Deze opleiding richt zich tot iedereen die anderen beroepshalve op een kwaliteitsvolle manier begeleidt, traint of coacht met behulp van de PAVA-Geluksmeter in een of meerdere van de volgende domeinen: psychotherapie, consulting, healing, negotiatie, personal en life-coaching, bemiddeling, onderwijsbegeleiding,...Je wordt verondersteld om al ervaring te hebben in het professioneel begeleiden van anderen.

Deze opleiding is, wat betreft het aantal lesdagen, een compacte, postmasteropleiding waarin alle vaardigheden en attitudes aangeleerd worden die nodig zijn om op een professionele manier anderen te kunnen begeleiden met het PAVA-bewustzijnsmodel en de daarvan afgeleide Geluksmeter. De lesdagen zijn bewust telkens met enkele weken tussenruimte gepland, zodat er na elke les voldoende tijd is om je -tijdens jouw werk- de aangeleerde vaardigheden eigen te maken. Tussendoor oefenen met mede-cursisten oefenen wordt ook aangemoedigd (kan ook met videochat). Zoals de deelnemers van de vorige lichtingen aangegeven hebben, is deze training niet enkel een professionele opleiding. Ze zorgt ook voor een voelbare verdieping van je persoonlijke bewustwordingsproces.