Hoe positioneert deze methode zich binnen het veld van persoonlijke groei?

Het PAVA-bewustzijnsmodel, waar de auteur meer 15 jaar aan gewerkt heeft, bevat de essentie van 33 jaar ervaring in het begeleiden van individuen en groepen met heel diverse levensvragen. Het is een eclectische synthese van heel uiteenlopende vormen van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording: allerlei invalshoeken voor psychotherapie, coaching en zelfreflectie, oude systemen van spiritualiteit en inspirerende mensen die levenswijsheid demonstreren. Doordat De PAVA benadering fungeert als een universele wegwijzer naar meer efficiënte, innerlijk leiderschap, geluk en zingeving geeft het heel sterke aha belevingen, dikwijls al van in de eerste minuten dat je er kennis mee maakt.

Alle methodes voor bewustwording, zelfontplooiing en spirituele groei – wanneer ze in handen zijn van een bedreven leraar, mentor, coach, of psychotherapeut - hebben als resultaat dat ze het niveau van bewustwording doen groeien op het vlak van een of meerdere van de 4 PAVA parameters. De kracht van het PAVA-bewustzijnsmodel bestaat eruit dat deze - meestal onbewuste – levenshoudingen nu heel expliciet gemaakt zijn en dat de interactie tussen deze 4 cruciale bewustzijnsparameters duidelijk in kaart gebracht is. Dit maakt het PAVA-bewustzijnsmodel tot een heel volledig ontwikkelingsmodel voor pedagogen, hulpverleners, scholen, organisaties en bedrijven. Het is een holistische methode die je efficiëntie en tevredenheid in hoge mate doet toenemen. En dit door verbanden te leggen tussen alle aspecten van persoonlijke evolutie en innerlijke groei. Het is een onmisbaar instrument voor zelfreflectie: voor elke leidinggevende, hulpverlener en voor iedereen die op een grondige manier aan zelfontplooiing wil doen. De sterkte van het model is dat het concrete inzichten en praktische oefeningen aanbiedt, die je direct in de praktijk kan toepassen.

Een belangrijk deel van het ontwikkelingsproces dat je doorloopt met het PAVA-bewustzijnsmodelbestaat eruit dat je de vier PAVA basis levensvaardigheden  -zuivere perceptie, volledige acceptatie, heldere visie en efficiënte actie- duidelijk van elkaar leert onderscheiden om zo het niveau van bewustzijn voor elk van deze parameters te doen groeien. En dit op alle domeinen in je leven. Je wordt je ook bewust van je valkuilen aangaande deze cruciale levensvaardigheden en je leert die verwarringen oplossen.

Voor elke persoon en voor elke organisatie brengt dit model de sterktes en zwaktes in kaart en biedt het concrete tools om de efficiëntie en de tevredenheid te verhogen, met respect voor alle betrokkenen.

 

Wat is de kracht van deze methode?

De kracht van het PAVA-bewustzijnsmodelbestaat eruit dat de -meestal onbewuste- levenshoudingen die succes en geluk genereren, heel expliciet gemaakt zijn. Met dit model leer je deze fundamentele levenshoudingen in elke situatie versterken en van elkaar onderscheiden. Dit maakt hetPAVA-bewustzijnsmodel tot een van de meest volledige ontwikkelingsmodellen: voor pedagogen, hulpverleners, scholen, organisaties en bedrijven. Met hetPAVA-bewustzijnsmodelkrijg je duidelijk zicht op je sterktes en zwaktes (als mens en als organisatie). Je krijgt daarenboven ook concrete tools om je efficiëntie en levensvreugde te verhogen.

Doordat het PAVA-bewustzijnsmodelfungeert als een universele wegwijzer naar meer efficiënte, innerlijk leiderschap, geluk en zingeving geeft het heel sterke ahaervaringen, dikwijls al vanaf het begin dat je er kennis mee maakt. 

HetPAVA-bewustzijnsmodel, waar de auteur meer 15 jaar aan gewerkt heeft, bevat de essentie van 33 jaar ervaring in het begeleiden van individuen en groepen met heel diverse levensvragen. Het is een eclectische synthese van heel diverse vormen van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording: allerlei invalshoeken voor psychotherapie, coaching en zelfreflectie, oude systemen van spiritualiteit en inspirerende mensen die levenswijsheid demonstreren.

 

De voordelen van het PAVA-bewustzijnsmodel op een rijtje

1. Het PAVA-bewustzijnsmodel is holistisch en zeer veelzijdig: In één duidelijk model zit de essentie van zowel de hedendaagse methodes van zelfontplooiing als van oude tradities op het vlak van bewustwording.

2. Het PAVA-bewustzijnsmodelmaakt vage begrippen zoals bewustzijn, zelfontplooiing en spiritualiteit zeer concreet en werkbaar.

3. Voor mensen met heel verschillende niveaus van ontwikkeling is het model gemakkelijk te begrijpen en is het direct inzetbaar is voor de begeleider, manager, coach, leraar, opvoeder of mentor.

4. Je kan het PAVA-bewustzijnsmodel toepassen op elke mogelijke situatie. Omtrent elk moeilijkheid of thema in je leven krijg je met behulp van het PAVA-model meer klaarheid.

5. Het PAVA-bewustzijnsmodel biedt ook een overzicht van alle mogelijke verwarringen en valkuilen waar mensen op psychisch en emotioneel vlak kunnen in terechtkomen. Quasi iedereen –ook zeer intelligente en creatieve mensen- is onderhevig aan meerdere van deze basis-verwarringen. Deze valkuilen, waarbij telkens twee van de meest cruciale levensvaardigheden door elkaar gehaald worden, vormen een van de grootste struikelblokken voor je ontwikkeling. Met behulp van de oefeningen en experimenten uit het PAVA-bewustzijnsmodel word je je eerst bewust van jouw verwarringen en los je ze daarna op.

6. In het PAVA-bewustzijnsmodel is ook heel de transpersoonlijke benadering geïncorporeerd. Rond alle vragen en misvattingen aangaande spiritualiteit, eenheidsbewustzijn, zingeving en het realiseren van je hogere missie brengt het model meer helderheid.

 

Experten vol lof over het PAVA-bewustzijnsmodel en de Geluksmeter

Coaches, pedagogen, leden van allerlei denktanks en maatschappijkritische meerwaardezoekers vinden het PAVA-bewustzijnsmodeluniek doordat het de essentie in kaart brengt van zowel de hedendaagse methoden van persoonlijke ontwikkeling als van oude tradities op het vlak van bewustzijn. Experten waarderen in dit unieke model de combinatie van eenvoud, universele toepasbaarheid en diepgang. 

experten vol lof

De PAVA-benadering biedt je haarscherp inzicht in die factoren die het meest je geluk en efficiëntie bepalen. Het vernieuwende aan het PAVA-bewustzijnsmodelis dat het de samenhang tussen al die factoren voor het eerst duidelijk in kaart brengt. Bovendien tonen de praktische tips en experimenten, die je gemakkelijk zelf kan doen, hoe je precies meer levensvreugde en zingeving kan beleven, in om het even welke situatie. Experten zijn vol lof over de manier waarop hetPAVA-bewustzijnsmodelheel concreet gemaakt wordt door de oefeningen die iedereen kan toepassen op alledaagse situaties. Met het PAVA-bewustzijnsmodelbouw je stap voor stap aan een hoger niveau van bewustzijn.

 

Wie heeft de auteur geïnspireerd?

‘Dit zijn enkele van de mensen, die ik in de loop van de voorbije 35 jaar persoonlijk heb leren kennen en die me het meest geïnspireerd hebben om mijn inzicht in de anatomie van levenswijsheid te verdiepen. Alhoewel er aspecten van hun gedachtengoed zijn, waar ik me niet kan in vinden, ligt de totaliteit van hun meest heldere ideeën –en de manier waarop ze deze in de praktijk brengen- aan de basis van het ontwikkelen van het PAVA-bewustzijnsmodel. Een aantal onder hen zijn nog altijd mijn mentors of behoren tot mijn vriendenkring. Hieronder staan ze in de volgorde zoals ik ze ontmoet heb.’

Prof. Julien Quackelbeen (Freudiaanse en Lacanianse psycho-analyse)

Sondra Ray, Leonard Orr, Jef Clement (breathing yoga and –coaching)

Hal Stone (Voice Dialogue)

Sastriji en Muniraj ( traditionele Indische spiritualiteit; vuurceremonie)

Jo-Ann Gongslo (Honopono en Hawaiaanse spiritualiteit)

Anné Linden, John Grinder, Barbara Whitney, Eric Schneider, Andreas en Andreas (NLP)

Sanaya Roman en Duana Packard (Light Body)

Joska Sjoos (Europees sjamanisme)

Barry Long (Austalische spirituele leraar)

Byron Katie (The Work)

Douglas Harding (non-dualiteit; leerling van Ramana Maharshi)

Yasmuheen (Australische spirituele leraar)

Eric Pearl (Reconnective Healing en The Reconnection)

Phillis Furomoto, Paul Mitchell, Frank Coppieters, Kathy Melcher (Reiki)

Kenneth Wapnick, Gary Renard (Een Cursus in Wonderen)

Laura Alvares (leerling van Lester Levinson en Robert Adams)

Francis Lucille (leerling van Krishnamurti en Jean Klein; advaita vedanta)

‘De boeken en/of opnames van volgende mensen zijn voor mij ook een belangrijke bron van inspiratie geweest: 

Paramahansa Yogananda, Carlos Castaneda, Jan van Ruusbrouck, Lao Tse, Birgitta van Zweden, Rumi, Lee Carroll (the Kryon material), Johannes van het Kruis, Esther en Jerry Hicks (the teachings of Abraham) en Grant Soosalu & Marvin Oka (Multiple Braining).’