NLP is in de zeventiger jaren van vorige eeuw ontstaan uit wetenschappelijk onderzoek verricht door ondermeer John Grinder en Richard Bandler. Zij poogden het gedrag van individuen te modelleren die een vervullend leven leiden of die op een integere manier blijvende positieve veranderingen teweegbrengen bij anderen - zoals bijvoorbeeld leraren, genezers en coaches. Tot hun verbazing ontdekten de onderzoekers dat elke persoon die ze bestudeerden, precies dezelfde strategieën volgde in zijn/haar manier van denken, spreken en omgaan met anderen.

Deze bevindingen werden geïntegreerd met de inzichten uit andere disciplines zoals taalkunde, psychologie en neurologie en gecombineerd tot één praktisch model. Het model brengt de innerlijke wereld in kaart vanuit de universele principes van welzijn. Meteen worden gerichte technieken aangeboden om het denken, functioneren en communiceren aan te passen met het oog op persoonlijke groei.

NLP is dus eerst en vooral een methode waarmee je zicht krijgt op hoe je functioneert en communiceert. Je maakt kennis met de structuur van je denken en voelen: de verschillende manieren waarop je een idee krijgt, waarop je iets voorstelt, een herinnering oproept (bewust of onbewust) of een gevoel ervaart.

Door NLP onderzoek weten we dat iedereen bijna continu beelden maakt, tegen zichzelf praat, en fysieke gewaarwordingen heeft. De verschillende manieren waarop je kunt omgaan met die impulsen (je innerlijke beelden, lichamelijke gewaarwordingen, gedachten en emoties) bepalen de mate waarin je een vervullend leven leidt, de mate waarin je al dan niet gelukkig bent.
Globaal gezien zijn er een 50-tal manieren waarop jouw gedachten, gewaarwordingen en emoties zich vormen en met elkaar in interactie gaan. Je kan het je voorstellen als een soort schakelbord in ons brein waarop 50 knoppen staan. Er zijn knoppen die enkel een aan- en uitstand hebben, andere hebben meerdere standen of hebben een continu bereik.

NLP leert in welke stand jouw 'knoppen' staan in verschillende situaties. Via oefeningen kan je de voordelen van de verschillende standen ervaren en toepassen op verschillende situaties die voor jou belangrijk zijn. Je leert de gewoontepatronen van anderen te herkennen en hen te helpen om meer keuzes te krijgen (in welke stand ze de 'knop' kunnen zetten, afhankelijk van wat ze in een bepaalde situatie willen bereiken).