Module 1: Basisattitudes en essentiële vaardigheden voor professionele begeleiding

Je woorden maken nauwelijks 20 % uit van de informatie die je uitstuurt. Wat in een gesprek het sterkst overkomt en bij de ander blijft hangen, zijn de signalen die je - meestal onbewust - uitstuurt via je lichaamshouding, gelaatsuitdrukking en intonatie.

Deze module maakt je bewust van deze non-verbale signalen. Je leert ze te herkennen en in rekening te brengen. Hierdoor ga je jezelf consequenter uitdrukken: je bent in staat om specifiek en ondubbelzinnig, in woord en gedrag, over te brengen wat je precies wil zeggen, vanuit betrokkenheid met je gesprekspartner/cliënt.

In deze module wordt ook aandacht besteed aan het duidelijk formuleren, visualiseren en realiseren van doelstellingen. 

Je helpt je cliënt bewust worden van de beelden die hij, net zoals iedereen, continu maakt en van de gedachten die zijn innerlijke dialoog voortdurend bevolken.  

Er worden oefeningen gedaan om de kwaliteit te verbeteren van deze innerlijke beelden en deze innerlijke dialoog, die voor een groot deel bepalen hoe je je voelt.  

Daardoor ondersteun je jouw cliënt om een positiever zelfbeeld te krijgen, om de eigenwaarde voelbaar te versterkt, en haar gedachten in overeenstemming te brengen met haar wensen en doelen.

Module 2: Coachingopdrachten definiëren, afbakenen, inleiden en volbrengen
                   De dynamiek van het positief beïnvloeden van anderen

Deze module gaat dieper in op de elementen in cliënt die positieve veranderingen in de weg staan en die verhinderen dat ze haar wensen en verlangens realiseert.

In deze module leer je ook oude of zelfsaboterende patronen te te herkennen bij je cliënt, te helpen doorbreken en om te vormen tot nieuwe ondersteunende gevoelens. Verder ga je op zoek met jouw cliënt naar haar krachtbronnen, en leer je jouw cliënten hoe ze er meer toegang toe krijgen, in situaties waar ze het meest ondersteunend zijn.  Zo leer je ondermeer hoe je cliënt maximaal beroep doet op zijn hulpbronnen bij de realisatie van zijn doelen.

In deze module worden ook enkele basismodellen aangeleerd, waaronder het Meta-Model, Clean Language en de Logische Niveaus.

Verder komen de volgende topics aan bod:

  • Hoe herken je niet-ondersteunende gewoontes en hoe verander je deze op een respectvolle manier?
  • Hoe herken en verander je patronen in relatie tot anderen?
  • Hoe verbeter je de kwaliteit van je relaties?
  • Hoe maak je goede beslissingen en keuzes?
  • Hoe doorbreek je beperkende conditioneringen en installeer je positieve vernieuwingen?