Zelf-Integratie als zelfhulpmethode

In de loop van deze workshop worden de belangrijkste processen van Zelf-Integratie, zoals beschreven in het boek 'Het Gouden Geschenk' aangeboden in de vorm van individuele - en partneroefeningen.

Je leert verschillende manieren om jezelf  vlot door deze processen te loodsen.

Waaruit bestaat Zelf-Integratie?

De methode van Zelf-Integratie bestaat uit 4 onderdelen.

Deel I

DE 3 KOSTBARE SCHATTEN: krachtbronnen in jezelf opnemen

Hier wordt getoond hoe je achtereenvolgens

  • de energie die je gestopt hebt in een relatie of periode, terug kunt halen
  • de energie van alle goede momenten uit een periode of relatie op kunt nemen in jezelf
  • de energie van alle leerlessen uit een bepaalde periode op kunt halen, en op kunt nemen in jezelf.

Deel II 

HET GROTE WEERZIEN: zelfbeeld transformeren en opnemen

Dit deel toont hoe je (opnieuw) in het reine kan komen met jezelf, hoe je je zelfbeeld kan versterken, hoe je meer respect en waardering kan leren opbrengen voor jezelf en vooral… hoe je jezelf op een steeds dieper niveau kan vergeven en daardoor meer van jezelf kan houden.

Deel III 

VAN LOOD TOT GOUD: beperkende energieën transformeren. 

Dit deel behandelt de herinneringen, gedachten, en gevoelens die je  als afremmend of blokkerend ervaart, of die je kortweg als negatief bestempelt. Hier leer je deze energieën te herkennen, de leerlessen eruit te halen en de gevoelens en ideeën die je als negatief ervaart (of ervaren hebt), te transformeren.

Deel IV 

DE DIAMANT IN HET HART: éénheidservaringen integreren.

Dit deel geeft je enerzijds een ‘handleiding’ om erachter te komen wat het allerbelangrijkste is in je leven. In dit deel van het proces leer je ook hoe je je allerhoogste waarden en doelen gemakkelijker kan realiseren. Dit leidt je automatisch naar de beleving van éénheidservaringen.

Anderzijds bevat dit deel ook een proces dat erop gericht is om de enorme rijkdom aan inzichten, kracht en intuïtieve leiding, inherent aanwezig in éénheidservaringen (of mystieke ervaringen), te activeren en toegankelijk te maken voor je waakbewustzijn.

Zo’n eenvoudige methode, met zo’n groot en ingrijpend effect ! Deze cursus heeft me meer rust, vertrouwen en zelf-acceptatie gebracht.

Yolanda Buysse (kleuterleidster)