ICF Gecertificeerde Opleiding tot Holistisch Coach

Professioneel begeleiden op persoonlijk en op transpersoonlijk niveau

De GEA coaching opleiding

De GEA coaching opleiding, die geaccrediteerd is door de Interntional Coaching Federation, is een compacte, kwaliteitsvolle, gecertificeerde masteropleiding waarin je alle vaardigheden en attitudes leert om een professionele coach te worden.
Joost Vanhove, de hoofdtrainer zegt hierover: _"In deze opleiding wil ik maximaal doorgeven wat ik in 33 jaar aan ervaring heb opgedaan als trainer en coach, samen met collega trainers van overal ter wereld. Ik kies bewust voor een 'open' opleiding: een opleiding waarbij de cursisten geen specifieke vooropleiding moeten gevolgd hebben binnen een welbepaald kader, systeem of een specifieke strekking."

Duurtijd en aantal opleidingsdagen

De GEA coaching-opleiding bestaat uit 36 dagdelen van 3:30u, dus in totaal 18 lesdagen. De opleiding is opgebouwd in 4 modules: 3 modules van elk 5 dagen en een laatste module van 3 dagen. De modules kunnen apart gevolgd worden, maar hoeven wel in volgorde opgenomen te worden.
Naast de 18 trainingsdagen zijn er voor elke cursist 3 u individuele mentor coaching voorzien, 4 u individuele supervisie en 12 u supervisie in kleine groepjes.
Sedert 2021 geven we de coaching opleiding in hybride vorm: je kan de lessen zowel live meevolgen als thuis online. Vanuit onze ervaring met hybride lessen van de voorbije jaren, raden we ten sterkste aan om, in de mate van het mogelijke, zeker de eerste dagen live te volgen, in Munkzwalm (22 km. ten zuiden van Gent)

Opleidingstools en oefen-sessies

De opleiding bevat een selectie van de meest werkzame principes en technieken uit de grote Gea opleidingen(NLP-opleiding, Psychodynamica, PAVA-training). Heldere communicatie, zelfontplooiing, emotionele en spirituele intelligentie, intuïtie, het op gang zetten van bewustwording en positieve verandering, zijn slechts een greep uit het rijke aanbod.

In deze opleiding leer je alle basisvaardigheden en -attitudes om een professionele coach te worden.
Uit diverse hedendaagse coachingbenaderingen is een selectie gemaakt van de meest efficiënte technieken:

 • Je leert om sterke betrokkenheid op te bouwen, met behoud van eigen grenzen.
 • Je leert om je cliënten contact te laten maken met de eigen krachtbronnen
 • Je begeleidt je cliënten om de meest fundamentele levensdoelen te realiseren.
  Tijdens de opleiding worden alle attitudes, vaardigheden, interventies en technieken die aangeleerd worden om te coachen, ook toegepast op jezelf, om zo je eigen proces van bewustwording en zelfontplooiing een boost te geven. Tijdens een aantal oefeningen sta je ook in de rol van neutrale observator.
  De interventies en coaching vaardigheden worden theoretisch gekaderd. Elk aspect, elke kwaliteit en elke vaardigheid waarrond gewerkt wordt leer je telkens te herkennen bij de ander én bij jezelf. Je oefent in het transformeren van beperkende patronen tot ondersteunende patronen bij jezelf en bij anderen. De oefeningen die je in de loop van opleidingsdagen doet, gebeuren meestal in groepjes van 2 of per 3. In de loop van de opleiding krijgt elke student feedback en individuele tips over zijn/haar evolutie. De feedbackrondes in groep na de oefeningen helpen je om de interventies verder te integreren.
  We raden aan om, in de mate dat je het kan inplannen in je leven, ook tussendoor te oefenen met elkaar.

Stevige boost van je eigen bewustzijnsproces

Je eigen bewustzijn krijgt een stevige boost door deze intense opleiding. Veel deelnemers rapporteren dat de opleiding, naast een professionele vorming, ook het effect heeft van een intensief groeijaar in zelfontplooiing.

Is deze opleiding voor jou?

Heb je al een stuk weg afgelegd op het pad van zelfontplooiing? En wil je de opgedane levenswijsheid professioneel doorgeven aan anderen? Dan is deze compacte, kwaliteitsvolle opleiding wellicht iets voor jou.
Deze opleiding met certificaat richt zich tot ieder die beroepshalve op een kwaliteitsvolle manier wil communiceren of anderen wil begeleiden, trainen en coachen:

 • HR managers
 • psychotherapeuten
 • consultants
 • coaches in energiewerk
 • personal coaches en life-coaches
 • bemiddelaars
 • begeleiders in het onderwijs
 • schooldirecteurs en leerkrachten
 • leidinggevenden en team-begeleiders
  De ervaring van de voorbije jaren heeft uitgewezen dat de mix van verschillende achtergronden van de deelnemers de kwaliteit van de opleiding heel erg ten goede komt.

Certificaat met kwaliteitslabel

Deze ICF geaccrediteerde coaching opleiding is comform de internationale regelgeving voor het professioneel opleiden van coaches. De opleiding respecteert de ethische code, en voldoet aan de basiscriteria, die ook de ICF (International Coaching Federation) onderschrijft.

Hoe kan je na de Gea opleiding het ICF certificaat behalen?

De Gea Coaching opleiding bestaat uit 144 uur coach-specifieke training, stage met minimaal 4 uur individuele supervisie en minimaal 12 uur supervisie in kleine groepjes, 3 uur individuele mentor-coaching en een schriftelijk examen.
Om het ICF certificatie te behalen dien je na de jaaropleiding minimum 100 uur praktijkervaring (waarvan 75 uur betaalde coaching sessies) als coach te kunnen aantonen. Wanneer je daarna slaagt voor de online proef van de International Coaching Federation, krijg je het ICF certificaaat van Associate Certified Coach (ACC coach). Indien je na de opleiding slaagt voor de online ICF proef en 500 uur ervaring kan aatonen, krijg je het certificaat voor ICF Professional Certified Coach (PCC coach).

KMO portefeuille subsidie

Deze opleiding kan je volgen met KMO portefeuille subsidie.
De opleiding hoort bij het domein HR en het specifieke thema waaronder de opleiding valt is 'personeelsmanagement'.
Bij aanvraag KMO portefeuille subsidie vermelden 'thema personeelsmanagement'.

Vrijblijvend intake-gesprek

In de loop van het kosteloos en vrijblijvend intakegesprek bekijken we samen in hoeverre deze opleiding beantwoordt aan je verwachtingen en of ze maximaal aansluit bij je opleidingstraject. Op die manier raakt de trainer vertrouwd met je achtergrond en specifieke wensen. Dit maakt optimale en geïndividualiseerde begeleiding mogelijk vanaf het begin van de opleiding. Een ander voordeel is dat alle cursisten vanaf het begin al een gelijkaardig niveau bereikt hebben van zelfkennis en bewustzijn.

Alle info

Kan je zelf moeilijk inschatten of je in aanmerking komt voor deze opleiding, voel je vrij om contact op te nemen met Joost Vanhove, de hoofdtrainer, via joost.vanhove@centrumgea.be of op het telefoonnummer +32-498-736759 .