Dit opleidingsjaar bevat 48 lesdelen van telkens 3 uur, verdeeld in 1 module van 30 lesdelen en een tweede module van 18 lesdelen.

Module 1: Healing technieken en vaardigheden

De verworven technieken en vaardigheden voor heelwording bij jezelf worden nu verder uitgediept om een ecologisch verantwoord heelwordingsproces tot stand te brengen in je omgeving. Hiertoe train je eerst om, door innerlijke waarneming, de diepere realiteit van het ene allesdoordringende bewustzijn te observeren in elke verschijningsvorm van mens, dier, plant, voorwerp, gebouw en situatie. Door het steeds groeiend begrip en inzicht in die diepere realiteit wordt het mogelijk om de omgeving op een harmonische manier te verhelderen, weer heel te maken.
Een belangrijke voorwaarde hiertoe is wel dat je leert leven vanuit een neutrale en liefdevolle aandacht: een aanwezig zijn, dat niet doet, maar laat gebeuren. Het frequente contact met deze bewustzijnstoestand, en de training om deze toestand te stabiliseren in je leven, werken bijzonder genezend voor jezelf.
Het genezen van anderen is het grootste geschenk van zelfgenezing dat je aan jezelf kan geven.
We werken in deze module alle criteria uit voor een ecologisch healerschap, dat duidelijke morele normen hanteert.

Hiertoe oefen je op elkaar en leer je je waarnemingen uit te drukken in ecologisch, niet oordelend taalgebruik, dat tevens een neerslag vormt van de mate waarin je ook niet oordelend denkt en in het leven staat.

De healingmodellen en -structuren worden gehanteerd als kapstokken waaraan je je waarnemingen kunt ophangen en waardoor ze zich zich kunnen verdiepen.

Module 2: Communicatie met de klant en stageperiode

Hierin leer je om je waarnemingen van de energiepatronen, en de harmonisering die hierin ontstaat door het consequent in je liefdevolle aandacht houden van de persoon of situatie, in  dagelijkse taal samen te vatten en mee te geven aan je klant.
De stageperiode bestaat uit 8 oefensessies op mensen van buiten de opleiding onder supervisie van de trainer en de assistenten. De feedbackrondes na elke oefensessie zijn van groot didactisch belang en helpen je om de kwaliteit van je healingwerk te verhogen. Je krijgt  de kans om je healingvaardigheden zelf te evalueren en zonodig bij te sturen.

Bij het succesvol doorlopen van de stageperiode, kan je gecertificeerd worden tot Energetisch Coach in Healingtechnieken.