De eerstkomende editie van de Coaching Opleiding start op 18 maar 2023

(telkens van 10u tot 18u, met 50 min. middagpauze).

De opleiding bestaat uit vier modules: module I, II en IV over 5 lesdagen, module II over 3 lesdagen  (totaal 18 lesdagen: 6 vrijdagen, 6 zaterdagen en 6 zondagen) gespreid over een jaar. Elke module kan ook afzonderlijk  gevolgd worden. Aangezien er telkens verder gewerkt wordt op de vaardigheden van de vorige modules, is het nodig om de modules in de juiste volgorde te volgen. 

We kiezen voor een hybride opleiding. Je kan de lessen live meevolgen in Munkzwalm (22 km. ten zuiden van Gent) of online. Onze ervaring heeft geleerd dat het beste is om, in de mate van het mogelijke, zeker de eerste 5-tal dagen live mee te volgen.

Deze cursus is volledig wat ik ervan verwacht had...en meer. Door de uitgebreide en diverse inhoud heb ik veel nieuwe inzichten gekregen en is mijn persoonlijke ontwikkeling versneld..

I. De Mesmaeker, bedrijfsleider

Deze opleiding voelt als thuiskomen. Het is een synthese van wat ik weet uit mijn opleiding als arts. Het is de herkenning van een zoektocht naar zin. Ik heb al veel opleidingen genoten, maar nog nooit zoiets degelijk.

S.T. (arts)

Overzicht van de inhoud per module

Module I: Basisattitudes, instellen, afstemmen, helder communiceren en doelstellingen bepalen

In deze module leer je de basishouding voor het versterken van je innerlijke veerkracht, om gecenterd zijn en voor jezelf te zorgen.

 Je lichaamshouding en de manier waarop je kijkt, communiceert en omgaat met je gevoelens, bepalen of je al dan niet in contact bent met je innerlijke kracht. Dit bepaalt ook of je al dan niet de emoties van anderen overneemt.

De basistechnieken die je hier leert laten je toe om sterke betrokkenheid en effectieve communicatietechnieken te combineren met het bewaken van de eigen integriteit en met het behoud van je mentaal-emotionele grenzen.

Stevig lichaamsbewustzijn, bewustzijn van je ademhaling en je energiestroom zijn daar een belangrijk onderdeel van. Deze vaardigheden zijn onmisbaar voor iedereen die groepen of individuen begeleidt.

Als een rode draad doorheen de opleiding loopt het PAVA®-bewustzijnsmodel. Het is een holistisch model, ontwikkeld door Joost Vanhove, waarmee je bij iedereen in elke situatie het niveau van welzijn, vervulling en wijsheid kan meten en verhogen.

PAVA-bewustzijnsmodel loopt als een rode draad doorheen de opleiding. 

Bijkomende vaardigheden die je leert zijn:

 • Het verschil herkennen tussen de 5 aspecten van Coaching: mentoring, consulting, life coaching, training en psychotherapie.
 • De kracht en de valkuilen van elk van deze 5 aspecten in kaart brengen.
 • Expliciet en impliciet mandaat voor coaching herkennen.
 • Resonantie en betrokkenheid opbouwen met de cliënt, op vlak van woordgebruik, mimiek, lichaamshouding en stemgebruik.
 • De kwaliteit van betrokken neutraliteit ontwikkelen.
 • Volledig acceptatie van wat er is en van de ander ontwikkelen.
 • Consequent ecologisch, niet-oordelend en ondersteunend (resourceful) taalgebruik hanteren.
 • Het verschil tussen beschrijvende taal en evaluerende taal herkennen; het clean language model hanteren.
 • Doelstellingen en wensen (helpen) formuleren en de realisatie ervan bijsturen.
 • Bewustzijn van je waardenhiërarchie ontwikkelen.
 • Het 3-fasengesprek (Probleem – oplossing/doelen – hulpbronnen) voeren.
 • Het verschil tussen probleem-oplossend coachen en doel-gericht coachen herkennen.
 • Innerlijke krachtbronnen bewust maken en deze in elke situatie kunnen inzetten.
 • Soepel hanteren van de 5 waarnemingsposities.
 • Je eigen ‘model van de wereld’ in kaart brengen en dit tijdelijk opzij leren zetten.
 • Het verschil herkennen tussen ondersteunen en oplossen; tussen advies geven en de ander helpen om bij de eigen inzichten te komen.
 • De 3 basisvoorwaarden voor verandering:
  • jezelf vanuit metastandpunt kunnen zien; 
  • jezelf zien als iemand die in evolutie is
  • toekomstperspectief hebben of creëren.
 • Anderen begeleiden vanuit een stevig intern referentiekader.
 • Inzicht verwerven in de psychische mechanismen:
  • incongruentie
  • zelfsabotage
  • onderdrukking
  • introjectie
  • projectie
  • overdracht en tegenoverdracht.

 

3 INTRO-FILMPJES OVER EENHEIDSBEWUSTZIJN EN TRANSPERSOONLIJKE COACHING:

 Module II: Coaching-opdrachten definiëren en volbrengen, principes en kaders voor coaching, de dynamiek van het positief beïnvloeden.

 • Herkennen van en helpen omgaan met manipulatie, emotionele chantage, sub-assertiviteit, assertiviteit en agressie.
 • Je eigen sterktes en zwaktes kennen. Je werkpunten gericht aanpakken.
 • Als coach maximaal vertrouwen op alle informatie uit je onderbewuste.
 • Beperkende overtuigingen transformeren tot ondersteunende overtuigingen.
 • Nagaan op welke terreinen je deterministische versus vrije wilsovertuigingen hebt.
 • Emotionele intelligentie: onderdrukking, permissiviteit, parasietemoties en compensatiemechanismes herkennen.
 • Emotionele trauma's herkennen en helpen integreren.
 • Inschatten waar iemand staat in zijn/haar ontwikkeling. Nagaan welke minimale bewustwording en/of interventie een maximaal ondersteunend effect zal hebben voor de ander.
 •  Zowel impliciet als expliciet werken vanuit de 6 logische niveaus.
 • Elk van de 3 bewustzijns-transformerende houdingen versterken en ze tegelijkertijd actief houden:
  • volledige acceptatie,
  • helder onderscheidingsvermogen
  • je focus houden op je doelen en visie.
 • Transpersoonlijke coaching deel I
  • Herkennen en oproepen van eenheidservaringen en de kracht ervan toegankelijk maken.
  •  Jezelf en de ander kunnen zien vanuit eenheidsbewustzijn; Jezelf en anderen vergeven.
  •  De wortels van angst, schuld en schaamte elimineren
 • Je rol als coach bepalen en afbakenen, intakegesprek, doelen van de coaching bepalen en bijsturen.
 • Bepalen en bewaken van kader, beoogd effect, inhoud en missie van een coaching opdracht.
 • In kaart brengen of updaten van je belangrijke levensgebieden; deze herprioritiseren, tevredenheidsscore bepalen en verwaarloosde levensgebieden activeren.
 • Metaforisch coachen: herkennen van en voortbouwen op de beeldspraak van de cliënt.
 • Psychisch-emotionele Grenzen deel II: Het verschil herkennen tussen ondoordringbare muren, geen grenzen hebben, en duidelijk grensbewustzijn. Bewust kiezen voor elk van de 3 modaliteiten.
 • Transpersoonlijke coaching deel II: 
  • Het verschil kennen tussen wat je wil, wat je nodig hebt en wat er nodig is.
  • Gehechtheden en aversies herkennen en loslaten.
  • Het verschil tussen impliciet transpersoonlijke en expliciet transpersoonlijke coaching.
  • Coachen vanuit de 4 basisnoden: -veiligheid-goedkeuring-controle-verbondenheid/éénheid.
 • Eigenheid en verbondenheid kunnen zien als 2 aparte kwaliteiten, die je elk maximaal kan ontwikkelen.
 • Het verschil herkennen tussen remediërend, generatief en evolutief  coachen.
 • Leren luisteren naar en inspelen op de vraag achter de vraag.
 • De signalen van je intuïtie sneller en duidelijker oppikken en volgen.
 • Werken met het zelfbeeld: zelfwaardering, eigenwaarde en assertiviteit.
 • Bewustwording van je innerlijke dialoog en van je innerlijke beelden.
 • Werken met de tijdslijn: onder meer je toekomstige zelf in je gerealiseerde doel visualiseren.
 • Herkennen van psychopathische, neurotische en psychotische symptomen.
 • Je grenzen als begeleider kennen en respecteren. Weten wanneer doorverwijzing of extra ondersteuning nodig is (naar arts, psychiater,…).
 • Alle geleerde vaardigheden toepassen in de loop van minstens 4 oefen-coachinggesprekken met cliënten van buiten de opleiding (gespreid over module II en III).

Module III: De coaching competenties van de International Coaching Federation onder de knie krijgen - supervisies. 

In deze module word je ondergedompeld in de achtergrond, de werking en de principes van de International Coaching Federation. Heel wat principes die je in de vorige modules al geleerd hebt leer je hier consequent toepassen. Je leert systematisch coachen volgens de 8 ICF coaching competenties. Aan de hand van de 'ICF markers', heel specifieke coaching sub-vaardigheden, leer je bij jezelf en bij anderen onderscheiden in welke mate een coaching sessie beantwoordt aan de standaard van een effectieve en professionele begeleiding. In deze module raak je ook vertrouwd met alle aspecten van de ICF Ethische Code. Je leert haarscherp onderscheiden wanneer een coach iets doet of zegt tijdens een sessie, dat niet ethisch verantwoord is.

Supervisies  

De supervisie-bijeenkomsten zijn een belangrijk onderdeel van module III. Daarin doet elke cursist om beurten een coachingsessie met iemand van buiten de opleiding. De trainer observeert nauwgezet het ganse verloop van de sessie en geeft nadien specifieke feedback over elk aspect van de coachingsessie.

De supervisie-bijeenkomsten doen we in kleine groepjes van maximaal 5 personen. In de loop van zo'n supervisie-bijeenkomst doe niet alleen jij een oefen-coaching met feedback, maar je observeert ook je collega's en je hoort de feedback die zij krijgen. Daardoor leer je veel bij tijdens deze onmisbare supervisies.  

Module IV: Krachtig en authentiek leiderschap: diepgaande interventies en veranderingsprocessen

In deze module krijg je de finesses van alle invalshoeken onder de knie. Dit doe je onder meer via een aantal specifieke werkmodellen  ontwikkeld in Centrum Gea, die al voor honderden cliënten hun sterk transformerend effect bewezen hebben.

 • De Sleutel van Creatie is een eenvoudig model om jou (of je organisatie) op een directe manier te laten werken met doelen, de achterliggende waarden, de tijdslijn en de 5 waarnemingsposities. Dit gebeurt door middel van symbolen, plaatsankers en eenvoudige visualisaties.
 • Zelf-Integratie, een coaching methode om in het reine te komen met jezelf en met je verleden. Deze methode is zeer efficiënt voor het oplossen van onverwerkt verlies, abrupte veranderingen en gevoelens van spijt en schuld. De methode is een krachtig hulpmiddel om je zelfbeeld en je eigenwaarde van binnenuit te versterken. Zie ook het boek Het Gouden Geschenk (uitg. Ankh-Hermes, 2007) geschreven door Joost Vanhove. 
 • Het Helend Gesprek, een manier van spreken met ingebouwde veiligheid en grenzen, om gespannen relaties te ontmijnen en om moeilijke boodschappen op een duidelijke en niet aanvallende manier over te brengen.
 • De oogbewegingen ‘aflezen’ en aanwenden om beperkende patronen te transformeren.
 • Autoriteitsthema en eindverantwoordelijkheid:
 • De (over)verantwoordelijkheid die je van iemand anders overgenomen hebt, teruggeven en de verantwoordelijkheid voor jouw leven, die anderen van jou overgenomen hebben, terugnemen.
 • Met de Directe Emotionele Release - methode leg je op een vlotte manier je innerlijke weerstanden, negatieve emoties en beperkende overtuigingen bloot en leer je deze gemakkelijk los te laten.
 • Perfectionisme gericht aanpakken.
 • Herkennen en helpen integreren van de 3 grote taboes: geld, seks, dood, en van het 'verborgen' taboe: eten. 

 

 • Body Awareness, fysieke kracht en mentale fitheid:

Dit is een mix van aandachts-, stretching-, ademhalings-, visualisatie-, hand-, arm-, rug- en oogbeweginsoefeningen uit verschillende tradities, waaronder hatha yoga, kriya yoga, Tibetaanse yoga, Taoïstische yoga, mindfulness, advaita vedanta, ademhalingscoaching en Edgu. De oefeningen,in tijdsduur variërend tussen 3 seconden en 5 minuten, worden vanaf dag 1 van de opleiding tussendoor meegegeven en helpen je om je energie te focussen, om je aandacht op te frissen, bvb na moeilijke of lange besprekingen, en om mentaal en lichamelijk fit te zijn. Ook deze oefeningen zijn bedoeld om ook te delen met de cliënten.

Ik zocht al geruime tijd naar een degelijke holistische coachopleiding omdat ik naast mijn ervaring als loopbaanbegeleider een andere weg wou inslaan en meer verdieping zocht . Bij centrum GEA heb ik  deze gevonden! Ik had direct een gevoel van ‘thuiskomen’. Ik kwam terecht in een fijne groep en had een uitstekende leraar. Joost doet er echt alles aan om de kwaliteit hoog te houden en de verbinding tussen de groep te bewaren en te versterken. Het niet oordelend karakter, gewoon jezelf kunnen zijn en de liefde die je voelt zijn voor mij zeer belangrijke elementen. De combinatie van een eindeloze inzet en passie van Joost, zijn humor en het voortdurend streven naar kwaliteit, zorgen ervoor dat deze opleiding een echte aanrader is. Ik heb zeer veel geleerd! Dank je wel!!

 

Caroline Golkonda, loopbaanbegeleider en coach bij HSP-COACH