Permanente navorming is in Psychodynamica evenzeer nodig als in elke andere discipline. Vooral in het begeleiden van anderen ben je nooit volleerd, en bestaat er een ongeschreven morele verplichting om je manier van werken in vraag te blijven stellen en te verdiepen. Dit verdiepingswerk gaat hand in hand met je eigen verdere innerlijke ontplooiing en het universele verlangen van ieder mens naar het vinden van diepe vervulling en innerlijke vrede. 

 Psychodynamica navorming bestaat uit 4 pijlers:

Assistentschap Psychodynamica

Individuele opleiding tot Trainer Psychodynamica

Postgraduaat energetisch coach in healingtechnieken

Postgraduaat energetisch coach in healing-en readingtechnieken

 

Assistentschap Psychodynamica

Het assistentschap tijdens of na de opleiding Psychodynamica biedt een grote meerwaarde om de dynamiek van groepsprocessen, grotere gehelen, en de invloed van individuele processen op die grotere gehelen te leren observeren en harmoniseren.
Dit kan een genezend proces op gang brengen in je eigen relatie met de familiekring of het werkveld.
Ook biedt het assistentschap een noodzakelijke basisvoorbereiding om trainer te worden, hetzij in energiewerk zelf, hetzij in andere disciplines waarin het begeleiden van groepen op de voorgrond staat.


Het assistentschap kan voor het eerst aangevraagd worden na het doorlopen van het tweede jaar. Voordeel is dat de Psychodynamica werkmodellen al dieper geïntegreerd werden, in jezelf, maar ook in het healen van anderen. Op die manier ben je in staat om een meerwaarde te bieden in het begeleiden van de individuele processen van de studenten, naast het feit dat er ook al ervaring werd opgedaan met het healen van groepsprocessen tijdens de opleiding. 

Assisteren in de opleiding Psychodynamica zal zeker vruchtbaar zijn nadat je zelf de volledige 3jarige opleiding hebt doorlopen en een volleerd reader bent.  Je bent dan in staat om de groepsprocessen te interpreteren en zo op een dieper niveau te ondersteunen en bij te sturen in samenspraak met de trainer. Ook in de individuele processen van de studenten kan je als reader een belangrijke meerwaarde bieden, en zo de oefenreadings op elkaar of de stages zinvol begeleiden.  

 Het assisteren van het basis groeijaar psychodynamica wordt warm aanbevolen maar is geen must om de opleiding af te ronden.

Uiteraard kan je slechts assisteren tot op het niveau van de opleiding dat je zelf al hebt doorlopen.

In gesprek met de trainer wordt voor ieder individueel nagegaan of je de Psychodynamica werkmodellen en de criteria voor het ecologisch healer-(en readerschap) voldoende geïntegreerd hebt om als assistent te fungeren. 

 

Individuele opleiding tot trainer in Psychodynamica  

 Het assistentschap biedt een absoluut noodzakelijke basisvoorbereiding om zelf trainer te worden en les te geven, hetzij in de materie van energiewerk zelf, hetzij in andere disciplines waarin het begeleiden van groepen op de voorgrond staat. 

Een opleiding tot trainer in Psychodynamica behoort tot de mogelijkheden, en is een traject waarbij je als assistent  de volledige 3jarige opleiding doorloopt, en geleidelijk ook groepsmeditaties gaat begeleiden en klassikaal oefeningen gaat aanreiken.

In gesprek met de trainer wordt vooraf nagegaan of je in je profiel voldoende bijkomende vaardigheden bezit om als trainer te fungeren. Didactische voorkennis is een meerwaarde, maar vooral ook talent en charisma om een groep te begeleiden, is hierbij van groot belang. 

 

Postgraduaat energetisch coach in healingtechnieken

 

 

Postgraduaat energetisch coach in healing-en readingtechnieken