Deze opleiding is bedoeld voor diegenen die minstens de 4-daagse kernmodule van Live The Connection gevolgd hebben en die professioneel Live The Connection Coach willen worden


De coaching opleiding bestaat uit 18 lesdagen, 3 u individuele mentor coaching, 4 u individuele supervisie en minimum 12 u supervisie in kleine groepjes. De volledige opleiding is opgebouwd in 3 modules van elk 6 dagen: 2 modules gegeven door Joost Vanhove, waar je de algemene coachingvaardigheden leert en 1 module ,De Vliegende Start, gegeven door Marina Riemslagh, waar je specifieke leert coachen met de LTC processen. De modules kunnen apart gevolgd worden, behalve module 2 gegeven door Joost Vanhove, die verderbouwt op module I. 12 van de 18 lesdagen worden HYBRIDE (naar keuze live of online) gegeven door Joost Vanhove, in Centrum GEA, Munkzwalm (22 km ten zuiden van Gent).
6 van de lesdagen worden ONLINE gegeven door Marina Riemslagh.


Start volgende lichting: 30 april 2022


Vereiste voorkennis


Je komt in aanmerking voor deze opleiding als je de de 4-daagse kernmodule van Live The connection gevolgd hebt, geleerd hebt om aan zelfreflectie te doen en al een stuk weg afgelegd hebt op het pad van zelfontplooiing. Achtergrond hebben in één of meerdere van de volgende terreinen is een bonus: persoonlijke ontwikkeling, communicatie, psychologie, pedagogie, psychotherapie, HR, bemiddeling, negotiatie, leerlingenbegeleiding, energiewerk, lichaamswerk, gezondheidsconsulent of iets dergelijks  (onder de vorm van bijvoorbeeld cursussen, opleidingen, individuele begeleiding...). Tijdens het gratis en vrijblijvend intakegesprek wordt het altijd duidelijk of je in aanmerking komt voor de LTC Coaching opleiding en of je al voldoende aan zelfreflectie kan doen. 


De opleiding


Deze opleiding is een compacte, kwaliteitsvolle masteropleiding waarin alle vaardigheden en attitudes aangeleerd worden die nodig zijn om een professionele coach te zijn. In deze opleiding geeft de trainier het maximale door van de 30 jaar ervaring die hij, samen met collega trainers en assistenten, opgedaan heeft als trainer, coach en psychotherapeut.
Voor deze training is bewust gekozen voor een 'open' opleiding: een opleiding waarbij de cursisten, behalve dat ze allemaal bekend zijn met LTC en minstens de 4-daagse LTC kernmodule gevolgd hebben, geen specifieke vooropleiding moeten gevolgd hebben binnen een welbepaalde strekking, of systeem.  Vanuit diverse hedendaagse kaders waar wij, in Centrum GEA veel ervaring mee hebben  (cognitieve psychologie, Neuro-linguistisch Programmeren,  intuïtieve ontwikkeling, geweldloze communicatie, non-dualiteit, verschillende vormen van energiewerk en sjamanisme) is een selectie gemaakt van de meest werkzame principes en technieken op het vlak van communicatie, zelfontplooiing, emotionele en spirituele intelligentie en het op gang zetten van bewustwordingen en positieve veranderingen.
De opleiding bestaat uit drie modules van elk 6 lesdagen (totaal 18 lesdagen), met studie- en oefenwerk tussen de opleidingsdagen door (een viertal uur per lesdag).  Het volgen van deze drie modules zijn noodzakelijk voor het behalen van een Coaching certificaat. In de loop van de opleiding krijgt elke student 3 uur individuele coaching en 4 keer 3 uur supervisie in kleine groepjes (4 tot 6 personen).  In deze groepjes volg je een coachingsgesprek en krijg je nadien feedback van de trainer.  Tijdens de feedback van de trainer heb je ook de gelegenheid om te delen wat jij ervaren hebt tijdens het coachingsgesprek, dat een van jouw collega-studenten voerde.
Op het einde van de opleiding krijg je het certificaat van professioneel coach als je voldoet aan de voorwaarden (zie verder onder:  Certificatie met kwaliteitslabel). 
Deze coaching opleiding is een stevige basis voor iedereen die nadien een certificaat wil behalen van de International Coaching Federation. Daartoe dien je een portfolio op te bouwen van minstens 100 geregistreerde coachingssessies. Vanaf de tweede helft van de opleiding kan je al beginnen aan het opbouwen van jouw portfolio.


De trainer: Joost Vanhove


Na zijn master opleiding in de taal- en letterkunde (1984) heeft Joost Vanhove zich gespecialiseerd in neuro- en psycholinguïstiek (Uppsala) en is hij werkzaam geweest aan de Universiteit van Gent (in de departementen Scandinavistiek en Kennisleer). Samen met zijn vrouw, Dr. Els Van Hoogenbemt, heeft hij in 1991 het training instituut Centrum GEA opgericht (erkend door de Vlaamse Overheid) waarin ze trainingen en workshops aanbieden op het vlak van bewustwording. Joost behoort tot de eerste generatie Belgische NLP trainers. Samen met zijn vrouw geeft hij sedert 1992 de opleiding Intuïtieve Ontwikkeling (Psychodynamica). Joost is ook coach (individuele – en partnerbegeleiding). Daarnaast werkt hij als gastdocent in scholen, als mentor voor leidinggevenden en als teamcoach voor organisaties. Hij is een van de pioniers die, in samenwerking met de VDAB, loopbaancoaching geeft. Intussen heeft hij 33 jaar ervaring als life-coach, psychotherapeut, mentor en trainer in zelfontplooiing. 
De voorbije 15 jaar heeft hij er zich op toegelegd om de essentie van zowel de hedendaagse methodes van zelfontplooiing als van oude tradities op het vlak van bewustwording samen te brengen in duidelijke modellen en praktisch processen voor zelfontplooiing. Zijn boeken Het Gouden Geschenk (2007) en De Spiegel van Helder Bewustzijn (2016) zijn daar de neerslag van. In deze boeken stelt hij respectievelijk zijn methode van Zelf-Integratie en het PAVA-bewustzijnsmodel voor. Met deze twee holistische bewustzijnsmethodes heeft hij al velen geholpen om op alle terreinen van hun leven meer geluk, vreugde en zingeving te ervaren: zowel in hun relaties, in hun werk als in hun persoonlijke ontwikkeling.
Joost is vertrouwd met de LTC processen en heeft ook de 4-daagse Core opleiding van LTC gevolgd.

Intakegesprek


In de loop van het kosteloos en vrijblijvend intakegesprek wordt nagegaan in hoeverre deze opleiding beantwoordt aan je verwachtingen en of ze maximaal aansluit bij je opleidingstraject. Op die manier raakt de trainer vertrouwd met je achtergrond en specifieke wensen.  Dit maakt optimale en geïndividualiseerde begeleiding mogelijk vanaf de start van de opleiding. 


Resultaten van de opleiding


Je bent je bewust van de impact van wat je denkt, voelt, zegt en doet voor, tijdens en na een consult en tijdens het volledige begeleidingstraject van een collega/cliënt/coachee/leerling. Dankzij je sterke communicatievaardigheden ben je in staat om efficiënt, veilig en op een kwaliteitsvolle manier bij je cliënten meer bewustzijn bij te brengen over de huidige situatie. Je helpt hem of haar om snel nieuwe perspectieven te krijgen en om positieve veranderingen op gang te brengen. 
Je beheerst de vaardigheid om sterke betrokkenheid te combineren met het behoud van gezonde emotionele grenzen.  Je bent in staat om vanuit een warme connectie te luisteren, om aan te voelen en te concluderen waar de eventuele beperkingen én mogelijkheden zitten.  Je kan duidelijke coaching-doelen helpen bepalen voor de cliënt en deze in sub-doelen onderverdelen.  Op een professionele manier implementeer je de kracht en het effect van het juiste woord om maximaal positieve veranderingen teweeg te brengen, en dit vanuit een ecologisch bewustzijn: je helpt de cliënt om gericht te blijven op het hoogste goed voor alle betrokkenen. Je leert de processen van Live The Connection kaderen binnen een coachingstraject.
In de loop van de tweede helft van de opleiding doet elke cursist minstens 6 proef-coaching-sessies met coachees van buiten de groep.  Tijdens deze proef-coachings demonstreer je dat je met iemand onbekend een zinvol gesprek kan voeren, bewustwording op gang brengen en positief veranderingswerk kan doen met behulp van de Live The Connection processen. 
Sowieso krijgt je bewustzijn een stevige boost door deze intense opleiding. Veel deelnemers rapporteren dat de opleiding, naast een professionele vorming, ook het effect heeft van een intensief groei-jaar in zelfontplooiing. Via de volgende link vind je, verspreid over enkele web-pagina’s getuigenissen over de GEA Coaching Opleiding:https://www.centrumgea.be/gecertificeerde-holistische-opleiding-tot-coach-en-consulent


Certificatie met kwaliteitslabel

Centrum GEA wil een blijvende kwaliteit garanderen.  Daarom houden we ons aan de volgende criteria voor het bekomen van een certificaat:

  • Er wordt verwacht dat de studenten alle 12 dagen van de basis-opleiding effectief gevolgd hebben.
  • Tijdens enkele schriftelijke proeven laat je blijken dat je inzicht hebt in de basishoudingen, de kaders, technieken en interventies waarmee gewerkt wordt.
  • In de loop van de opleiding demonstreer je dat je de basishoudingen, -vaardigheden en -processen die je aangeleerd hebt, beheerst en vlot toepast.
     

Overzicht van de centrale thema’ s van de opleiding

  • Tijdens de opleiding worden alle attitudes, vaardigheden, interventies en technieken die aangeleerd worden, ook toegepast op jezelf, om zo je eigen proces van verdere bewustwording en zelfontplooiing een boost te geven.

  • Elk aspect, elke kwaliteit en elke vaardigheid waarrond gewerkt wordt leer je telkens herkennen bij jezelf en bij de ander, je leert het ook zonder oordeel te erkennen en je doet oefeningen om de beperkende patronen te transformeren tot meer ondersteunende patronen, zowel bij jezelf als bij anderen. 

  • Elk patroon, elk kader en elke benaderingswijze wordt theoretisch gekaderd. Het zijn vooral de oefeningen die je doet (meestal per 2 of per 3) en de feedbackmomenten (individueel tijdens de oefeningen en in groep na de oefeningen) die ervoor zorgen dat je de impact voelt waardoor het transformatieproces in jezelf positief gestimuleerd wordt en waardoor je de aangeboden onderwerpen integreert in jezelf en vlot kan toepassen als coach op anderen.

  • Alle vaardigheden, patronen, oefeningen en interventies die aangeleerd worden beleef je zowel in de rol van cliënt als in de rol van coach. Tijdens een aantal oefeningen ben je ook in de rol van neutrale observator 

  • In de tekst hieronder - en ook in de opleiding - gebruiken we het woord 'coaching' als verzamelnaam voor elke vorm van begeleiding van anderen op vlak van zelfontplooiing, innerlijke groei, bewustwording en voor het vergroten van de communicatieve, mentale, emotionele en spirituele intelligentie.

Uitgebreide inhoud, per module, van alle behandelde onderwerpen

Module I: Basisattitudes en essentiële vaardigheden voor professionele begeleiding

In deze module leer je de basishoudingen voor het versterken van je innerlijke veerkracht, gecenterd zijnen zelfzorg: Je lichaamshoudingen de manier waarop je kijkt, communiceert en omgaat met je gevoelens, bepalen of je al dan niet in contact bent met je innerlijke kracht. Het bepaalt of je al dan niet de emoties van anderen overneemt. De basistechnieken die je hier leert laten je toe om sterke betrokkenheid en effectieve communicatietechnieken te combineren met het bewaken van de eigen integriteit en met het behoud van je mentaal-emotionele grenzen. Stevig lichaamsbewustzijn, bewustzijn van je ademhaling en je energiestroom zijn daar een belangrijk onderdeel van. Deze vaardigheden zijn onmisbaar voor iedereen die groepen of individuen begeleidt.

• Het verschil herkennen tussen de 5 aspecten van Coaching: mentoring, consulting, life coaching, training en psychotherapie. Je eigen sterktes en zwaktes kennen en jezelf positioneren binnen deze domeinen. 

• De kracht en de valkuilen van elk van deze 5 aspecten in kaart brengen.

• Expliciet en impliciet mandaat voor coaching 

• Sterke resonantie en betrokkenheid opbouwen met de cliënt (op vlak van woordgebruik, mimiek, lichaamshouding en stemgebruik)

• Beheersing van de belangrijkste elementen van stemgebruik: volume, projecteren, basistoonhoogte, intoneren met minstens 3 verschillende toonhoogtes en duidelijk fraseren met melodie-boog.   

• Beheersing van de 2 soorten backtracking voor het bevorderen van resonantie: subtiel herhalen van de betekenis dragende sleutelwoorden en een gespreksonderdeel samenvatten met de criteria-woorden van de ander.

• Communicatierichting: de verschillen tussen: communiceren met het oog op jouw belangen en communiceren met het oog op de belangen van de ander.

• Het contact met je lichaam houden en stevig verankerd zijn in jezelf. 

• Je aandacht bundelen en gecenterd blijven(bewustzijn van de eigen buik-energie, van de hart-energie   

en de aandacht in het centrum van je eigen hoofd houden.) 

• Bewustzijn van je ademhaling en van je energiestroom.

• Psychisch-emotionele Grenzen deel I: Het belang van perifere waarneming (o.a. 180° blikveld houden) en connectie met je lichaam houden voor het behoud van je mentale en emotionele grenzen. Tegelijk letten op gelijkenissen en verschillen tussen de ander en jezelf.

• De kwaliteit van betrokken neutraliteit ontwikkelen.

• Volledig acceptatie van wat er is en van de ander (zonder er mee akkoord te gaan en zonder je er per se bij neer te leggen).

• Consequent ecologisch, niet-oordelend en ondersteunend(resourceful) taalgebruik hanteren. 

• Het verschil tussen beschrijvende taal en evaluerende taal onder de knie krijgen: in je manier van spreken consequent het onderscheid maken tussen enerzijds datgene wat waargenomen wordt en anderzijds jouw subjectieve evaluatie over wat je waarneemt: beheersing van het 5-stappen cleanlanguagemodel.

• De cliënt/coachee helpen om doelstellingen en wensen te formuleren en om de realisatie ervan bij te sturen.

• De cliënt helpen bewust worden van zijn/haar waardenhiërarchie. Niet-eigen of voorbijgestreefde waarden helpen herkennen. Prioriteit van waarden herzien en aanpassen aan behoeftes en visie. 

• Doelen verbinden aan waarden. De brug maken tussen enerzijds de doelen/wensen/verlangens die je wil realiseren en anderzijds de  achterliggende waarden/criteria en vice versa. 

• Het 3-fasengesprek (Probleem – oplossing/doelen – hulpbronnen) onder de knie krijgen.

• Het verschil tussen probleem-oplossend coachen en doelgericht coachen.

• Congruente communicatie: in woord, lichaamstaal en intonatie consequent en eenduidig communiceren.

• Innerlijke krachtbronnen bewust maken en deze in elke situatie beschikbaar houden.

• Soepel hanteren van de 5 waarnemingsposities: waarnemen, denken én voelen vanuit jezelf, vanuit de ander, vanuit de denkbeeldige, neutrale observator, vanuit het systeem (gezin, familie, bedrijf…) en vanuit het perspectief van het universeel al-bewustzijn.

• Je eigen ‘model van de wereld’ in kaart brengen en de vaardigheid ontwikkelen om het tijdelijk opzij te kunnen zetten. 

• Het verschil herkennen en hanteren tussen ondersteunen en oplossen; tussen advies geven en de ander helpen om bij de eigen inzichten te komen.

Module II: Coaching-opdrachten definiëren, afbakenen, inleiden en volbrengen 
                  De dynamiek van het positief beïnvloeden van anderen. 

• De eigen rol als coach bepalen en afbakenen.

• Intakegesprek houden, afspraken maken, bepalen en uitvoeren van methode en doelstellingen van de interventie(s) die je doet met de cliënt.

• De 3 basisvoorwaarden voor verandering: jezelf vanuit metastandpunt kunnen zien, jezelf zien als iemand die in evolutie is en toekomstperspectief hebben of creëren.

• Anderen begeleiden vanuit een stevig intern referentiekader, met openheid voor informatie van buitenaf 

• Inzicht verwerven in de psychische mechanismen: incongruentie, zelfsabotage, onderdrukking, introjectie, projectie, overdrachten tegenoverdracht.

• Herkennen van en helpen omgaan met manipulatie, emotionele chantage, sub-assertiviteit, assertiviteiten agressie.

•  Herkennen van en omgaan met inconsequenties, obstakelsen zelfsaboterende mechanismen bij jezelf  en bij je cliënt.

• Je eigen sterktes en zwaktes kennen. Je werkpunten gericht aanpakken.

• Als coach maximaal vertrouwen op alle informatie uit je onderbewuste. De connectie met je onderbewuste versterken. Je cliënt helpen om de kracht en de rijkdom uit zijn/haar onderbewuste aan te boren.

• Nagaan op welke terreinen je deterministische versus vrije wilsovertuigingen hebt; exploreren wat kan veranderd worden.

• Bewustwording van de gevolgen van al jouw overtuigingen voor je coachee. Van welke aspecten geloof jij dat je cliënt weinig of niets kan veranderen? Van welke aspecten geloof jij dat je cliënt ze wél kan veranderen en in welke mate? Jouw overtuigingen als coach veranderen doe je uiteraard door Live The Connection toe te passen. Het effect van jouw overtuigingen voor het welslagen van je coaching. 

• Emotionele intelligentie: Nagaan hoe de cliënt omgaat met emoties: onderdrukking, permissiviteit, parasietemoties, compenseren.

• Permissiviteit nagaan van de vier basisemoties(de mate waarin de cliënt de verschillende emoties herkent en toelaat, bij zichzelf en bij anderen): vreugde, angst, verdriet en boosheid. Permissiviteit doen vergroten.

• Inschatten waar iemand staat in zijn/haar ontwikkeling. Nagaan welke minimale bewustwording en/of interventie een maximaal ondersteunend effect zal hebben voor de ander.

• Transpersoonlijke coachingdeel I: 

   - Herkennen en oproepen van eenheidservaringen en de kracht die erin zit toegankelijk maken. 

   - Jezelf en de cliënt kunnen zien vanuit eenheidsbewustzijn: als iemand die volledig in de eenheid zit.

   - Kenmerken van eenheidsbewustzijn ten opzichte van die van afscheidingsbewustzijn.

   - De oorzaken van angst, schuld, spijt of schaamte transformeren via de benadering van non-dualiteit.

   - Zelfvergeving en vergeving van anderen vanuit het transpersoonlijk standpunt.

• Elk van de 3 bewustzijns-transformerende houdingen versterken en ze tegelijkertijd actief houden: 

   - Volledige acceptatie van wat er nu is (dit betekent niet ermee akkoord gaan of je erbij neerleggen!).

   - Helder onderscheidingsvermogen ontwikkelen en behouden. 

   - Bewust worden (en blijven) van je doelstellingen, visie en missie.

• Deze 3 bewustzijns-transformerende houdingen tot ontwikkeling brengen bij je coachee.

• Opmerken wanneer je als coach in stress gaat en wanneer er overdracht speelt. Je de attitude eigen maken om een coachingsgesprek waar iets van blijft hangen in te brengen in supervisie.
• Een coachingstraject en meer bepaald de processen van Living The Connection kunnen kaderen binnen  de contextuele insteek.