De Geluksmeter is voor mij enorm waardevol omdat het nieuwe inzichten verbindt met de essentie van mindfullness, NLP, cognitieve psychologie, energiewerk, verbindende communicatie, sjamanisme en transpersoonlijke psychologie samen. Naast een helder theoretisch kader, is het vooral praktisch zeer bruikbaar. Dit zowel voor de geïnteresseerde leek, als voor de professional die werkt met groepen of individuen rond persoonlijke ontwikkeling

Martine Verheye, coach en trainer

De basisattitudes en essentiële vaardigheden van het PAVA-bewustzijnsmodel, waarvan de Geluksmeter afgeleid is, beheersen en vlot toepassen

 • Elke situatie vlot in kaart brengen aan de hand van de 4 cruciale bewustzijnsparameters (Perceptie, Acceptatie, Visie en Actie).
 1. Zuiver onderscheidingsvermogen ontwikkelen en behouden
 2. Volledige acceptatie van wat er nu is (dit betekent niet ermee akkoord gaan of je er bij neerleggen!) Zuiver onderscheidingsvermogen ontwikkelen en behouden.
 3. Bewust zijn (en blijven) van je doelstellingen, visie en missie. De flexibiliteit hebben om je doelen, visie en missie bij te stellen.
 4. Op het gepaste moment overgaan tot actie met effect.
 5. Deze 4 bewustzijns-transformerende houdingen tot ontwikkeling brengen bij je coachee.
 • De sterktes en uitdagingen van iemands innerlijke ontwikkeling in kaart brengen met behulpvan het PAVA-bewustzijnsmodel.
 • Kunnen werken met de vragenlijst (31 vragen) om het bewustzijnsniveau te meten en om de belangrijkste valkuilen in verband met de bewustzijnsontwikkeling in kaart te brengen. De scores (die de cliënt aan zichzelf toekent) kunnen interpreteren en op een zinvolle manieranderen coachen op basis van de resultaten van de vragenlijst.
 • De kracht van het onderbewuste inschakelen bij je coachee wanneer je werkt met het PAVA-bewustzijnsmodel.
 • De kwaliteit van liefdevolle neutraliteit overbrengen op de ander.
 • Anderen begeleiden vanuit een stevig intern referentiekader, met openheid voor informatie van buitenaf.
 • Inschatten waar iemand staat in zijn/haar ontwikkeling. Nagaan welke minimale bewustwording en/of interventie een maximale bewustzijnsgroei zal teweegbrengen, op basis van het PAVA-bewustzijnsmodel.
 • Positieve referentie-ervaringen herkennen en oproepen voor elk van de 4 PAVA-basishoudingen.
 • Elk van de 4 bewustzijns-transformerende houdingen versterken en ze tegelijkertijd actief houden:
 • In kaart brengen of updaten van de essentiële levensgebieden (of levensthema’s) die voor je cliënt belangrijk zijn. Prioriteit van de verschillende levensgebieden helpen bepalen; scores helpen geven voor elk van de levensgebieden, op het vlak van de 4 PAVA-levenshoudingen.
 • Vlot kunnen werken met de oefeningen om de 4 PAVA-basishoudingen uit elkaar te lerenhouden.
 • De oefeningen beheersen om de 4 PAVA-basishoudingen per twee te kunnen combineren, toegepast op een concrete situatie.