De stage consulten van de tweede jaars studenten in de opleiding tot coach in healingtechnieken, zullen plaatsvinden van januari tot en met maart 2023 op zondagen telkens van 10.30u tot 12.30u en van 14.30u tot 16.00u.

De precieze datums zullen eerstdaags gepubliceerd worden. 

Geïnteresseerden voor een readingsessie kunnen zich inschrijven via info@centrumgea.be

Deze stage van de tweede jaarsstudenten gebeurt onder supervisie van assistenten en trainers.

De consulten zijn gratis.