Ga met al je cliënten en teams direct naar de kern van het coachingsthema


                    -6 trainingsdagen plus één certificatiedag,
                                 gespreid over 5 maanden-
                        

Een onmisbare tool voor elke professional!

Magaly Desmet (team)coach

De voorbije decennia is het beroep van hulpverlener en leidinggevende volledig versplinterd geraakt en uiteengevallen in allerlei subspecialiteiten. Het is haast onmogelijk om vandaag de dag als professioneel hulpverlener of leidinggevende op de hoogte te zijn van alle aspecten van het begeleiden en aansturen van anderen. Je wordt snel meegezogen in de hardnekkige probleemgedachten van je cliënten of team en je zoekt hopeloos - net zoals je radeloze cliënten en teams - naar de rode draad in hun verhalen en vragen.

Het gevolg is dat je eraan twijfelt of je voldoende expertise hebt over alle thema’s die kunnen meespelen bij je cliënt. Je bent bang om iets essentieels over het hoofd te zien of erger nog, om het totaalbeeld uit het oog te verliezen.

Geluksexpert Joost Vanhove leert je in deze 6-daagse opleiding (6 trainingsdagen plus één afsluitende certificatiedag) hoe je snel een totaalbeeld krijgt op de bewustzijnsevolutie van elk type van cliënt of ploeg. De tijd tussen de trainingsdagen is belangrijk voor de integratie van het geleerde. In die tussentijd krijg je opdrachten mee om je de vaardigheden, die aan bod komen tijdens de lessen, helemaal eigen te maken. 

Het doel van de opleiding is dat je als leidinggevende of als begeleider na enkele minuten gesprek in staat bent om te detecteren door welke levenshouding de personen waar je mee werkt richting geluk (zijnde de combinatie van efficiëntie, voldoening en zingeving) of richting ongeluk aan het gaan zijn. Het wordt jouw tweede natuur om daar direct op in te spelen. Impliciet, door jouw vraagstelling en suggesties, of expliciet, door gerichte oefeningen en suggesties, kan je jouw doelpubliek in elke situatie tonen wat ze precies kunnen veranderen, in hun manier van denken, voelen en handelen, om voluit gelukkig te zijn.

De Geluksmeter is visueel gemakkelijk te gebruiken en af te lezen. De methode is breed toepasbaar, zowel in het algemeen voor je gehele ontwikkeling als mens, als in specifieke situaties. Het is een praktisch model dat tegelijkertijd heel holistisch en aards is

Heleen Van Leerzem, coach bij Hekate, Rotterdam

Deze 6-daagse opleiding is dezelfde, onafgezien of je vooral met individuen of met teams werkt. 

In de praktijk werken veel cursisten die tot nu toe de 6-daagse opleiding gevolgd hebben zowel met teams als met één-op-één begeleidingen. Uit onze ervaring van de voorbije 3 jaar zijn zowel de cursisten als de trainer (Joost Vanhove) tot dezelfde conculsie gekomen: dat het essentieel is om eerst de principes en processen van het PAVA-bewustzijnsmodel helemaal voor jezelf geïntegreerd te hebben en vlot te kunnen toepassen in één-op-één situaties.
Aangezien het voortraject en de ervaring van trainers en teamcoaches, die het PAVA-model vooral met groepen willen toepassen, zo verschillend is, hebben we dit tot nu toe ondervangen door, waar nodig, voor hen één extra trainingsdag aan te bieden, eventueel aangevuld met een kort individueel traject, waarin alle PAVA-vaardigheden expliciet toegepast worden met een team.
In de loop van de 6-daagse training wordt regelmatig verwezen naar het werken met groepen. Je krijgt tijdens de training opdrachten die je naar keuze met een groep/organisatie of met een individu doet. Tussen de trainingsdagen door doe je ook live-opdrachten, waarbij je de keuze hebt om met individuen of met groepen te werken. 

Met de effectieve tools van de Geluksmeter begeleid je de mensen waarmee je werkt feilloos naar een leven waarin ze op alle terreinen meer vreugde en zingeving ervaren: in hun relaties, op het werk en in hun persoonlijke ontwikkeling.

Het gevolg hiervan is dat jij effectief ervaart dat je jouw mensen fundamenteel vooruithelpt. In jouw rol als coach en professionele beïnvloeder krijg je meer jobtevredenheid en word je de beste versie van jezelf.

Daardoor moet je niet meer eindeloos opleidingen volgen als je wil uitblinken in alle deelaspecten van coaching. Met een gedegen kennis van de het PAVA-bewustzijnsmodel en de daarvan afgeleide Geluksmeter, pak je bij elk type van cliënt of ploeg alle mogelijke problemen direct bij de wortel aan:

  • ondermijnende perfectiedrang
  • hardnekkige verslavingen
  • relationele problemen
  • communicatiemoeilijkheden
  • emotioneel vastzitten
  • stressklachten
  • dreigende burn-out
  • loopbaan- en carrièrevragen
  • het werk rond doelen, waarden, visie en missie
  • vragen over spiritualiteit, eenheidsbewustzijn en ultieme zingeving

Het PAVA-bewustzijnsmodel en de daarvan afgeleide Geluksmeter geeft je heel effectieve tools om op een holistische en gestructureerde manier te werken aan bewustwording en zelfreflectie. Het is een uitstekend model om levensvraagstukken fundamenteel mee op te lossen. In een leidinggevende functie is het een eenvoudige en krachtige tool om efficiëntie te verbinden met zingeving en integriteit.

Greet Bosmans, leerkracht, coach en yoga trainer

Voor elke coachingsvraag help je jouw cliënt op de best mogelijke manier, je krijgt snel zicht op het totaalbeeld en je reikt duurzame oplossingen aan, die je cliënt al na enkele sessies zelf kan bijsturen. Je helpt je cliënt om de eventuele obstakels op zijn pad direct te herkennen en bij de kern op te lossen. Je toont elke cliënt de voor hem kortste weg naar de realisatie van zijn grootste dromen.

Met de Geluksmeter heb je ook een gedegen, holistische tool in handen om ook klassen, teams en organisaties te coachen naar een hoger niveau van effectiviteit en tevredenheid. Joost Vanhove (1959), life-coach, mentor en trainer in zelfontplooiing, heeft na meer dan 20 jaar onderzoek het PAVA-bewustzijnsmodel ontwikkeld waarin de Geluksmeter centraal staat. Sedert 2017, het moment waarop de Geluksmeter op punt stond, hebben al honderden hulpverleners en leidinggevenden de Geluksmeter leren gebruiken als universele wegwijzer naar duurzaam geluk. Ze waarderen in de Geluksmeter de combinatie van eenvoud, duidelijkheid, universele toepasbaarheid, diepgang en het feit dat heel de transpersoonlijke aanpak erin verwerkt is.