basis groeijaar intuïtieve ontwikkeling

3jarige professionele opleiding tot energetisch coach

 

Centrum GEA is het langst bestaande (sinds 1990) nog actieve centrum in Vlaanderen voor Intuïtieve Ontwikkeling en voor opleiding tot energetisch coach. Centrum GEA heeft voor Psychodynamica steeds zeer hoge scores behaald in alle onafhankelijke audits van de voorbije 20 jaar vereist door de Vlaamse Overheid voor registratie tot officieel opleidingscentrum.

Wat is Psychodynamica ?

Psychodynamica bevat een sluitend en diepgaand model voor zelfontplooiing door het gebruik van intuïtieve kanalen en energiewerk.

Wil je kennis maken met energiewerk? Wil je steviger in het leven staan en beter je grenzen leren aangeven? Wil je je energiebalans beter leren beheren? Wil je toegang hebben tot de krachten in je onderbewuste? Heb je interesse in natuurlijk genezen , in heelwording op mentaal, emotioneel en relationeel vlak? Of wil je anderen leren coachen met gebruik van je intuïtie? Dan is onze opleiding Psychodynamica echt iets voor jou.

Energie is de essentie van alles wat bestaat en leeft. Psychodynamica leert je de energiepatronen die je gedachten, gevoelens en gedragingen vormen,waar te nemen in je energieveld en energetische anatomie door het trainen van de innerlijke zintuigen. Je leert ze ook te duiden. Hierdoor word je je meer bewust van wat binnenin leeft.

 Door bewust en liefdevol in te grijpen in die energiepatronen, kan je afremmende overtuigingen en onverwerkte emoties op een gerichte manier oplossen en transformeren tot ondersteunende gedachten en positieve gevoelens.

Psychodynamica onthult hoe dit op een ecologische wijze kan gebeuren via kleur, klank, aanraking en beweging. Dit gebeurt eerst bij jezelf.

Nadien verscherpt je begrip van de diepe innerlijke structuur bij anderen. Je leert het Psychodynamica-energiewerk verder toe te passen in het coachen van anderen.

Psychodynamica scherpt de vaardigheden aan om individuele personen  energetisch te helen en te lezen. Je raakt ook vertrouwd met het helen en lezen van  relaties, groepen, projecten, situaties, ruimtes en gebouwen.

Voor wie?

Het psychodynamica-energiewerk is bestemd voor ieder die zichzelf en de wereld rondom zich diepgaand wil leren begrijpen. De opleiding is zeker voor jou bestemd wanneer je je persoonlijkheid wil ontwikkelen,  steviger in het leven wil staan of beter je grenzen wil aangeven via het aanscherpen van je intuïtie. 

De twee verdere opleidingsjaren tot energetisch coach richten zich ondermeer tot therapeuten en psychologen, artsen, paramedici zoals verplegers, bejaardenhelpers, palliatieve zorgverleners en familiale helpers.

Psychodynamica is  beroepsmatig zeer zinvol indien je een diepgaande mensenkennis nodig hebt. We denken hierbij aan leerkrachten, hrm-managers die professionelen adequater willen begeleiden op hun carrièrepad, of  aan selectiebureaus die een snellere en meer effectieve personeelsselectie willen bewerkstelligen.

Ook  managers kunnen bij het nemen van snelle of vergaande strategische beslissingen veel baat hebben bij  het readingmodel van psychodynamica. 

Psychodynamica is voor mij een allesomvattende cursus. De eerste 2 jaren zijn uitstekend als persoonlijke vorming en ontwikkeling van innerlijke waarneming. Het 3de en 4de jaar zijn een verdere uitdieping van de eerste jaren en vooral gericht naar het therapeutisch werken met anderen. Het brengt een totale omwenteling teweeg in je leven. Blokkades lossen op en je komt dichter bij je ware aard, wat zo bevrijdend aanvoelt. Op therapeutisch vlak merk ik dat ik veel efficiënter kan werken door diepere lagen aan te spreken. Ik zou deze opleiding aan iedereen aanraden, ook al kan je de volledige cyclus niet afmaken.

Conny Jansen (psychiatrisch verpleegkundige)

Resultaat

 • je innerlijke waarneming verfijnt. Je intuïtie groeit. Je innerlijke groei versnelt.
 • je leert je innerlijke ruimte  zuiver te houden met zelfgenezing (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) tot gevolg.
 • je bent in staat de diepe innerlijke structuur van jezelf, je omgeving en   relaties waar te nemen en te duiden
 • onbewuste drijfveren worden  tastbaar. Het contact met je  innerlijk weten intensifieert.
 • je verwerft heldere inzichten in je levensdoelen en ziet duidelijk de weg naar de realisatie ervan.
 • je ontwikkelt het vermogen om zelf, van binnenuit, antwoorden te formuleren op concrete vragen in je dagelijks leven.
 • je leert grenzen zetten en aangeven, en bent in staat energie uit te wisselen met de omgeving en de eigen energie te bundelen.
 • je versterkt je vermogen om liefdevol, neutraal en respectvol aanwezig te zijn bij jezelf en de ander.
 • je omgaan met anderen verdiept zich. Er komen mensen en situaties op je pad die directer aansluiten bij je levensplan en je diepste aspiraties.
 •  je scherpt de vaardigheden aan om personen  eerst energetisch te helen en dan te lezen.
 • je raakt vertrouwd met het helen en lezen van relaties, groepen, projecten, situaties, ruimtes en gebouwen.
 • je bent in staat het bewustwordingsproces bij een ander ecologisch te begeleiden met een neutraal, niet oordelend taalgebruik.

De cursus Psychodynamica helpt me om sneller signalen op te vangen bij studenten met (leer-) moeilijkheden. Dankzij het centerend effect van de opleiding, kon ik ook beter het evenwicht bewaren tussen wat ik zou willen doen en mijn draagkracht. Dit kwam de werksfeer voor mezelf en mijn collega’s ten goede.

Leen, praktijkassistent UGent faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur