zelfontplooiing
coaching
opleidingen

Centrum GEA

centrum GEA

loopbaancheques
KMO portefeuille
Vlaamse overheid


NLP en intuïtie

NLP & intuïtie

In de loop van hun onderzoek zijn de ontwikkelaars van NLP, Grinder en Bandler, er achtergekomen dat we allemaal bijna continu innerlijke beelden maken over datgene waar we mee bezig zijn, aan denken of over spreken en dat we ook continu lichamelijke gewaarwordingen hebben. In de manier waarop we aan iets denken zit gecodeerd of die ervaring echt gebeurd is of zich enkel in onze fantasie afgespeeld heeft. Iedereen heeft een heel individuele code die vast ligt. Als we die code niet zouden hebben, zouden we geen enkele manier hebben om datgene dat we effectief uitgevoerd hebben te kunnen onderscheiden van datgene waarvan we dachten om het te doen, maar uiteindelijk niet gedaan hebben. Misschien heb ook jij al eens een moment meegemaakt dat de twee codes (de code voor 'waar' en de code voor 'onwaar') met elkaar in kortsluiting kwamen. Stel: je wil jouw wagen op een bepaalde plaats parkeren. Terwijl je naar die plaats rijdt of terwijl je al bezig bent om er te parkeren, merk je dat je er toch niet kan of mag geparkeerd worden. Dan ga je op een andere plaats staan. Wanneer je enkele uren later weer wil vertrekken, stap je recht op de plaats af waarvan je overtuigd bent dat je auto er staat. Je komt aan op die plaats en tot je verbazing merk je dat je auto er helemaal niet te zien is. Wat is er gebeurd? Toen je de auto begon te parkeren op die plaats, heb je onbewust het parkeren van je auto op die plaats in jouw geheugen ondergebracht in de map 'waar gebeurd'. Daarna heeft jouw bewustzijn 'vergeten' om die gebeurtenis te verplaatsen uit de map 'waar gebeurd' en in de map van eventuele mogelijkheden' te stoppen. Het verschil tussen 'waar' en 'onwaar' maken we voor onszelf duidelijk door minstens 3 van de volgende beeld-parameters verschillend te maken: kleur/zwart-wit, felheid van de kleuren, bewegend of stilstaand beeld, lichte of donkere beelden, weinig of veel lichtcontrast, afstand van het beeld, grootte van het beeld en omkaderd of niet omkaderd beeld. Let wel, die code is voor iedereen anders!

Waarom 'the secret' niet altijd werkt
Carine volgde de NLP opleiding en kwam erachter dat haar visuele code voor 'waar' bestond uit: dichtbij, felle kleuren en omkaderd beeld. Dat wil zeggen dat iedere keer dat ze dacht aan iets dat in haar gevoel waar gebeurd was of klopte, dat ze dan automatisch datgene waaraan ze dacht, in haar innerlijke beelden dichtbij zag, in felle kleuren en in een omkaderd beeld. Die dingen die Carine als onjuist aanvoelde, zag ze met haar innerlijk oog van ver, in pastelkleuren en in een niet-omkaderd beeld. Toen we in de loop van de cursus leerden om doelen te realiseren, vertelde ze dat ze al enkele maanden op zoek was naar een huis in een bepaald deel van de stad. Aangezien we allemaal continu beelden maken, dus visualiseren, was Carine ook al vele weken bezig met beelden te maken over het vinden van haar huis. Door de oefeningen kwam Carine erachter welke beelden zij daarover gemaakt had. Ze stelde zich telkens voor dat ze blijgezind een huis vond in dat deel van de stad waar ze wilde wonen. Aangezien ze die beelden altijd op een grote afstand zag, in pastelkleuren en in niet-omkaderde beelden, gaf ze daardoor - ongewild - aan haar onderbewuste het signaal dat dit niet waar is, en dus moeilijk of niet te realiseren. Carine had nog maanden lang kunnen visualiseren in de 'verkeerde code', zonder effect... Nadat ze gedurende twee dagen dezelfde beelden van het vinden van een geschikt huis, gevisualiseerd had in haar 'waar'-code (van dichtbij, in felle kleuren en in omkaderde beelden) kwamen allerlei mogelijkheden op haar af. Een week later had ze haar huis gevonden.

Beslissingen nemen, gebaseerd op jouw innerlijke weten
Naast de visuele code hebben we ook allemaal een gevoels-code. In een NLP cursus die op een goede manier gegeven wordt, leren de cursisten om deze code van hun intuïtie te ontcijferen. Aangezien we allemaal op een telepathische manier verbonden zijn met veel van de informatie die er voorradig is, dragen we al zeer veel kennis in ons. Je kan er bijvoorbeeld van uitgaan dat gedurende de eerste 7 seconden dat je iemand nieuw ontmoet jouw onderbewuste al de helft van de informatie die voor jou relevant is, heeft opgenomen. Telkens wanneer je iets overweegt, voor een keuze staat of van plan bent om een beslissing te nemen, heb je daar fysieke gewaarwording bij. Je hebt een specifieke code van lichaamsgewaarwordingen voor 'dat klopt' en voor 'hier is iets dat niét klopt'. Het kan bijvoorbeeld gaan over een gevoel van warmte, koude, een kloppend gevoel of een rilling in de borststreek, in de buik, keel, rug of op elke mogelijke plaats in je lichaam. Door oefeningen leer je jouw specifieke code van lichaamsgewaarwordingen voor 'dat klopt' en voor 'dat klopt niet' haarfijn van elkaar onderscheiden, erop vertrouwen en het ook volgen.
Door je eigen intuïtiecode in kaart te brengen leert NLP de signalen van je intuïtie nauwkeurig in kaart brengen en die signalen combineren met de informatie die je waarneemt met je fysieke zintuigen. Er worden tips meegegeven over hoe je kan omgaan met een situatie waarin iets er volledig correct en juist uitziet, terwijl je het intuïtieve gevoel hebt 'hier klopt iets niet'.