De opleiding is qua vorm en structuur conform met de internationale richtlijnen.

De basis opleiding beslaat 2 jaar.

Elk jaar beslaat 48 dagdelen van 3 uur/ 24 lesdagen, en is onderverdeeld in 4 modules van elk 12 dagdelen/6 lesdagen

Eerste jaar: NLP Practitioners

Tijdens de opleiding worden de NLP-principes uiteengezet, geïllustreerd aan de hand van herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven en getraind via gerichte oefeningen rond zelfgekozen onderwerpen. Hierdoor ervaar je onmiddellijk de impact van de NLP-inzichten op jouw leven. Je wordt aangemoedigd om met de aangeleerde principes te experimenteren in interactie met anderen.

In combinatie met de professionele demonstraties van de trainer valt het goede evenwicht op tussen theorie en praktijk. Doordat ik mezelf beter heb leren kennen kan ik nu mijn medewerkers beter coachen. NLP heeft van mij nog meer een mens in ontwikkeling gemaakt.

Veerle Verfaille, bedrijfsleider poetshulporganisatie

Module 1: Helder communiceren en doelstellingen realiseren

Je woorden maken nauwelijks 20 % uit van de informatie die je uitstuurt. Wat in een gesprek het sterkst overkomt en bij de ander blijft hangen, zijn de signalen die je - meestal onbewust - uitstuurt via je lichaamshouding, gelaatsuitdrukking en intonatie.

Deze module maakt je bewust van deze non-verbale signalen. Je leert ze te herkennen en in rekening te brengen. Hierdoor ga je jezelf consequenter uitdrukken: je bent in staat om specifiek en ondubbelzinnig, in woord en gedrag, over te brengen wat je precies wil zeggen, vanuit betrokkenheid met je gesprekspartner(s).  

Dit wordt aangevuld met de oefening van het Helend Spreken. 

In deze module wordt ook aandacht besteed aan het duidelijk formuleren, visualiseren en realiseren van doelstellingen. 

Dit gebeurt met het proces van De Sleutel van Creatie.

Je wordt je bewust van de beelden die jij, net zoals iedereen, continu maakt en van de gedachten die je innerlijke dialoog voortdurend bevolken.  

Er worden oefeningen gedaan om de kwaliteit te verbeteren van deze innerlijke beelden en deze innerlijke dialoog, die voor een groot deel bepalen hoe je je voelt.  

Als gevolg krijg je een positiever zelfbeeld, wordt je eigenwaarde voelbaar versterkt, en komen je gedachten in overeenstemming met je wensen en doelen.

Module 2: Beperkende patronen herkennen en veranderen

Deze module gaat dieper in op de elementen in jezelf die positieve veranderingen in de weg staan en die verhinderen dat je je wensen en verlangens realiseert.

In deze module leer je ook oude of zelfsaboterende patronen te doorbreken en om te vormen tot nieuwe ondersteunende gevoelens. Verder ga je op zoek naar je krachtbronnen, en krijg je er meer toegang toe in situaties waar ze je het meest kunnen helpen.  Zo leer je ondermeer beroep te doen op je hulpbronnen bij de realisatie van doelstellingen.

In deze module worden ook de basisinterventies aangeleerd van het Zelf-Integratieproces. Zelf-Integratie is de wetenschappelijke methode, door Joost ontwikkeld, om van binnenuit  je zelfvertrouwen te versterken, onverwerkt verlies effectief op te lossen en spijt- en schuldgevoelens te transformeren.

Verder komen de volgende topics aan bod:

 • Hoe herken je niet-ondersteunende gewoontes en hoe verander je deze op een respectvolle manier?
 • Hoe herken en verander je patronen in relatie tot anderen?
 • Hoe verbeter je de kwaliteit van je relaties?
 • Hoe maak je goede beslissingen en keuzes?
 • Hoe doorbreek je beperkende conditioneringen en installeer je positieve vernieuwingen? 
 • De volgende specifieke NLP interventies: trauma/fobie-proces, allergie-proces, eigenwaarde-proces, collapse anchoring, future pacing, change history, reclaim personal history.

Module 3: Het onbewuste afstemmen op bewuste doelstellingen

In deze module staat het (h)erkennen van verschillende aspecten of 'deelpersoonlijkheden' in jezelf centraal. Je leert innerlijke conflicten oplossen en ervoor zorgen dat alle delen in jezelf meewerken om je leven meer vervulling te geven. Je leert ook de toegang te vergroten tot je intuïtieve vermogens en tot de informatie uit je onbewuste.  In deze module leer je minder oordelend te denken en positieve feedback te geven, zowel aan anderen als aan jezelf.

 • Hoe detecteer en overbrug je (schijnbare) tegenstellingen binnen jezelf en anderen?
 • Op welke manier vertellen beelden en metaforen iets over je belemmeringen, mogelijkheden en oplossingen?
 • Hoe onderhandel je zinvol bij conflicten en hoe help je efficiënt geschillen oplossen (ook binnen jezelf)?
 • Hoe herken je achter ongewenste symptomen de boodschappen van het onbewuste?
 • Hoe transformeer je niet-ondersteunende symptomen?

Module 4: Innerlijke kracht, zingeving, en trouw zijn aan jezelf en certificatie

Tijdens deze reeks train je jezelf om voelbaar meer gecenterd te zijn, in je kracht te blijven en tijdens interactie met anderen je emotionele grenzen te behouden.

Het begrip 'zingeving' wordt in deze module grondig uitgewerkt. Je leert zelf antwoorden te formuleren op de vraag: “Welke betekenis geef ik aan mezelf, aan mijn werk, aan mijn relaties, aan het leven en aan de wereld. Hoe bepaalt deze betekenis mijn welbevinden en hoe kan ik eventueel een andere, meer bevrijdende en ondersteunende zingeving ervaren? Je krijgt kaders aangereikt die je helpen om een stevig innerlijk referentiekader op te bouwen en die je een antwoord doen vinden op de vraag: "Wat betekent het om trouw te zijn aan mezelf?"

Wie wil, kan, als onderdeel van het eindwerk, de essentie van de eigen antwoorden op deze vraag, met de groep delen in een zelfgemaakte presentatie waarbij je trouw belooft aan jezelf. Dit is een krachtig ritueel, dat in de loop van de voorbije 20 jaar ontwikkeld is binnen Centrum GEA. De doorwerking hiervan is dikwijls nog jaren lang voelbaar. 

Tweede jaar: NLP Master Practitioners

Module 1: Waardenhiërarchie, logische niveaus

In deze module krijg je een systematisch overzicht van alle NLP patronen die ons denken, voelen, handelen en communiceren bepalen. Je kan het beschouwen als de verzameling van alle 'knoppen en schuivers' op het 'dashboard' van ons innerlijk.

Via oefeningen zullen we de knoppen die wat vastgeroest zitten in één stand oliën, om maximale flexibiliteit te ontwikkelen, waardoor we veel meer mogelijkheden krijgen.

We gaan uitgebreid aan de slag met criteria of waarden, die de ruggengraat vormen van ons Model van de Wereld: je leert je waardenhiërarchie in verschillende situaties in kaart te brengen en, daar waar wenselijk, bij te stellen.

Het kader van de Logische Niveaus helpt je om bij jezelf en anderen exact in te schatten op welk niveau er specifieke obstakels of bronnen en oplossingen zitten: op het niveau van: 

-de omgeving

-het gedrag

-de capaciteiten

-de waarden en overtuigingen

-de identiteit

-de missie.

Met al deze elementen samen kan iedereen aan de slag om dan later in de opleiding een modeling te maken (uitleg in module 4).

Module 2: De tijdslijn: welk impact heeft de notie 'tijd'?

Je krijgt een klare kijk op je innerlijke voorstelling van het verleden, het heden en de toekomst, en welk impact deze voorstelling heeft op je leven.

Je ervaart hoe je met behulp van de tijdslijn gebeurtenissen uit het verleden gemakkelijk een plaats kan geven en deze kan verwerken.

Deze module doet je ook ontdekken in welke mate je leven momenteel bepaald wordt door het verleden of door voorbije situaties die onbewust in de toekomst werden geprojecteerd.

Verder leer je je voorstelling van de tijd te gebruiken als anker voor blijvend veranderingswerk.

Er worden ook concrete tips gegeven om gemakkelijker en helemaal in het hier-en-nu te zijn.

Module 3: Overtuigingen of 'beliefs'

Reeds enkele malen is het begrip 'overtuigingen' opgedoken in het lesprogramma. Deze module werkt het begrip grondig uit.

Vooreerst wordt ingegaan op het verschil tussen vooronderstellingen, gedachten en overtuigingen.

Daarna spoor je je - vaak onbewuste - kernovertuigingen op en word je je bewust van de manier waarop zij jouw ervaringen totnogtoe hebben bepaald. Wat is hun effect op je zelfbeeld, je relaties en je gezondheid?

Ten slotte krijg je technieken aangereikt om beperkende overtuigingen te veranderen. Je leert nieuwe, meer ondersteunende overtuigingen te vinden en te installeren.

Module 4: Verdieping en integratie

In deze module combineren we de verschillende aangereikte thema's tot een coherent geheel. Je inzicht verdiept zich.

De toepassingsmogelijkheden worden heel specifiek gemaakt:

-wanneer komen welke NLP-principes op de voorgrond?

-welke processen hanteer je in welke situaties? 

Je wordt begeleid om de aangereikte leerstof verder te integreren.

Verder komen de nieuwste ontwikkelingen in het domein van NLP aan bod.

Tenslotte wordt de connectie gemaakt tussen NLP en andere benaderingen zoals cognitieve psychologie en energiewerk. Op die manier leer je  NLP te positioneren in het landschap van de zelfontplooiingsmethodes.

Eindwerk

Eerste luik: de modeling

Het maken van een modeling is een belangrijk deel van het eindwerk, voor degenen die het certificicaat van NLP Master willen behalen.

In het eindwerk bestudeer je iemand met een bepaalde kwaliteit, vaardigheid, gedrag, of manier van zijn, die je zelf graag zou willen beheersen of verder ontplooien. Er wordt nagegaan hoe die persoon dat precies doet en welke NLP patronen hij/zij hanteert.

Daarna kan je onderzoeken welke aspecten voldoende ecologisch zijn om bij jezelf te integreren.

Het maken van deze modeling is een belangrijk deel van het eindwerk voor degenen die het certificicaat van NLP Master willen behalen.

In het tweede luik van het eindwerk demonstreer je dat je de NLP interventies vlot kan toepassen.