reeks van 3 opleidingsdagen, 1 per trimester

De reeks dient als één geheel gevolgd te worden, om de opbouw  in de didactische aanpak en het groepsproces intact te houden.

  Deze opleiding is bedoeld voor mensen die de eerste 2 jaren van de 3jarige professionele opleiding tot energetisch coach met succes gevolgd hebben.

  Doel is om studenten uit verschillende lichtingen bij elkaar te brengen om zo een kruisbestuiving tot stand te brengen en de mogelijkheden tot oefenen op elkaar te vergroten.

  Het postgraduaat steunt op 4 pijlers:

  1) het verder verdiepen en inoefenen van bestaande healingmodellen.

  Studenten die een bepaalde healingmethode  beter onder de knie willen krijgen, of vragen hebben over de structuur van de methode, kunnen aanvragen om het inoefenen van dit model op het programma te zetten.

  2)casusbesprekingen uit de eigen healingpraktijk

  Het bespreken in groep van bepaalde specifieke healings die je hebt uitgevoerd, is zeer nuttig en waardevol voor alle deelnemers. Iedereen kan hier iets uit leren. 

  Het is mogelijk dat je vragen hebt over de gevolgde strategie, over de specifieke problematiek van een klant, of over het healen van meer complexe situaties.

  Je kan steeds casussen ter bespreking doorsturen naar de trainer. Doe dit ten minste 14 dagen voor de datum van de volgende samenkomst.

  3)vraag-en antwoordronde

  Hierin kunnen vragen aan bod komen over klanten, over het runnen van je praktijk, over je eigen innerlijk proces, etc. Elke vraag is nuttig voor iedereen.

  Leg ze op tijd ( 14 dagen bij voorbaat) voor aan de trainer, zodat er rekening mee kan gehouden worden bij het opmaken van het programma. 

  4) het aanbrengen en inoefenen van nieuwe healingschema's

  Het is mogelijk dat bepaalde schema's tijdens bepaalde opleidingsjaren niet (voldoende) aan bod kwamen. Je kan zeker aanvragen om die alsnog op het programma te zetten. Er zijn ook oefeningen en werkmethodes uit het basisgroeijaar (de 2 eerste jaren voor de oudere studenten) die niet werden omgezet tot healingmethode op anderen.

  Ook die kunnen uitgewerkt worden tot weer een nieuwe tool in je healing-arsenaal. We houden dit wel voor de laatste dag van het postgraduaat, zodat eerst de bestaande modellen nog verder ingeoefend kunnen worden.

  Deze postgraduaatreeks wordt dus op maat gemaakt voor de studenten die zich inschrijven. Jullie input is daartoe wel onontbeerlijk!