordt ook gekeken naar energieën (van de plek waar je werkt of van personen die met je samenwerken) die niet compatibel zijn met jou of die niet ondersteunend zijn voor je innerlijke groei. We reiken oefeningen aan die je helpen om meer gecenterd te zijn en om je innerlijke kracht te versterken. Centrum GEA is een van de eerste Vlaamse centra waar energetisch bewustzijn en Intuïtieve Ontwikkeling gedoceerd is. De meest effectieve processen op deze terreinen zetten we in om op het vlak van loopbaan je innerlijk weten, je intuïtie te versterken en om eventuele energielekkages te neutraliseren.

  • Helder en assertief communiceren

Wat in een gesprek het sterkst overkomt en bij de ander blijft hangen, zijn de signalen die je - meestal onbewust - uitstuurt via je lichaamshouding, gelaatsuitdrukking en intonatie. Je loopbaancoach maakt je bewust van je non-verbale signalen. Je leert ze herkennen en in rekening te brengen. Hierdoor ga je jezelf consequenter uitdrukken: je bent in staat om specifiek en ondubbelzinnig, in woord en gedrag, over te brengen wat je precies wil zeggen, vanuit betrokkenheid met je gesprekspartner(s). Niet alleen met woorden, maar ook met lichaamstaal leer je opkomen voor jezelf. Niet op een agressieve manier, maar met een assertieve houding van binnenuit.

  • Psychisch-emotionele grenzen houden

In toenemende mate hebben heel wat bedrijven en organisaties de neiging om de grenzen van de werknemers steeds meer te verleggen door de werkdruk continu te verhogen en door het eisenpakket voortdurend uit te breiden.
Voor je zelfzorg is het essentieel dat je jouw grenzen goed kent, duidelijk aangeeft, zelf respecteert en doet respecteren door anderen. Voor alle beroepen waar communicatie, het zorgen voor anderen of het aansturen van een ploeg centraal staat, zijn deze vaardigheden essentieel.

Hoe kan je loopbaancheques bekomen ?
Je kan 1 loopbaancheque (= 4 uur begeleiding) per keer bestellen. Als deze begeleiding is afgerond, kan je een tweede loopbaancheque bestellen.
Het loopbaantraject bestaat uit 3 sessies van 1,5 uur (in de eerste sessie is een half uur gratis kennismaking inbegrepen).
Per loopbaancheque betaal je 40 euro (voor 4 uur begeleiding).
Je kan je bestelling plaatsen online : www.vdab.be – Mijn loopbaan
OF via het gratis nummer 0800/30700 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Heb je nog andere vragen omtrent loopbaanbegeleiding ?
Meer informatie kan je vinden op de site : www.vdab.be/loopbaanbegeleiding/
 

Heb je interesse ? Wil je graag een afspraak ?
info@centrumgea.be
055/23.22.62 (maandag, woensdag en vrijdag, telkens van 10u tot 13u)

2 loopbaancoaches in Centrum GEA

Joost Vanhove
Vanuit mijn 33 jaar coaching ervaring toon ik je de kortste weg naar een job waarin je gelukkig bent en waarin je maximale zingeving ervaart. Je krijgt tips om je zelfvertrouwen te versterken, om assertiever te worden, om duidelijk je grenzen te (doen) respecteren en om je emotionele en intuïtieve intelligentie te vergroten.
Ik maak daarbij o.a. gebruik van de 2 holistische methodes die ik de voorbije 20 jaar ontwikkeld heb: Zelf-Integratie en het PAVA-bewustzijnsmodel.
Ik doe loopbaanbegeleiding in Centrum GEA, Gent en Munkzwalm.

 

Myriam De Wilde
Na mijn opleiding als master in de pedagogiek ben ik 17,5 jaar zelfstandige onderneemster geweest in de internationale transportsector.
In 2004 heb ik een totale carrièreswitch gemaakt en ben me gaan bijscholen: opleiding tot energetisch consulent, NLP, Stress en burn-out coach (lid van de VESB),….
Dit om mensen optimaal te helpen in hun zoektocht naar wie ze zijn, wat ze willen en wat hen meer gelukkig kan maken, ook op werkvlak.
Ik doe loopbaanbegeleiding in Centrum GEA, Gent en in Lochristi-Beervelde

Je kan kiezen uit volgende locaties

Centrum GEA (Joost en Myriam)
Prinses Clementinalaan 92
9000 Gent

OF

Centrum GEA (Joost)
Rekegemstraat 32
9630 Munkzwalm

OF
Toleindestraat 22 (Myriam)
9080 Beervelde