Reeks van 3 opleidingsdagen, 1 per trimester


De reeks wordt best gevolgd als één geheel, om de opbouw  in de didactische aanpak en het groepsproces intact te houden.

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die de 3jarige professionele opleiding tot energetisch coach met succes gevolgd hebben.

Het postgraduaat coach in healing-en readingtechniek werd al vaak georganiseerd voor vele lichtingen van afgestudeerde readers.

Wat opvalt is, dat mensen die professioneel geen of weinig readings doen, vaak niet (meer) naar het postgraduaat durven komen. Nochtans is het juist de bedoeling om ook die mensen die vinden dat ze te weinig met de readingmaterie doen,  een boost te geven. Het postgraduaat is dan ook vooral bedoeld om te oefenen op elkaar, in een geest van wederzijds respect en ondersteuning.

Ook kan je, wanneer je je niet (meer) veilig voelt in de readingmaterie, ervoor opteren om aan te sluiten bij het healingpostgraduaat, waar je ook vele van de healingmodellen weer kunt oprakelen, en zo geleidelijk je Psychodynamicakennis weer up to date brengt .

 

De postgraduaatreeks steunt op 4 pijlers:

1)Het inoefenen van bestaande readingmodellen

Geef aan welke schema's je dieper wil inoefenen, of waarover je vragen hebt.

2)Casusbespreking

Door de jaren is het zeker duidelijk geworden voor vele readers hoe leerrijk het kan zijn om gezamenlijk casussen te bespreken. Geef je input!

3)Vraag-en antwoordronde

Vragen over praktijkvoering, over specifieke klanten, over je eigen proces, over de techniek van het lezen, en nog veel meer, kunnen aan bod komen.

4)Nieuwe readingmodellen uitdiepen en inoefenen

Doorheen de jaren zijn er een aantal nieuwe technieken aangeboden in de postgraduaatreeksen. Sommige daarvan zijn absoluut niet door iedereen gekend, of werden nog niet echt geïncorporeerd in de praktijk na ontvangst. Het is wellicht nuttig uit dit vroegere aanbod een tool herop te nemen, die dan ofwel volledig, ofwel quasi nieuw is. Geef je input!

 

Alle voorstellen, vragen en suggesties dienen 14 dagen voor aanvang aan de trainer doorgegeven te worden.