Geregistreerd bij de Vlaamse Gemeenschap

GEA is een bij de Vlaamse Gemeenschap geregistreerd opleidingscentrum. Daardoor kan je voor betaling gebruik maken van KMO-portefeuille. Als je zelfstandige bent of als jouw werkgever achter jouw opleiding staat, sponsort de Vlaamse gemeenschap 30 % van het netto-bedrag van elke opleiding.

 

Ervaren trainers en medewerkers

De medewerkers van GEA zijn hoog gekwalificeerd dankzij hun academische vorming en dankzij hun inzichten en langdurige ervaring in de samenwerking tussen lichaam en geest, in psychotherapie, coaching, en dieptepsychologie.

Holistische visie

De GEA opleidingen ademen een holistische levenshouding die gebaseerd is op non-dualiteit en mededogen.

Onze trainingen verbinden twee complementaire invalshoeken :

1) persoonlijkheidsontwikkeling is gericht op het verhogen van je capaciteiten in je dagelijks leven. Een voorbeeld is het leren visualiseren en realiseren van doelstellingen.

2) de non-dualistische, metafysische invalshoek brengt je tot je innerlijke kern en tot je diepste krachtbronnen. Zo kom je steeds sneller en gemakkelijker tot een beleving van innerlijke vrede en verbondenheid, los van de uiterlijke omstandigheden.

Het verankeren van die innerlijke vrede maakt, paradoxaal genoeg, duidelijker welke concrete doelen het best bij je passen en helpt je die doelen ook vlotter te realiseren.

De trainer was duidelijk, hij beheerste de stof. Door relevante voorbeelden, cases en praktijkopdrachten was er goede aansluiting bij de persoonlijke situatie.

Wat me opviel was het enthousiasme, de gedrevenheid en de motivatie waarmee de trainers kwaliteit leveren. Ze zijn professioneel en behandelen je met veel respect en vertrouwen.

Gedegen en diepgaande opleidingen

GEA streeft ernaar om elk onderwerp met de nodige diepgang te brengen en conceptueel duidelijk te kaderen. Zowel de sterktes als de limieten van het NLP-model worden tijdens de opleiding belicht. Er wordt bij het lesgeven gewezen op andere, aanvullende benaderingen met een duidelijke verwijzing naar hun afkomst.

GEA differentieert zich in haar aanpak door de thema’ s die aan bod komen niet alleen mentaal te kaderen. We laten ze ook doorwerken in alle lagen van het bewustzijn, met fysieke heelwording, emotionele intelligentie, en mentale helderheid als doel. We beogen ook een groeiend mededogen naar jezelf en de ander toe. Lichaams- en ademhalingsbewustzijn zijn hierbij belangrijk.

Sterke individuele begeleiding

GEA onderscheidt zich door een sterk individueel gerichte aanpak. De cursist met zijn specifieke wensen en behoeften staat centraal. Hiertoe wordt in alle opleidingen gewerkt met zelf gekozen thema's én specifieke bedrijfscases. Voor de langlopende trainingen is er een intakegesprek voorzien. Een sterke troef van GEA is dat de hoofdtrainer zijn/haar ervaring deelt door in de loop van de opleiding continu zelf feedback te geven aan de cursisten tijdens de oefeningen. Aan het einde wordt een evaluatie voorzien. Indien gewenst kan een opleiding gecombineerd worden met een individueel coachingtraject in samenspraak met de trainer.

Integratie van inzichten tot voelbare, blijvende veranderingen

GEA staat bekend om haar bijzondere aandacht voor de concrete integratie van de leerstof in het dagelijks leven en de unieke begeleiding hierbij. Tijdens de opleiding kan je de effecten van het geleerde effectief gewaarworden tot in je gevoel en zelfs tot in je lichaam. Je wordt begeleid om blijvende veranderingen te realiseren op persoonlijk en/of professioneel gebied.

Onmiddellijk toepasbaar

De kracht van de GEA-aanpak ligt in het voortdurend toepassen van de trainingsonderwerpen op de eigen leefwereld, met andere woorden op concrete situaties in de eigen privé- en werksfeer. Zo ervaar je zelf de verruimende mogelijkheden van het geleerde op je leven. De aangewende technieken  worden gekozen in functie van hun efficiëntie en elegantie zijn, en van de mate waarin ze de leerthema’s verduidelijken en blijvende, positieve veranderingen op gang brengen.

Mijn streefdoel was om als zelfstandig consulent te kunnen starten, wat ook gelukt is

De cursus heeft me een ruimere kijk op de wereld gegeven. Ik heb geleerd om verbonden te zijn met mezelf én met de anderen. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen. De opleiding heeft me geholpen om in het dagelijks leven met beide voeten op de grond te staan.

Deze cursus heeft mijn beeld over mezelf en de wereld eerst grondig doen wankelen om het daarna met behulp van meer voedende kwaliteiten terug te stabiliseren. Dit alles op een manier die steeds juister begint aan te voelen.

De eenvoud en het steeds herhalende karakter van diezelfde eenvoud tijdens de lessen hebben me vooral aangesproken, alsook de liefdevolle en vriendelijke stijl waarin de cursus gegeven wordt, met veel respect voor ieders eigenheid.

Unieke locaties

Het GEA-opleidingscentrum biedt zijn cursussen en begeleidingen aan in Gent en in Munkzwalm.

De locatie in Gent is vlakbij het station.  Dit pand ligt net buiten het binnenstadsgedeelte, waardoor het gemakkelijk bereikbaar is, zowel met het openbaar vervoer als met de wagen. Je kan er vlot parkeren in de onmiddellijke buurt.  

De locatie in Munkzwalm bevindt zich in het glooiende landschap van de Vlaamse Ardennen. Het is een unieke plek voor zelfexploratie, te midden van landelijk groen, met zicht op de Zwalmvallei. In de weelderige tuin is een staplabyrint aangelegd, een uitstekend instrument om de connectie met je onderbewuste te versterken. Tijdens de trainingen wordt het labyrint aangewend om meer voeling te krijgen met antwoorden en krachtbronnen binnen in jezelf. In de tuin van het centrum is een zwemvijver met bronwater die in de zomer voor heerlijke verkoeling zorgt.

Op uitnodiging worden de opleidingen op andere locaties gegeven.

Rijke diversiteit aan cursisten

GEA's cursisten vertegenwoordigen een grote verscheidenheid aan mensen en organisaties. Traditiegetrouw trekt GEA deelnemers aan met een zeer diverse achtergrond. Deze mix en variatie aan ervaringen, disciplines, beroepen en persoonlijkheden werkt verrijkend. Bovendien is er een gezonde kruisbestuiving mogelijk tussen de heterogene waaier aan arbeidssferen. Het gaat zowel om productiebedrijven als dienstenorganisaties, zowel om profit als non-profit organisaties.

Vrijblijvend intakegesprek

GEA voorziet voor elke kandidaat voor de jaaropleidingen een vrijblijvend intakegesprek. Dit maakt een maximale aansluiting op het individuele voortraject mogelijk. Er wordt nagegaan of de opleiding wel beantwoordt aan de verwachtingen en behoeften van de kandidaat. Tijdens het gesprek wordt duidelijk of de gekozen opleiding de geschikte volgende stap is op iemands pad. De intake laat toe om gerichte begeleiding en individuele feedback te geven van bij de aanvang van de opleiding.