Module 1: Helder communiceren en doelstellingen realiseren

Je woorden maken nauwelijks 20 % uit van de informatie die je uitstuurt. Wat in een gesprek het sterkst overkomt en bij de ander blijft hangen, zijn de signalen die je - meestal onbewust - uitstuurt via je lichaamshouding, gelaatsuitdrukking en intonatie.

Deze module maakt je bewust van deze non-verbale signalen. Je leert ze te herkennen en in rekening te brengen. Hierdoor ga je jezelf consequenter uitdrukken: je bent in staat om specifiek en ondubbelzinnig, in woord en gedrag, over te brengen wat je precies wil zeggen, vanuit betrokkenheid met je gesprekspartner(s).

Dit wordt aangevuld met de oefening van het Helend Spreken. 

In deze module wordt ook aandacht besteed aan het duidelijk formuleren, visualiseren en realiseren van doelstellingen. 

Dit gebeurt met het proces van De Sleutel van Creatie.

Je wordt je bewust van de beelden die jij, net zoals iedereen, continu maakt en van de gedachten die je innerlijke dialoog voortdurend bevolken.  

Er worden oefeningen gedaan om de kwaliteit te verbeteren van deze innerlijke beelden en deze innerlijke dialoog, die voor een groot deel bepalen hoe je je voelt.  

Als gevolg krijg je een positiever zelfbeeld, wordt je eigenwaarde voelbaar versterkt, en komen je gedachten in overeenstemming met je wensen en doelen.

Module 2: Beperkende patronen herkennen en veranderen

Deze module gaat dieper in op de elementen in jezelf die positieve veranderingen in de weg staan en die verhinderen dat je je wensen en verlangens realiseert.

In deze module leer je ook oude of zelfsaboterende patronen te doorbreken en om te vormen tot nieuwe ondersteunende gevoelens. Verder ga je op zoek naar je krachtbronnen, en krijg je er meer toegang toe in situaties waar ze je het meest kunnen helpen.  Zo leer je ondermeer beroep te doen op je hulpbronnen bij de realisatie van doelstellingen.

In deze module worden ook de basisinterventies aangeleerd van het Zelf-Integratieproces. Zelf-Integratie is de wetenschappelijke methode, door Joost ontwikkeld, om van binnenuit  je zelfvertrouwen te versterken, onverwerkt verlies effectief op te lossen en spijt- en schuldgevoelens te transformeren.

Verder komen de volgende topics aan bod:

  • Hoe herken je niet-ondersteunende gewoontes en hoe verander je deze op een respectvolle manier?
  • Hoe herken en verander je patronen in relatie tot anderen?
  • Hoe verbeter je de kwaliteit van je relaties?
  • Hoe maak je goede beslissingen en keuzes?
  • Hoe doorbreek je beperkende conditioneringen en installeer je positieve vernieuwingen? 

Module 3: Het onbewuste afstemmen op bewuste doelstellingen

In deze module staat het (h)erkennen van verschillende aspecten of 'deelpersoonlijkheden' in jezelf centraal. Je leert innerlijke conflicten oplossen en ervoor zorgen dat alle delen in jezelf meewerken om je leven meer vervulling te geven. Je leert ook de toegang te vergroten tot je intuïtieve vermogens en tot de informatie uit je onbewuste.  In deze module leer je minder oordelend te denken en positieve feedback te geven, zowel aan anderen als aan jezelf.
In deze module train je jezelf om voelbaar meer gecenterd te zijn, in je kracht te blijven en tijdens interactie met anderen je emotionele grenzen te behouden.

  • Hoe detecteer en overbrug je (schijnbare) tegenstellingen binnen jezelf en anderen?
  • Op welke manier vertellen beelden en metaforen iets over je belemmeringen, mogelijkheden en oplossingen?
  • Hoe onderhandel je zinvol bij conflicten en hoe help je efficiënt geschillen oplossen (ook binnen jezelf)?
  • Hoe herken je achter ongewenste symptomen de boodschappen van het onbewuste?
  • Hoe houd je jouw emotionele grenzen tijdens gesprekken, tijdens telefoongesprekken en tijdens het werken aan de computer?