zelfontplooiing
coaching
opleidingen

Centrum GEA

centrum GEA

loopbaancheques
KMO portefeuille
Vlaamse overheid


Managementopleidingen

GEA verzorgt kortlopende bedrijfstrainingen rond specifieke thema's omtrent leiderschap, communicatie, stress en veranderingsmanagement. Deze opleidingen vertrekken vanuit de modellen, werkingsprincipes en technieken die gedoceerd worden in GEA. Er wordt gefocust op één specifiek thema dat grondig wordt uitgewerkt. In deze trainingen krijg je de meest effectieve state-of-the-art methodes op een compacte manier aangeboden. De theorie wordt onmiddellijk toegepast op bedrijfscases en concrete situaties.
De specifieke bedrijfstrainingen worden als interne opleiding op maat van jouw bedrijf georganiseerd. Plaats, data en duur (minimum 1 dag) worden dan in samenspraak bepaald. De kostprijs wordt berekend in functie van het aantal deelnemers en trainers. Regelmatig worden deze training ook aangeboden als open opleiding in GEA. Hieronder volgt een overzicht.

KRACHTIG LEIDERSCHAP

In samenspraak met de cliënt en op basis van onze ervaring stellen we een trainingspakket op maat samen. Volgens de behoeften van het individu, de groep of de organisatie kunnen één of meerdere van de volgende thema's opgenomen worden in deze training op maat:

  • leiding nemen of leiding geven?
  • de relatie met jezelf als spiegel voor de relatie met het bedrijf/de organisatie
  • zelfbeeld als indicator voor jouw effectiviteit als leidinggevende
  • ontspannen jezelf zijn én in je kracht staan als presentator
  • transparant blijven in een omgeving met meerdere agenda's
  • balans behouden tussen eigenheid en verbondenheid
  • zijn jouw doelen, visie en missie aangepast aan vandaag?
  • intuïtief-rationele besluitvorming
  • het effect van jouw kernovertuigingen op de organisatie

COMMUNICATIEMANAGEMENT

Krachtig en helder overkomen

Tijdens deze training worden de belangrijkste basisvaardigheden aangeleerd om op een heldere manier te communiceren. Je leert flexibel communiceren, je afstemmen op de gesprekspartner(s) en resoneren op dezelfde golflengte als jouw gesprekspartner(s). Er worden ook oefeningen gedaan om je te kunnen inleven in de belevingswereld van de ander met behoud van psychisch-emotionele grenzen. Verder leer je het onderscheid maken tussen beschrijvende en evaluerende taal ('clean language'), eigen ideeën en gevoelens op een duidelijke manier verwoorden ('ik-boodschappen'), een gesprek leiden, gerichte vragen stellen, ecologisch communiceren (met respect voor de waarden van de ander én van jezelf), feedback vragen en integreren in het gesprek, assertief-van-binnenuit communiceren en gecenterd blijven.

Assertiviteit van binnenuit

In situaties waar elke vorm van communicatie delicaat of emotioneel beladen is, heeft de spanning die er op zo'n moment heerst in vaak te maken met een voorgeschiedenis van (of het anticiperen op) misverstanden, irritaties, wantrouwen, angsten of vijandigheden. Nochtans is er een manier om ook in delicate situaties veilig en geweldloos te communiceren zodat de ander zich niet aangevallen voelt en de kans op misverstanden of conflict minimaal wordt. Je leert om de cyclus oordeel - aanval - verdediging te doorbreken en op zo'n manier te communiceren dat de kans op wederzijds begrip en constructieve dialoog maximaal is. In je manier van communiceren leer je de volgende kwaliteiten te combineren: duidelijkheid, doelgerichtheid, efficiëntie, geweldloosheid, niet oordelen en zowel de eigen waarden respecteren als die van de ander.

Het uitklarend gesprek

Dit is een gestructureerde gesprekstechniek die zeer effectief is in situaties waarin de communicatie vastzit of afgeremd wordt door oude emoties zoals boosheid, pijn, irritatie en verwijten. Het is een manier van spreken die vooral veiligheid biedt aan alle partijen. Door het uitklarend gesprek worden emotionele ladingen die de communicatiekanalen verstopt hebben "gereinigd", waardoor opnieuw authentieke en open communicatie op gang wordt gebracht. Het is uiteraard een onmisbaar instrument voor elke vorm van conflicthantering.

 

STRESS MANAGEMENT

Eigenwaarde en grenzen

Deze training maakt je meer bewust van jouw grenzen en van wanneer deze overschreden worden. Je leert jouw grenzen duidelijk en op een constructieve manier aangeven. In de loop van deze training leer je hoe je in communicatie openheid en betrokkenheid kan combineren met eigenwaarde en stevig gecenterd zijn in jezelf, zonder je te verliezen in de emoties van de ander.

Tijdens deze training leer je het verschil herkennen tussen enerzijds uiterlijk assertief gedrag en anderzijds assertiviteit die van binnenuit komt en die ondersteund wordt door eigenwaarde en innerlijke kracht. Om de dynamiek tussen weerbaarheid, grenzen en (zelf)respect beter te begrijpen worden eigenschappen zoals zelfacceptatie, zelfappreciatie, eigenwaarde, arrogantie, egoïsme en zelfingenomenheid, duidelijk gekaderd. Daarna worden oefeningen gedaan om jouw zelfwaardering te versterken en om de wisselwerking tussen zelfrespect en respect voor anderen beter te begrijpen en in toepassing te brengen.

Turbo - Fit

7 minuten per dag volstaat. Een weldoordachte mix van krachtige, fysieke oefeningen uit oosterse en westerse tradities van ademcoaching en lichaamsbewustzijn. De oefeningen krijg je snel onder de knie en ze zijn makkelijk dagelijks uit te voeren. Het effect is bijzonder krachtig. Na 1 week oefenen voel je al het verschil: je bent fitter, energieker, meer ontspannen en goed gefocust. Er is geen speciale fysieke conditie vereist.

Je leert eerst enkele eenvoudige oefeningen om fysieke kracht te mobiliseren en in harmonie te brengen. Deze krachtademhalingen (power breaths) bestaan uit een combinatie van ademhalingsbeheersing, bepaalde lichaamsposities, strekkingen en visualistaties. Via de ademhaling voel je de levensenergie beter stromen. Door bewust de adem gedurende enkele seconden vast te houden, stroomt de levenskracht naar heel het lichaam. Eenmaal je deze ademoefeningen min of meer beheerst leer je de 48 Chinese ademhalingen, ook gekend als de geheime ademhalingen. Dit is een reeks krachtige oefeningen die bewaard zijn gebleven, ondanks de drastische vervolgingen van Taoïsten onder het Mao regime.

 

CHANGE MANAGEMENT

De sleutel van creatie

Op een speelse en intuïtieve manier geeft de sleutel van creatie je veel informatie over wat je in jouw huidige manier van functioneren als een obstakel ervaart, wat je écht wil bereiken of veranderen en wat de essentie is van hetgeen je wilt realiseren: in jouw leven in het algemeen, omtrent een bepaald project, in de klas, met jouw organisatie of bedrijf,...Het is ook een boeiende format om er achter te komen wat je als groep of als ploeg wil veranderen en bereiken. Deze werkwijze heeft zijn efficiëntie bewezen voor zowel voor kinderen als volwassenen.

De sleutel van creatie is een effectieve methode om meer inzicht te krijgen in de waarden die je wil neerzetten en de manier waarop je dat concreet wil realiseren: door de eenvoudige oefeningen krijg je meer voeling met de samenhang tussen missie, visie, waarden en concrete doelstellingen. De sleutel van creatie is in de loop van de voorbije jaren ontwikkeld bij DNA om iedereen te helpen om moeilijkheden op te lossen en om doelen te realiseren, van welke aard ook. Door deze methode maakt jouw onderbewuste nieuwe verbindingen tussen jouw huidige situatie, wat je in plaats daarvan wil bereiken en de achterliggende waarden. Deze 3 elementen exploreer je door ze letterlijk vanuit verschillende standpunten te bekijken: vanuit jezelf, vanuit de andere(n) en vanuit de positie van een neutrale waarnemer. Alle verschillende elementen en invalshoeken krijgen een vaste plaats op de grond. Door op een speelse manier door deze plaatsankers te stappen wordt je oplossend vermogen op een verrassend snelle manier gestimuleerd en krijg je inspiratie voor concrete en haalbare oplossingen voor om het even welke situatie.

Omgaan met afscheid, verlies of verandering 

Het proces van Zelf-Integratie stelt je in staat om om te gaan met onverwachte en /of ingrijpende gebeurtenissen: herstructurering, overplaatsing, plotse herschikking van het team, ontslag, moeilijk afscheid, plots vertrek of overlijden van een collega, ... Je leert de draad weer opnemen en weer energie en levenslust krijgen. Zelf-Integratie is bovendien een zeer afdoende techniek om gevoelens van spijt, schuld of schaamte, die dikwijls ontstaan en onderhuids blijven woekeren te laten oplossen. Via Zelf-Integratie bouw je opnieuw jouw zelfvertrouwen en eigenwaarde op, die dikwijls een deuk gekregen hebben door onverwerkte veranderingen. Uniek aan Zelf-Integratie is de idee dat je opnieuw toegang krijgt tot alle energie, die je op één of andere wijze geïnvesteerd hebt -onder de vorm van enthousiasme, zorg en toewijding- in jouw baan, bedrijf en in de relatie met collega's.

 

Getuigenis recente coachingsopdracht

 Getuigenis van de medewerkers van de administratieve ploeg van Familiezorg Oost-Vlaanderen. Totaal 3 dagen coaching van de groep (4 personen) 2013: groepsvorming en verbetering van de communicatie onderling en naar buiten toe.

- 'De vorming is krachtig. Het accent wordt gelegd op eerlijk naar onszelf kijken, zodat we behalve de kwaliteiten ook de zwaktes en angsten te zien krijgen. Door de methodes niet onmiddellijk toe te passen op de werksituatie heerste er voor mij een ontspannen sfeer. Pas helemaal op het einde van de vorming werd de link gelegd met het werk en hoe je deze techniek evengoed kan toepassen op de werksituatie.'

-'Ik heb geleerd om volledig te accepteren wat de beperkingen zijn van het kader waarin gewerkt wordt. Ik heb ook geleerd om de persoonlijkheidstrekken van de collega' s en de terugkerende beperkingen bij elkaar te accepteren. Tegelijkertijd kan ik nu mezelf en de anderen meer  appreciëren en de focus houden op wat we willen realiseren in het werk (in plaats van op de problemen)
(= meer consequent oplossingsgericht denken en handelen).'

- 'Er is een grote gastvrijheid en een ongedwongen karakter in centrum GEA. Iedereen kon zijn eigen verhaal vertellen, zonder dat de andere daarin kon tussenkomen, waardoor iedereen in een veilige omgeving met deze techniek kon kennis maken. Er was ruimte is om tijdens de sessie suggesties te doen om af te wijken van het voorgestelde methodische pad. Maar er werd toch naar een  einddoel gewerkt. Er is aandacht besteed aan het visualiseren en realiseren van wensen en verlangens zowel op werkvlak als op het thuisfront.'

- 'Ik heb vooral geleerd om om te gaan met conflicten, sterker in mijn schoenen te staan en rust te creëren. Er is een open sfeer met ruimte voor dialoog waarbij we handvaten aangeleverd kregen om een aantal zaken anders te bekijken en om beter te kunnen omgaan met allerlei situaties. De vorming komt de samenwerking van ons team ten goede door gezamenlijk te werken aan open communicatie, goede werkafspraken, goede taak- en rolverdeling.'