Zie je als hulpverlener of leidinggevende soms het bos door de bomen niet meer?

Heb je het gevoel dat, door te werken met al die verschillende modellen en invalshoeken die er bestaan, de essentie over waar het bij jouw cliënt of team eigenlijk om draait, aan jou ontsnapt?

Het gevolg van deze impasse is dat je als professionele (bege)leider denkt dat je alle aspecten van elke coachingspecialiteit onder de knie moet hebben: het werken rond verslavingen, stress, burn-out, perfectiedrang, pestgedrag, manipulatie, delegeren, veerkracht, assertiviteit, zelfzorg,...om er maar enkele te noemen.

Er is goed nieuws.
Achter elk van deze ‘specialiteiten’ zit dezelfde onderstroom. Deze onderstroom wordt bepaald door de 4 basis-levenshoudingen: Perceptie, Acceptatie, Visie en Actie (afgekort PAVA). Afhankelijk van de ‘stand’ van elk van deze 4 levensvaardigheden gaat je cliënt of team richting efficiëntie, geluk en zingeving, of gaat hij er juist van weg.

In deze opleiding leer je deze onderstroom in elke situatie herkennen en voor je coachee of ploeg blootleggen. Je komt erachter je hoe je vlot inspeelt op de vier fundamentele PAVA-levenshoudingen en hoe je ze, daar waar nodig, kan omkeren in de richting van tevredenheid, effectiviteit en (werk)plezier.

Daardoor kan je bij elk van de individuen of groepen waar je mee werkt in alle mogelijke situaties de navigatie zo instellen, dat de onderstroom gericht is op duurzaam geluk, of noem het 'helder bewustzijn' of 'levenswijsheid'.  

Deze opleiding richt zich tot iedereen die anderen beroepshalve op een kwaliteitsvolle manier wil begeleiden, trainen of coachen met behulp van de het PAVA-bewustzijnsmodel en de daarvan afgeleide Geluksmeter, in een of meerdere van de volgende domeinen: psychotherapie, consulting, healing, negotiatie, personal en life-coaching, bemiddeling, onderwijsbegeleiding, management, leidinggeven,...
Je wordt verondersteld om al ervaring te hebben in het professioneel begeleiden van anderen.

Maximum 12 deelnemers

Om de kwaltiet van de opleiding te garanderen, en om maximaal feedback te kunnen geven aan elk van deelnemers, wordt het aantal cursisten beperkt tot 12. Deze opleiding is, wat betreft het aantal lesdagen, een compacte, postmasteropleiding waarin alle vaardigheden en attitudes aangeleerd worden die nodig zijn om op een professionele manier anderen te kunnen begeleiden met het PAVA-bewustzijnsmodel. De lesdagen zijn bewust telkens met tussenruimte ingepland, zodat er na elke les voldoende tijd is om je -tijdens jouw werk- de aangeleerde vaardigheden eigen te maken. Tussendoor oefenen met mede-cursisten wordt ook aangemoedigd (live of met videochat). Zoals de deelnemers van de vorige lichtingen aangegeven hebben, is deze training niet enkel een professionele opleiding. Ze zorgt ook voor een voelbare verdieping van je persoonlijke bewustwordingsproces.

AANGEZIEN  WE  VANAF  DE  EERSTE  TRAININGSDAG  DE  STOF  TOEPASSEN  IN  DE CONTEXT VAN COACHING, WORDT  VERWACHT  DAT  JE  DE  BASIS  INFO OVER  DE  GELUKSMETER  EN  HET  PAVA-BEWUSTZIJNSMODEL  AL  GEZIEN  HEBT, DOORDAT  JE  DE  BASISTRAINING ('VIND  JE  UNIEKE  GELUKSCODE')  GEVOLG  HEBT  OF  DOORDAT  JE HET  BOEK  'DE  GELUKSMETER'  AL  GELEZEN  HEBT  EN  DE  OEFENINGEN  ERIN  GEDAAN  HEBT.