Hier kan je enkele videofilmpjes bekijken die jou op korte tijd een idee geven van de essentie van het Pava-bewustzijnsmodel

De trainer: Joost Vanhove

Certificatie met kwaliteitslabel

Centrum GEA wil een blijvende kwaliteit garanderen.  Daarom houden we ons aan de volgende criteria voor het bekomen van een certificaat:

  • Er wordt verwacht dat de studenten minstens 5 van de 6 dagen van de opleiding effectief gevolgd hebben (max. 1 volle lesdag gemist hebben; de eventueel gemiste dag kan ingehaald worden in samenspraak met de trainer).
  • Tijdens de certificatiedag demonstreer je dat je de basishoudingen, -vaardigheden en -interventies die je aangeleerd hebt, beheerst en vlot toepast.
  • Tijdens de certificatiedag leg je ook een schriftelijke proef af, waaruit blijkt dat je inzicht hebt in de basishoudingen, de kaders, technieken en interventies van het PAVA-bewustzijnsmodel.

Uitgebreide documentatiemap voor coaches en professionele hulpverleners

U ontvangt ook een map met didactisch materiaal (schema’s, grafieken en overzichten) die voor je cliënten in één oogoplsag de verschillende aspecten van het theoretsich kader verduidelijken.

In deze map vind je ook vraag- en invullijsten om gemakkelijk voor je cliënt, leerling, teamlid of coachee het niveau van bewustzijn te kunnen meten en om de valkuilen (alle valse vergelijkingen en valse tegenstellingen) vlot in kaart te brengen. In deze map zijn ook de overzichten, werkfiches en focuskaarten voor de oefeningen bijeengebracht.

Daarmee kan je onmiddellijk aan de slag met je cliënten.