Ga met al je cliënten direct naar de kern van het coachingsthema

Een onmisbare tool voor elke professional!

Magaly Desmet (team)coach

De voorbije decennia is het beroep van hulpverlener volledig versplinterd geraakt en uiteengevallen in allerlei subspecialiteiten. Het is haast onmogelijk om vandaag de dag als professioneel coach op de hoogte te zijn van alle aspecten van coaching. Je wordt snel meegezogen in de hardnekkige probleemgedachten van je cliënten en je zoekt hopeloos - net zoals je radeloze cliënten - naar de rode draad in hun verhalen en coachingsvragen.

Het gevolg is dat je eraan twijfelt of je voldoende expertise hebt over alle thema’s die kunnen meespelen bij je cliënt. Je bent bang om iets essentieels over het hoofd te zien of erger nog, om het totaalbeeld uit het oog te verliezen.

Geluksexpert Joost Vanhove leert je in deze 6-daagse opleiding hoe je snel een totaalbeeld krijgt op de bewustzijnsevolutie van elk type van cliënt. Na enkele minuten gesprek ben je in staat om te detecteren door welke levenshouding jouw cliënt richting geluk (zijnde de combinatie van efficiëntie, voldoening en zingeving) of richting ongeluk aan het gaan is. Het wordt jouw tweede natuur om daar direct op in te spelen. Impliciet, door jouw vraagstelling en suggesties, of expliciet, door gerichte oefeningen, kan je jouw cliënten in elke situatie tonen wat ze precies kunnen veranderen, in hun manier van denken, voelen en handelen, om voluit gelukkig te zijn.

Met de effectieve tools van de Geluksmeter begeleid je jouw cliënten feilloos naar een leven waarin ze op alle terreinen meer vreugde en zingeving ervaren: in hun relaties, op het werk en in hun persoonlijke ontwikkeling.

Het gevolg hiervan is dat jij effectief ervaart dat je jouw cliënten fundamenteel vooruithelpt. In jouw rol als coach en professionele beïnvloeder krijg je meer jobtevredenheid en word je de beste versie van jezelf.

Daardoor moet je niet meer eindeloos opleidingen volgen als je wil uitblinken in alle deelaspecten van coaching. Met een gedegen kennis van de het PAVA-bewustzijnsmodel en de daarvan afgeleide Geluksmeter, pak je bij elk type van cliënt alle mogelijke problemen direct bij de wortel aan:

  • ondermijnende perfectiedrang
  • hardnekkige verslavingen
  • relationele problemen
  • communicatiemoeilijkheden
  • emotioneel vastzitten
  • stressklachten
  • dreigende burn-out
  • loopbaan- en carrièrevragen
  • het werk rond doelen, waarden, visie en missie
  • vragen over spiritualiteit, eenheidsbewustzijn en ultieme zingeving

Voor elke coachingsvraag help je jouw cliënt op de best mogelijke manier, je krijgt snel zicht op het totaalbeeld en je reikt duurzame oplossingen aan, die je cliënt al na enkele sessies zelf kan bijsturen. Je helpt je cliënt om de eventuele obstakels op zijn pad direct te herkennen en bij de kern op te lossen. Je toont elke cliënt de voor hem kortste weg naar de realisatie van zijn grootste dromen.

Met de Geluksmeter heb je ook een gedegen, holistische tool in handen om ook klassen, teams en organisaties te coachen naar een hoger niveau van effectiviteit en tevredenheid. Joost Vanhove (1959), life-coach, mentor en trainer in zelfontplooiing, heeft na meer dan 20 jaar onderzoek het PAVA-bewustzijnsmodel ontwikkeld waarin de Geluksmeter centraal staat. Sedert 2017, het moment waarop de Geluksmeter op punt stond, hebben al honderden hulpverleners en leidinggevenden de Geluksmeter leren gebruiken als universele wegwijzer naar duurzaam geluk. Ze waarderen in de Geluksmeter de combinatie van eenvoud, duidelijkheid, universele toepasbaarheid, diepgang en het feit dat heel de transpersoonlijke aanpak erin verwerkt is.