Vind je unieke gelukscode

Deze workshop richt zich tot iedereen die vlot wil werken met het PAVA-bewustzijnsmodel en daarop gebaseerde Geluksmeter.

In deze basisreeks krijg je het totaalbeeld mee van het PAVA-bewustzijnsmodel, waarvan de Geluksmeter een van de praktische instrumenten is. je leert elke situatie in je leven, ook de collectieve gebeurtenissen uit o.a. de nieuwsberichten kaderen met behulp van het PAVA-bewustzijnsmodel. Het PAVA-model geeft je ook voor elke situatie waarin je je bevindt handvaten mee om er op de beste manier mee om te gaan.

De PAVA-Geluksmeter is de langverwachte wegwijzer voor jouw geluksniveau in de dagelijkse praktijk. Hij toont je de kortste weg naar het kostbare juweel waar iedereen naar op zoek is: duurzaam geluk.

Eindeloos gepieker, beklemmende stress en je doelen niet kunnen realiseren zijn duidelijke tekenen van ongelukkig zijn. Wanneer je niet volop gelukkig bent, weet je niet wat je echt wil, je ziet maar moeilijk een uitweg en je ervaart je leven als betekenisloos.

In deze basisreeks toont geluksexpert Joost Vanhove hoe je weer de regie krijgt over je eigen geluk. Je komt beter in je vel te zitten, ervaart meer flow en je durft veel meer op je intuïtie te vertrouwen. Zo groei je naar de beste versie van jezelf, ook in uitdagende tijden.

Joost Vanhove, gelukscoach en ontwikkelaar van De Geluksmeter, toont je in deze reeks hoe je met de Geluksmeter-app (die je nu al kan downloaden via www.geluksmeter.be) in elke situatie jouw GQ (Geluksquotiënt) kan meten en verhogen, zodat je blijer bent in alles wat je doet. Je leert hoe je voor de rest van je leven De Geluksmeter kan inzetten als een accurate en betrouwbare GPS die je op koers houdt naar meer vreugde en zingeving. Ook jij kan, net zoals duizenden dat al gedaan hebben, met De Geluksmeter meer tevredenheid ervaren en meer betekenis geven aan je leven.

Naast de oefeningen uit het boek De Geluksmeter, leer je in deze reeks ook spelen met meer geavanceerde processen waarmee je de volledige kracht voelt van die geluksmomenten waar je je tot nu toe nog niet ten volle bewust van was. Vervolgens leer je de energie van elke soort gelukservaring moeiteloos overplaatsen naar andere situaties. 

Deze training is bewust gespreid over 2 maanden (met de Kerstvakantie tussenin) zodat je tussendoor in het dagelijks leven kan oefenen in het toepassen van de leerstof.

Een ijzersterke methode om blijvende positieve veranderingen te bewerkstelligen en om het geluk ten volle te omarmen.  De Geluksmeter zou beslist tot de eindtermen in het onderwijs moeten behoren.                                                                                                                                                              Ann Ivens, klinisch laborante

Inhoud van de behandelde onderwerpen

De 4 PAVA Basis-geluksattitudes beheersen 

      1. Zuivere Waarneming (Perceptie) ontwikkelen en versterken.

     2. Volledige acceptatie van wat er is (dit betekent niet ermee akkoord gaan of je erbij neerleggen!).

     3. Bewust worden (en blijven) van je doelstellingen, visie en missie.

     4. Op het gepaste moment overgaan tot actie met effect.

Verder leer je:

 • De 4 PAVA-geluksparameters uit elkaar houden.

 • De sterktes en uitdagingen van je innerlijke ontwikkeling in kaart brengen met behulp van het PAVA-bewustzijnsmodel. 
 • Inschatten waar je staat in je ontwikkeling.
 • Positieve referentie-ervaringen herkennen en oproepen voor elk van de 4 PAVA- basishoudingen.
 • Elk van de 4 PAVA-levenshoudingen versterken en ze tegelijkertijd actief houden.

De Geluksmeter overstijgt de gangbare coaching technieken. Joost Vanhove heeft de talrijke disciplines waarin hij is opgeleid (o.a. NLP en sjamanisme) met zijn Geluksmeter duidelijk tot een synchroon geheel geïntegreerd in zijn bezieling naar mensen toe. 
Jan Everaet, preventieadviseur bij VDAB

 

Specifieke vaardigheden die je voor elk van de 4

PAVA-kwaliteiten leert beheersen.

Zuivere Perceptie

 • Leren zuiver waarnemen zonder te interpreteren.
 • Beheersen van de 5 waarnemingsposities: waarnemen, denken én voelen vanuit jezelf, vanuit de ander, vanuit de denkbeeldige, neutrale observator, vanuit het systeem (gezin, familie, bedrijf...) en vanuit het perspectief van het universeel al-bewustzijn.

Volledige Acceptatie

 • De kenmerken van acceptatie en de kenmerken van verzet duidelijk herkennen.
 • Herkennen, toelaten en loslaten van verzet.
 • Aanleren van de techniek van volledige acceptatie.
 • Bij jezelf alle soorten emoties herkennen en volledig accepteren.  
 • Gehechtheden en aversies herkennen en loslaten.

Heldere Visie

 • Bewustwording van je innerlijke dialoog en van je innerlijke beelden. Bewust kunnen kiezen voor ondersteunende self-talk en opbouwende innerlijke beelden.
 • Piekercirkels herkennen, doorbreken en vervangen door positieve intentie.
 • Duidelijke waarden, doelstellingen formuleren en realiseren. Je Visie en Missie verhelderen.
 • Bewust je aandacht richten op je wensen en doelen en terzelfdertijd de vereenzelviging met je doelen leren loslaten.

Efficiente Actie

 • Bewust stite en zelfreflectie inbouwen, vooraleer over te gaan op actie.
 • De juiste timing afwachten om over te gaan tot actie met maximaal effect.
 • Daadkracht en timing: de juiste actie, soms tegen alle regels in.
 • Leren de juiste keuzes maken wanneer je staat voor een kruispunt van verschillende wegen.

De Geluksmeter is een van de meest complete en diepgaande methodes van zelfontplooiing. Dit maakt deze methode zeer efficiënt voor elke vorm van zelfreflectie en persoonlijke groei.

Philippe De Jonge, jongerenmentor

Spirituele groei met het PAVA-bewustzijnsmodel:

 • De vier koninklijke wegen naar zelfrealisatie leren bewandelen: Herkennen en oproepen van eenheidservaringen en de kracht die erin zit toegankelijk maken voor jezelf, zowel op het vlak van Perceptie, Acceptatie, Visie als van Actie.
 • Jezelf en de anderen leren zien vanuit eenheidsbewustzijn.
 • Kenmerken van eenheidsbewustzijn (ten opzichte van die van afscheidings-bewustzijn) vlot herkennen.
 • De oorzaken van angst, schuld, spijt of schaamte transformeren via de benadering van non- dualiteit.
 • Jezelf en anderen leren vergeven vanuit het transpersoonlijk standpunt.
 • Met behulp van het PAVA-model de 4 grote spirituele verwarringen bij jezelf kunnen detecteren en positief transformeren.
 • De signalen van intuitie sneller en duidelijker oppikken met het PAVA-bewustzijnsmodel.