Onze Producten

Magneet Resonantie Therapie (MRT)

Naast zuurstof, water, voedsel, slaap en beweging speelt het opladen van de lichaamscellen door het aardmagnetisme een cruciale rol voor de algemene gezondheid.

Zonder het natuurlijk magnetisch veld, dat opgewekt wordt door onze planeet, is er geen leven mogelijk. Werner Heisenberg, de Nobelprijswinnaar in de fysica, formuleerde het als volgt: “Magnetische energie is de elementaire energie waarvan het totale leven van elk organisme afhankelijk is.”

Gezond en levenskrachtig water

Helder en gezond water is essentieel voor de gezondheid. Zowel vanuit de overheid als vanuit de drank-industrie wordt niet altijd nauwkeurige informatie verstrekt over drank en drinkwater. Niet alle flessenwaters zijn even zuiver of levenskrachtig. Het leidingwater is sowieso niet levenskrachtig en bevat regelmatig onzuiverheden. Om die reden bieden we filters en waterverlevendigers aan waarmee je altijd thuis helder en gezond water ter beschikking hebt. Een waterfilter dient om de onzuiverheden uit bron-, put-, of leidingwater te halen. De verlevendiger dient om het gezuiverde water opnieuw de vitaliteit te geven, zoals het water van een helder bergriviertje.